Р Е Ш Е Н И Е

гр. Берковица, 19.05.2016 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

       РАЙОНЕН СЪД-Берковица, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІ-ри състав, в открито съдебно заседание на  деветнадесети май  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

 

при участието на секретар: Т.Й.……………и прокурор ……като разгледа докладваното от съдия Г.……АНД №31 по описа на съда за 2016 г……………въз основа на закона и доказателствата по делото

 

Р Е Ш И:

 

       ПРИЗНАВА обвиняемия И.Н.Т. *** , живущ ***,ЕГН **********, за НЕВИНЕН в това ,че на 05.10.2015година ,в гр.Вършец,на улица „Дончо Станев „ № 25, държал без надлежно разрешително и в нарушение на чл. 30 от ЗКНВП, наркотично вещество , а именно :  суха зелена растителна маса от вида коноп /марихуана / с нетно тегло 0,52 гр. и съдържание на  тетрахидроканабинол 3,72 % и угарка,съдържаща смес от  коноп /марихуана / и тютюн с нетно тегло 0,10гр. и съдържание на тетрахидроканабинол 4,40%,които съгласно Приложение № 1 към чл. 3 , ал.2 и  ал.3 от ЗКНВП са високорискови наркотични вещества, като случаят е маловажен ,поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 354 а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК .

                          ОТНЕМА  в полза на Държавата на основание чл.354а,ал.6 от НК предмета на престъплението –опаковка от наркотично вещество,приложена по делото и кутия за мелене  на тютюн,опаковка съдържаща остатъчно количество от суха растителна маса от вида коноп/марихуана/,което е изразходвано за целите на експертизата.

               След влизане на решението в сила, приобщеното по делото веществено доказателство, да се унищожи.  

        РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред ОС - Монтана в петнадесетдневен срок от днес.

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: