П Р О Т О К О Л

Гр.БЕРКОВИЦА, 02.11.2016год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………..………………………в публично съдебно заседание на 02.11.2016г………….……… .в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА                                 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. П.Е.

                            

                                                                    2. В.А.

                                                                  

при участието на секретаря…П. И. ……………………….……….

и прокурора И. Андонова ………..….......................сложи за разглеждане

НОХД 336 по описа  за 2016г……....……………..…………..докладвано

от съдията Георгиева………..…………………..…………………….…. на поименното повикване в ..... 9.15…..……………..…….часа се явиха:

ПОДСЪДИМИТЕ, редовно призовани, се явяват лично и с адв. К.Н., като служебен защитник от ДП.

          ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б-ца, редовно призовани, се явява прокурор Илка Андонова. 

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

          СЪДЪТ

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на делото.

          ДЕЛОТО се докладва:

          Постъпило е споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 78/2016 г. по описа на РУ Берковица, сключено между Районна прокуратура Берковица, представлявана от прокурор Илка Андонова от една страна и адв. К.Н. ***, като защитник на подсъдимия П.П.С. ***.

 

 

ПРОКУРОРА: Постигнали сме споразумение със защитника на подсъдимия, което представям и моля да приемете и одобрите. Същото не противоречи на закона и морала. 

          Подписа под споразумението е мой.                        

          АДВ. Н.: Постигнали сме споразумение с обвинението, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

          НА ОСНОВАНИЕ чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли го е подписал.

ПОДСЪДИМИЯТ П.П.С. /лично/: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм го подписал.

ДЕЯНИЕТО, за което е обвинен подсъдимият, не е от кръга на визираните в чл. 381, ал. 2 от НПК. С престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага тяхното възстановяване или обезпечаване. Споразумението е сключено между страните в рамките на предвиденото от правната норма наказание.

 

С НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ страните се съгласяват, че подсъдимият П.П.С. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, с основно образование, ученик в 12клас на ЛПГ гр. Берковица, с ЕГН ********** да се признае ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 17.04.2016 г. до 09.05.2016 г. в гр. Берковица, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление и след предварителен сговор с обвиняемия С.Д.С. ***, отнел движими вещи от владението на различни собственици от гр. Берковица, без съгласието им и с намерение да ги ползва, както следва:

1. 3а времето от 30.04.2016 г. до 08.05.2016 г. в гр. Берковица от паркиран на паркинг в ж.к. "3аряница" до бл.17, лек автомобил марка „Фолксваген" модел „Голф" с Рег. № М 3829 ВВ, противозаконно отнел чужди движими вещи/USB FLASH - памет „ЕМТЕК" 8GB, 1бр. слънчеви очила с неустановена марка, монети на стойност 5 лв, 6 бр. секретни ключове, 1бр. ключодържател „Ротманс"/на обща стойност 49, 13 лева от владението на П. Станиславов Ненов, с ЕГН ********** ***

2. 3а времето от 24.04.2016 г. до 08.05.2016 г. в гр. Берковица от паркиран на ул. "Оборище" 16, лек автомобил марка „Сеат", модел „Кордоба", с Рег. М 8946 ВС, чрез използване на техническо средство /подбран или подправен ключ/, противозаконно отнел чужди движими вещи /USB FLASH- памет „Silikon Power SP" 8 GB, 1 бp. FM Трансмитер „Car МРЗ Player" - на обща стойност 26, 30 лева от владението на П. Емилов Петков, с ЕГН********** ***

На     08.05.2016 г. срещу 09.05.2016 г. в гр. Берковица от паркиран в ж.к "Заряница" на паркинг до бл. 22, лек автомобил марка "Пежо", модел "205", с Рег. М 5008 АМ, отнел чужди движими вещи /калъф за СД-дискове - текстилен, 1 бр. СД-дискове с музикални записи, 1 бр. ДВД диск/ - на обща стойност 36, 90 лева от владението на Ивайло Каменов Каменов, с EГH 6810033242 от гр. Берковица, ж.к."3аряница", бл. 22, ет. 3, ап.9

На     17.04.2016 г. в гр. Берковица на ул. "Стефан Стамболов" срещу входа на първо основно училище "Н.Й.Вапцаров", от паркиран лек автомобил марка "Фолксваген", модел „Голф", с Рег. М 7337 ВК, отнел чужди движими вещи /1бр. мобилен телефон марка "Нокия", неустановен модел, без зарядно устройство, 1бр. ключ за лек автомобил марка "Фолксваген", 3 бр. секретни ключа, 1 бр. USB FLASH- памет 8GB, 2 бp. СД-дискове с музикални записи, комплект карти за игра/ на обща стойност 190, 25 лева от владението на Илиян Илиев Павлов, с ЕГН ********** ***

На     08.05.2016 г. срещу 09.05.2016 г. в гр. Берковица от паркиран на паркинг в ж.к. "3аряница" до бл. 20,лек автомобил марка „Ауди", модел „А4", с Рег. М 4284 ВА, отнел чужди движими вещи /1бр. USB FLASH- памет - 8GB, 1 бр. слънчеви очила „Vuarnet", 1 бр. мултитул "Mamut" и 1 бр. нож с кожен калъф/ на обща стойност 86, 58 лева от владението на Иван Бориславов Борисов, с ЕГН ********** ***,

като случая не е маловажен и общата стойност на всички противозаконно отнети вещи е в размер на 389, 16 лева, като до приключване на разследването вещите са върнати на собствениците - престъпление по чл. 197, т. 3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 26, ал. 2 от НК.

 

СТРАНИТЕ се съгласяват на П.П.С. да бъде наложено наказание при приложение разп. на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б", пр. 2 от НК и му налага наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", което да бъде изпълнено чрез прочитане настоящето споразумение пред ученическия и учителски състав на ЛПГ гр. Берковица, където същият е ученик.

 

РАЗНОСКИТЕ по делото в р-р на 90, 00 лв. да бъдат заплатени солидарно от двамата подсъдими.

 

Подсъдимият П.П.С. е декларирал при условията на чл. 381, ал. 6 от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото и е съгласен наказателното производство, водено срещу него да се прекрати с налагане на определеното от страните наказание.

 

Постъпило е споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 78/2016 г. по описа на РУ Берковица, сключено между Районна прокуратура Берковица, представлявана от прокурор Илка Андонова от една страна и адв. К.Н. ***, като защитник на подсъдимия С.Д.С. ***.

ПРОКУРОРА: Постигнали сме споразумение със защитника на подсъдимия, което представям и моля да приемете и одобрите. Същото не противоречи на закона и морала. 

          Подписа под споразумението е мой.                        

          АДВ. Н.: Постигнали сме споразумение с обвинението, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

          НА ОСНОВАНИЕ чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли го е подписал.

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.Д.С. /лично/: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм го подписал.

ДЕЯНИЕТО, за което е обвинен подсъдимият, не е от кръга на визираните в чл. 381, ал. 2 от НПК. С престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага тяхното възстановяване или обезпечаване. Споразумението е сключено между страните в рамките на предвиденото от правната норма наказание.

 

С НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ страните се съгласяват, че подсъдимият С.Д.С. - роден на *** ***, обл. Видин, ул. "Цар Симеон" 15, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, с основно образование, ученик в 12клас на ЛПГ гр.Берковица, с ЕГН ********** да се признае ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 17.04.2016 г. до 09.05.2016 г. в гр. Берковица, при условията на продължавано престъпление и след предварителен сговор с обвиняемия П.П.С. ***, отнел движими вещи от владението на различни собственици от гр. Берковица, без съгласието им и с намерение да ги ползва, както следва:

1. 3а времето от 30.04.2016 г. до 08.05.2016 г. в гр. Берковица от паркиран на паркинг в ж.к. "3аряница" до бл.17, лек автомобил марка „Фолксваген", модел "Голф"  с Рег. № М 3829 ВВ, противозаконно отнел чужди движими вещи /USB FLASH - памет „ЕМТЕК" 8GB, 1бр. слънчеви очила с неустановена марка, монети на стойност 5лв, 6 бр. секретни ключове, 1 бр. ключодържател „Ротмансна обща стойност 49,13 лева от владението на П. Станиславов Ненов, с ЕГН ********** ***

2. 3а времето от 24.04.2016 г. до 08.05.2016 г. в гр. Берковица от паркиран на ул. "Оборище" 16, лек автомобил марка „Сеат", модел „Кордоба", с Рег. М 8946 ВС, чрез използване на техническо средство /подбран или подправен ключ/, противозаконно отнел чужди движими вещи /USB FLASH- памет „Silikon Power SP" 8 GB, 1 бp. FM Трансмитер „Car МРЗ Player" - на обща стойност 26, 30 лева от владението на П. Емилов Петков, с ЕГН ********** ***

На     08.05.2016 г. срещу 09.05.2016 г. в гр. Берковица, от паркиран в ж.к. "3аряница" на паркинг до бл. 22, лек автомобил марка "Пежо", модел "205", с Рег. М 5008 АМ, отнел чужди движими вещи /калъф за СД-дискове - текстилен, 16 бр. СД-дискове с музикални записи, 1 бр. ДВД диск/ - на обща стойност 36. 90 лева от владението на Ивайло Каменов Каменов, с ЕГН ********** ***

На     17.04.2017 г. в гр. Берковица на ул. "Стефан Стамболов" срещу входа на първо основно училище "Н.Й.Вапцаров", от паркиран лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Голф", с Рег. М 7337 ВК, отнел чужди движими вещи /1 бр. мобилен телефон марка "Нокия", неустановен модел, без зарядно устройство, 1 бр. ключ за лек автомобил марка "Фолксваген", 3 бр. секретни ключа, 1 бр. USB FLASH- памет 8 GB, 2 бp. СД-дискове с музикални записи, комплект карти за игра /на обща стойност 190.25 лева от владението на Илиян Илиев Павлов, с ЕГН********** ***

На     08.05.2016 г. срещу 09.05.2016 г. в гр. Берковица от паркиран на паркинг в ж.к. "3аряница" до бл. 20, лек автомобил марка „Ауди", модел „А4", с Рег. М 4284 ВА, отнел чужди движими вещи /1 бр. USB FLASH - памет – 8 GB, 1 бр. слънчеви очила „Уиагпе”, 1 бр. мултитул "Mamut" и 1 бр. нож с кожен калъф/ на обща стойност 86, 58 лева от владението на Иван Бориславов Борисов, с ЕГН********** ***,

          като случая не е маловажен и общата стойност на всички противозаконно отнети вещи е в размер на 389, 16лева, като до приключване на разследването вещите са върнати на собствениците - престъпление по чл. 197, т. 3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2 и т. 5 във вр. с чл.194,ал.1, във вр. с чл. 26, ал. 2 от НК.

 СТРАНИТЕ се съгласяват на С.Д.С. да бъде наложено наказание при приложение разп. на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б", пр. 1 от НК и му налага наказание „ПРОБАЦИЯ", с предвидените в чл. 42а НК пробационни мерки:

т. 1. Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6 месеца - с периодичност  на явяване и подписване 2 пъти седмично.

т. 2. 3адължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.

 

РАЗНОСКИТЕ по делото в р-р на 90, 00 лв. да бъдат заплатени солидарно от двамата подсъдими.

 

          СТРАНИТЕ се съгласяват на основание чл. 53, ал. 1, б.,”б” от НК  веществените доказателства – 2 бр. бели хартиени плика съдържащи: № 1 плик – два чифта слънчеви очила и сив платнен калъф за очила на подс. С.С. и плик № 2 – 3 бр. слънчеви очила, 9 бр. СД дискове, 1 бр. дистанционно, 1 бр. сгъваем нож, 34 бр. монети с различен номинал, отверка и държач за отверки, заедно с калъф, 1 бр. адаптер за карта памет, да бъдат отнети в полза на Държавата.

 

Подсъдимият С.Д.С. е декларирал при условията на чл. 381, ал. 6 от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото и е съгласен наказателното производство, водено срещу него да се прекрати с налагане на определеното от страните наказание.

СЪДЪТ намира, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и следва да се одобри.

 

 

                               

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                          ПРОКУРОР:           

                   /П. С./                                     /И. Андонова/

                  

                                                                                                                                                                   

          ЗАЩИТНИК:                                                                                                                 /адв. К. Н./                   

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                          ПРОКУРОР:           

                   /С. С./                                     /И. Андонова/

                                                                                                                                          

                                               

          ЗАЩИТНИК:                                                                                                                 /адв. К. Н./                   

ПРЕДВИД гореизложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът                        

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Илка Андонова -  прокурор при Районна прокуратура Б-ца от една страна и адв. К.Н., като защитник на подсъдимия П.П.С. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, с основно образование, ученик в 12клас на ЛПГ гр. Берковица, с ЕГН********** , по силата на което се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 17.04.2016 г. до 09.05.2016 г. в гр. Берковица, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление и след предварителен сговор с обвиняемия С.Д.С. ***, отнел движими вещи от владението на различни собственици от гр. Берковица, без съгласието им и с намерение да ги ползва, както следва:

1. 3а времето от 30.04.2016 г. до 08.05.2016 г. в гр. Берковица от паркиран на паркинг в ж.к. "3аряница" до бл.17, лек автомобил марка „Фолксваген" модел „Голф" с Рег. № М 3829 ВВ, противозаконно отнел чужди движими вещи/USB FLASH - памет „ЕМТЕК" 8GB, 1бр. слънчеви очила с неустановена марка, монети на стойност 5 лв, 6 бр. секретни ключове, 1бр. ключодържател „Ротманс"/на обща стойност 49, 13 лева от владението на П. Станиславов Ненов, с ЕГН ********** ***

2. 3а времето от 24.04.2016 г. до 08.05.2016 г. в гр. Берковица от паркиран на ул. "Оборище" 16, лек автомобил марка „Сеат", модел „Кордоба", с Рег. М 8946 ВС, чрез използване на техническо средство /подбран или подправен ключ/, противозаконно отнел чужди движими вещи /USB FLASH- памет „Silikon Power SP" 8 GB, 1 бp. FM Трансмитер „Car МРЗ Player" - на обща стойност 26, 30 лева от владението на П. Емилов Петков, с ЕГН********** ***

На     08.05.2016 г. срещу 09.05.2016 г. в гр. Берковица от паркиран в ж.к "Заряница" на паркинг до бл. 22, лек автомобил марка "Пежо", модел "205", с Рег. М 5008 АМ, отнел чужди движими вещи /калъф за СД-дискове - текстилен, 1 бр. СД-дискове с музикални записи, 1 бр. ДВД диск/ - на обща стойност 36, 90 лева от владението на Ивайло Каменов Каменов, с EГH 6810033242 от гр. Берковица, ж.к."3аряница", бл. 22, ет. 3, ап.9

На     17.04.2016 г. в гр. Берковица на ул. "Стефан Стамболов" срещу входа на първо основно училище "Н.Й.Вапцаров", от паркиран лек автомобил марка "Фолксваген", модел „Голф", с Рег. М 7337 ВК, отнел чужди движими вещи /1бр. мобилен телефон марка "Нокия", неустановен модел, без зарядно устройство, 1бр. ключ за лек автомобил марка "Фолксваген", 3 бр. секретни ключа, 1 бр. USB FLASH- памет 8GB, 2 бp. СД-дискове с музикални записи, комплект карти за игра/ на обща стойност 190, 25 лева от владението на Илиян Илиев Павлов, с ЕГН ********** ***

На     08.05.2016 г. срещу 09.05.2016 г. в гр. Берковица от паркиран на паркинг в ж.к. "3аряница" до бл. 20,лек автомобил марка „Ауди", модел „А4", с Рег. М 4284 ВА, отнел чужди движими вещи /1бр. USB FLASH- памет - 8GB, 1 бр. слънчеви очила „Vuarnet", 1 бр. мултитул "Mamut" и 1 бр. нож с кожен калъф/ на обща стойност 86, 58 лева от владението на Иван Бориславов Борисов, с ЕГН ********** ***,

като случая не е маловажен и общата стойност на всички противозаконно отнети вещи е в размер на 389, 16 лева, като до приключване на разследването вещите са върнати на собствениците - престъпление по чл. 197, т. 3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 26, ал. 2 от НК, поради което  МУ НАЛАГА наказание при приложение разп. на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б", пр. 2 от НК „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", което да бъде изпълнено чрез прочитане настоящето споразумение пред  ученическия  и учителски състав на ЛПГ гр. Берковица, където същият е ученик .

 

РАЗНОСКИТЕ по делото в р-р на 90, 00 лв. да бъдат заплатени солидарно от двамата подсъдими.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Илка Андонова -  прокурор при Районна прокуратура Б-ца от една страна и адв. К.Н., като защитник на С.Д.С. - роден на *** ***, обл. Видин, ул. "Цар Симеон" 15, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, с основно образование, ученик в 12 клас на ЛПГ гр.Берковица, с ЕГН **********, по силата на което се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 17.04.2016 г. до 09.05.2016 г. в гр. Берковица, при условията на продължавано престъпление и след предварителен сговор с обвиняемия П.П.С. ***, отнел движими вещи от владението на различни собственици от гр. Берковица, без съгласието им и с намерение да ги ползва, както следва:

1. 3а времето от 30.04.2016 г. до 08.05.2016 г. в гр. Берковица от паркиран на паркинг в ж.к. "3аряница" до бл.17, лек автомобил марка „Фолксваген", модел "Голф"  с Рег. № М 3829 ВВ, противозаконно отнел чужди движими вещи /USB FLASH - памет „ЕМТЕК" 8GB, 1бр. слънчеви очила с неустановена марка, монети на стойност 5лв, 6 бр. секретни ключове, 1 бр. ключодържател „Ротмансна обща стойност 49,13 лева от владението на П. Станиславов Ненов, с ЕГН ********** ***

2. 3а времето от 24.04.2016 г. до 08.05.2016 г. в гр. Берковица от паркиран на ул. "Оборище" 16, лек автомобил марка „Сеат", модел „Кордоба", с Рег. М 8946 ВС, чрез използване на техническо средство /подбран или подправен ключ/, противозаконно отнел чужди движими вещи /USB FLASH- памет „Silikon Power SP" 8 GB, 1 бp. FM Трансмитер „Car МРЗ Player" - на обща стойност 26, 30 лева от владението на П. Емилов Петков, с ЕГН ********** ***

На     08.05.2016 г. срещу 09.05.2016 г. в гр. Берковица, от паркиран в ж.к. "3аряница" на паркинг до бл. 22, лек автомобил марка "Пежо", модел "205", с Рег. М 5008 АМ, отнел чужди движими вещи /калъф за СД-дискове - текстилен, 16 бр. СД-дискове с музикални записи, 1 бр. ДВД диск/ - на обща стойност 36. 90 лева от владението на Ивайло Каменов Каменов, с ЕГН ********** ***

На     17.04.2017 г. в гр. Берковица на ул. "Стефан Стамболов" срещу входа на първо основно училище "Н.Й.Вапцаров", от паркиран лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Голф", с Рег. М 7337 ВК, отнел чужди движими вещи /1 бр. мобилен телефон марка "Нокия", неустановен модел, без зарядно устройство, 1 бр. ключ за лек автомобил марка "Фолксваген", 3 бр. секретни ключа, 1 бр. USB FLASH- памет 8 GB, 2 бp. СД-дискове с музикални записи, комплект карти за игра /на обща стойност 190.25 лева от владението на Илиян Илиев Павлов, с ЕГН********** ***

На     08.05.2016 г. срещу 09.05.2016 г. в гр. Берковица от паркиран на паркинг в ж.к. "3аряница" до бл. 20, лек автомобил марка „Ауди", модел „А4", с Рег. М 4284 ВА, отнел чужди движими вещи /1 бр. USB FLASH - памет – 8 GB, 1 бр. слънчеви очила „Уиагпе”, 1 бр. мултитул "Mamut" и 1 бр. нож с кожен калъф/ на обща стойност 86, 58 лева от владението на Иван Бориславов Борисов, с ЕГН********** ***,

като случая не е маловажен и общата стойност на всички противозаконно отнети вещи е в размер на 389, 16лева, като до приключване на разследването вещите са върнати на собствениците - престъпление по чл. 197, т. 3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2 и т. 5 във вр. с чл.194,ал.1, във вр. с чл. 26, ал. 2 от НК, поради което  МУ НАЛАГА наказание при приложение разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б", пр. 1 от НК, „ПРОБАЦИЯ", с предвидените в чл. 42а НК пробационни мерки:

т. 1. Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6 месеца - с периодичност  явяване и подписване 2 пъти седмично

т. 2. 3адължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.

 

РАЗНОСКИТЕ по делото в р-р на 90, 00 лв. да бъдат заплатени солидарно от двамата подсъдими.

 

С определеното по вид и размер наказание по разбиране на съдебния състав ще бъдат постигнати целите на наказанието.

          

           ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б.,”б” от НК в полза на Държавата веществените доказателства – 2 бр. бели хартиени плика съдържащи: № 1 плик – два чифта слънчеви очила и сив платнен калъф за очила на подс. С.С. и плик № 2 – 3 бр. слънчеви очила, 9 бр. СД дискове, 1 бр. дистанционно, 1 бр. сгъваем нож, 34 бр. монети с различен номинал, отверка и държач за отверки, заедно с калъф, 1 бр. адаптер за карта памет, които след влизане на одобреното споразумение в законна сила, да бъдат унищожени.

          НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ съдът определи възнаграждение в размер на по 6, 43 лева за всеки един от тях, платими от бюджета на съда.

ОСЪЖДА подсъдимите П.П.С. и С.Д.С. да заплатят по сметка на РС-Берковица по 6, 43 лева за възнаграждение на съдебните заседатели на всеки един от тях или общо 12, 86 лв.

 

ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД 336/2016 год. по описа на БРС.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 9.30 ч. и е изготвен в с.з.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

                                                                   

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:                                                                                          1.

 

 

 

                                                                                      2.