ПРИСЪДА

                               

                                                ГР.БЕРКОВИЦА  06.11.2015Г.

 

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

    РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………..наказателна колегия в публично заседание на  06 ноември………..през две хиляди и петнадесета година……………………………………………….в състав :

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЮЛИТА  Г.

 

при секретаря Т.Й.……………..и в присъствието на зам.районен прокурор И.Андонова……………като разгледа докладваното от съдията Г.…………………НОХД №165 по описа за 2015год.и след тайно съвещание съдът

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА Г.Н.Г.-роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български граржданин, женен, осъждан, със средно образование, пенсионер, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН  В ТОВА, ЧЕ около 20.00 часа вечерта на 22.03.2014 година в гр. Берковица на ул. „Александровска” №51 в съучастие като съизвършител с обвиняемия Ц.К.К. нанесъл побой над Д.И. ***, вследствие което му причинили лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето неопасно за живота /травма на  главата, изразяваща се в оток и кръвонасяде по клепачите на двете очи; охлузна рана в областта на лявата буза,; две охлузни рани в областта на тилната област; натъртвания по тялото с охлузна рана на гърба на лява ръка и сътресение на мозъка/ като деянието е извършено по хулигански подбуди/отправяне на обидни изрази, псувни и закани в присъствието на повече хора/,поради което и на основание  чл.131 ал.1 т.12 във връзка с чл.130 ал.1 и чл. 20 ал.2 от НК,във връзка с  чл.373 ал.2 във връзка с чл.55 ал.1 т.2,б.”б” от НК връзка с чл.42а,ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, като на основание чл.42а,ал.2,т.1 и 2 от НК определя  ПРОБАЦИОННИ МЕРКИ- 1. „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС” -ЗА СРОК ОТ 7 /седем / МЕСЕЦА- с периодичност на явяване и подписване  на основание чл.42б,ал.1 от НК - 2 /два / пъти седмично , 2.”ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ”-ЗА СРОК ОТ 7  /седем/ месеца .

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.К.К.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, осъждан и реабилитиран по право, с основно образование, не работи, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,ЧЕ около 20.00 часа вечерта на 22.03.2014 година в гр. Берковица на ул. „Александровска” №51 в съучастие като съизвършител с обвиняемия Г.Н.Г. нанесъл побой над Д.И. ***, вследствие което му причинили лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето неопасно за живота /травма на  главата, изразяваща се в оток и кръвонасяде по клепачите на двете очи; охлузна рана в областта на лявата буза,; две охлузни рани в областта на тилната област; натъртвания по тялото с охлузна рана на гърба на лява ръка и сътресение на мозъка/ като деянието е извършено по хулигански подбуди/отправяне на обидни изрази, псувни и закани в присъствието на повече хора/- престъпление по чл.131 ал.1 т.12 във връзка с чл.130 ал.1 и чл. 20 ал.2 от НК И  на основание чл. 78 А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1 000 / ХИЛЯДА /,платими в полза на Държавата.

 

УВАЖАВА предявения на основание чл.84 и сл. от НПК вр. чл.45 от ЗЗД граждански иск, като ОСЪЖДА подсъдимите Г.Н.Г. и Ц.К.К.,  ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на  гражданския ищец Д.И. *** и ЕГН **********, сумата от 1200,00 / хиляда и двеста / лева, представляваща обезщетение за причинените от престъплението неимуществени щети, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането - 22.03.2014г. до окончателното й изплащане, както и разноски по делото в размер на 400,00 лв. за адвокатско възнаграждение,като отхвърля предявения граждански иск над уважения до претендирания размер от 5000лв. като неоснователен и недоказан.

 ОСЪЖДА подсъдимите Г.Н.Г. и Ц.К.К.,  ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на  гражданския ищец Д.И. *** и ЕГН **********, сумата от 75,00 / седемдесет и пет / лева, представляваща обезщетение за причинените от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането - 26.03.2014г. до окончателното й изплащане,

ОСЪЖДА подсъдимите Г.Н.Г. и Ц.К.К.,   със снети по –  горе самоличности  ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно в полза на  бюджета на съдебната власт,по сметка на РС-Берковица държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 51,00 лв.

ОСЪЖДА подсъдимите Г.Н.Г. и Ц.К.К.  със снети по –  горе самоличности  ДА ЗАПЛАТЯТ  по сметка на ОД на МВР –Монтана сумата от 60лв. направени разноски на ДП,както и в полза на  бюджета на съдебната власт,по сметка на РС-Берковица  всеки по 5 лв.  ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист .

 

Присъдата подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд- Монтана.

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: