Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 18.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………….. в публично заседание на 18 октомври…………………………..……………………… през две хиляди и шестнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П.И.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 194 по описа за 2016г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 16-0243-000111/25.06.2016 г., издадено от Началник на РУ Берковица на Д.Б.М. *** с ЕГН ********** на основание чл. 183, ал.3, т.5, пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30 лева; на основание чл. 179, ал.3, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3000 лв и на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лв.

 

Жалбоподателят оспорва изцяло наказателното постановление и излага подробни доводи за наличие на процесуални нарушения в хода на административно наказателната процедура, както и за несъответствие между отразената фактическа обстановка и действителната такава. В съдебно заседание чрез процесуален представител развива доводите за незаконосъобразност на атакуваното НП.

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила. Разгледана по същество жалбата е `ьяшс`хд основателна.

Установена е следната фактическа обстановка:

 

Жалбоподателят управлявал състав ППС – влекач и прикачено полу-ремарке „Кроне” с рег № ВР 6549 ЕА, като извършвал превоз на дърва за Гърция. На 17.03.2016 г. от склад на фирма „Хайди” Берковица дървата били натоварени вечерта – около 19.00 ч. Жалбоподателят следвало да ги превози до Гърция. Когато представител на РДГ му издал превозния билет, в него било записано 19.50 ч. на 17.03.2016 г. За да спази времевия интервал за пристигане до гранично пропусквателния пункт Кулата, водачът следвало да потегли незабавно, а не както възнамерявал рано сутринта на следващия ден.  Когато заредил гориво на бензиностанцията в с. Бързия установил, че там не се продават винетни стикери. Няколко минути по-късно на път към прохода Петрохан бил спрян за проверка от служители на РУ Берковица. Те му съставили акт за това, че на предното панорамно стъкло липсва залепен винетен стикер за заплатена винетна такса; за това, че на КПП Чапраза и в края на с. Бързия не е спазил ограничение за забрана за преминаване на пътни превозни средства над 12 т. и за това, че не носи свидетелство за регистрация на МПС част втора. Наложило се жалбоподателят да слезе от автомобила, да се върне до гр. Берковица и от ОМВ да закупи винетен стикер за съответния ден (винетните стикери за ден важат само за деня, за който са закупени). За констатираните нарушения на чл. 6, т.1, чл. 139, ал.5 и чл. 100, ал.!, т.2 ЗДВП на жалбоподателя са наложени наказания както следва: по чл. 183, ал.3, т.5, пр.1 ЗДВП глоба в размер на 30 лв., за нарушение по чл. 179, ал.3, т.1 ЗДВП глоба в размер на 3000 лв.и за нарушение по чл. 183, ал.1, т.1, пр.3 ЗДВП глоба в размер на 10 лв.

Така установената фактическа обстановка се установява от събраните по делото писмени доказателства и разпитаните свидетели.         От доказателствата по делото съдът намира, че жалбата е основателна в частта, с която на жалбоподателя е наложено наказание по чл. 179, ал.3, т.1 ЗДВП и по чл.183, ал.3, т.5, пр.1 от ЗДвП. На първо място наказание по чл.179, ал.3, т.1 ЗДвП се налага, когато водачът на ППС с две и повече оси с технически допустима маса 12 или повече тона не е заплатил винетна такса по чл. 10, ал.1, т.1 от Закона по пътищата. В конкретния случай и в акта и в наказателното постановление е описано нарушение, че водачът не е залепил на предното панорамно стъкло винетен стикер, което също е нарушение, но се санкционира по друг ред. На жалбоподателя е наложено наказание обаче за това, че няма заплатена винетка, което не кореспондира с отразеното в обстоятелствената част на наказателното постановление и на акта. На следващо място от административно наказателната преписка не става ясно по какъв начин проверяващите и АНО са установили, че управлявания от жалбоподателя автомобил е с технически допустима маса 12 и повече тона. Не на последно място в конкретния случай АНО не е изпълнил задължението си да вземе предвид всички факти по случая и ако са налице основанията по чл. 28 ЗАНН да приеме, че случая е маловажен. По разбиране на съда той е точно такъв, тъй като жалбоподателят не е проявил умисъл при допуснатото нарушение; той е бил принуден от обстоятелствата да потегли незабавно, без да си осигури винетен стикер; жалбоподателят няма вина, че на бензиностанцията в с. Бързия няма винетки; той не е могъл да си осигури  по-рано винетен стикер, тъй като е възнамерявал да пътува на 18.03 и предвид разпоредбите за валидност на винетните стикери не е могъл да закупи такъв предварително.  От нарушението не са настъпили вреди и реално жалбоподателят е управлявал ППС без заплатен винетен стикер само няколко минути.

Безспорно е установено нарушението и правилно е наложено наказание единствено за това, че водачът не е носил СР на МПС част II.

 

По  изложените мотиви съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 16-0243-000111/25.06.2016 г., издадено от Началник на РУ Берковица, В ЧАСТТА с което на Д.Б.М. *** с ЕГН ********** на основание чл. 183, ал.3, т.5, пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30 лева; на основание чл. 179, ал.3, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3000 лв.

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0243-000111/25.06.2016 г., издадено от Началник на РУ Берковица, В ЧАСТТА с което на Д.Б.М. *** с ЕГН **********  на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лв.

 

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: