П Р И С Ъ Д А

 

Гр. Берковица, 02.11.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в открито съдебно заседание на втори ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

Съдебни заседатели:

                                     1.П.Е.

                                     2.В.А.

 

 

 

При секретаря…......П.И..………и в присъствието на прокурор......В.Давидов.…., като разгледа докладваното от съдия Георгиева НОХД №276 по описа за 2016 година и след тайно съвещание, съдът

 

П Р И С Ъ Д И:

 

            ПРИЗНАВА подсъдимия  Д.О.Б.  - роден на ***г***,българин, български гражданин , неженен , със средно образование , работещ в  Еотера“, ЕООД, гр.Пазарджик, неосъждан и с                                           ЕГН **********   ЗА ВИНОВЕН    В  Т О В А, Ч Е  за времето от 29.01.2016г. до 31.01.2016г. в с.Боровци, общ.Берковица, от къща на ул.“Иван Вазов“ № 10 А, след предварителен сговор с М.В.И., ЕГН ********** ***, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот /разбити входните врати за приземния етаж, на първия етаж на къщата и входната врата на лятна кухня/ и чрез използване на техническо средство /кози крак/, отнел от владението на Т.Д.П., ЕГН ********** и Л.Г.П., ЕГН ********** ***,  движими вещи – радиокасетофон „Сони“ двукасетъчен с повредена колона, стъклена шампаниера ползвана, чаши за шампанско 6бр. ползвани, чаши за червено вино 6бр. ползвани, чаши за вода 4 бр. ползвани, класьори за монети 2 бр. ползвани, комплект карти за игра пластик 2 бр. ползвани, 2 броя комплект карти за игра нови, комплект карти за игра обикновени 2 броя ползвани, тонколони „Нео“ 5 броя с буфер ползвани, комплект шах и табла 1 брой, сервиз за чай, включващ 6 броя чаши и чинии ползвани, бинокъл 1 брой и ловджийски нож 1 брой, всички вещи на обща стойност – 436,71 лв. без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен ,поради което и на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК във връзка  с чл. 195, ал. 1, т. 3, предложение второ, т.4 предложение второ и т.5 във връзка с чл. 194, ал.1 от НК го ОСЪЖДА   на 6 /шест /  месеца  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

         ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от три години,считано от влизане на присъдата в законна сила. 

          ПРИЗНАВА подсъдимия  М.В.И.                                           роден на ***г*** , българин , български гражданин , неженен ,                                          със средно образование, работещ по програма за временна заетост в с.Боровци , неосъждан ,  ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН    В  Т О В А, Ч Е 

за времето от 29.01.2016г. до 31.01.2016г. в с.Боровци, общ.Берковица, от къща на ул.“Иван Вазов“ № 10 А, след предварителен сговор с Д.О.Б., ЕГН ********** ***, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот /разбити входните врати за приземния етаж, на първия етаж на къщата и входната врата на лятна кухня/ и чрез използване на техническо средство /кози крак/, отнел от владението на Т.Д.П., ЕГН ********** и Л.Г.П., ЕГН ********** ***, движими вещи – радиокасетофон „Сони“ двукасетъчен с повредена колона, стъклена шампаниера ползвана, чаши за шампанско 6бр. ползвани, чаши за червено вино 6бр. ползвани, чаши за вода 4 бр. ползвани, класьори за монети 2 бр. ползвани, комплект карти за игра пластик 2 бр. ползвани, 2 броя комплект карти за игра нови, комплект карти за игра обикновени 2 броя ползвани, тонколони „Нео“ 5 броя с буфер ползвани, комплект шах и табла 1 брой, сервиз за чай, включващ 6 броя чаши и чинии ползвани, бинокъл 1 брой и ловджийски нож 1 брой, всички вещи на обща стойност – 436,71 лв. без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен,поради което и на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК във връзка с  чл. 195, ал. 1, т. 3, предложение второ, т.4 предложение второ и т.5 във връзка с чл. 194, ал.1 от НК го ОСЪЖДА   на 6 /шест /  месеца  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

         ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от три години,считано от влизане на присъдата в законна сила. 

Осъжда на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимите със снета по – горе самоличност  и ЕГН  солидарно да заплатят  по сметка на ОД на МВР-Монтана – сумата от 67,00  лв. деловодни разноски – изплатено възнаграждение на вещо лице , по сметка на РС-Берковица сумата от 20лв. разноски по делото и по 5 / пет / лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

Веществените доказателства- 5броя тонколони „Нео“ с буфер и 6 броя чаши за кафе с чинийки след влизане в сила на присъдата да се върнат на собствениците Т.Д.П., ЕГН ********** и Л.Г.П., ЕГН **********.

 

Присъдата може да се обжалва или протестира в 15 /петнадесет / дневен срок от днес пред Окръжен съд – Монтана.

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 Съдебни заседатели:

                                     1.

                                     2.