МОТИВИ                      НОХД №117/2015год.-21.05.2015год.

 

       С Обвинителен акт на РП-Берковица  подсъдимия Д.С.Г.-роден на *** година в гр. Враца, живущ ***, българин, български гражданин,неженен, неосъждан, със средно образование,неработи, ЕГН                                                                   ********** ЗА ВИНОВЕН   В  Т О В А, Ч Е на   09.05.2015 година около 21.10 часа вечерта по ул. „Серафим Г.”*** управлявал лек автомобил марка „Ауди 80” с ДК№ М 47-39 ВК, собственост на Сашо Димитров Г. ***, ЕГН ********** след употреба на алкохол, при концентрация на алкохол в кръвта 1.60%о,установена с техническо средство „Алкотест- Дрегер 7510” с фабричен № АRBB- 0051 и химическа експертиза по протокол № 954/12.05.2015 година на НТЛ при ОД МВР- гр. Монтана - престъпление по  чл.343б, ал. 1   от НК .

     В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението със същата правна квалификация на деянието. Счита,че от събраните по делото доказателства,  обвинението се доказало по несъмнен начин с оглед и на което подсъдимия следвало да бъде признат за виновен  в извършването на престъплението по чл.343 б ал.1 от НК. По отношение на индивидуализиране на наказанието представителят на държавното обвинение предлага на подсъдимия да  бъде наложено наказание при условията на чл. 54 от НК , а именно   лишаване от свобода за срок от четири месеца, изтърпяването на което да бъде отложено на основание чл. 66 ал.1 от НК.

        Подсъдимият на бързото производство  се признава за виновен и дава обяснения.В хода на съдебното следствие се признава за виновен и дава обяснения.

                 По делото са събрани писмени доказателства,разпитани са свидетели и е прието заключението на вещото лице.

          Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

      Подсъдимият  Д.С.Г. е роден на *** година в гр. Враца. Живее в гр. Вършец,ул. „Липа” № 17, неженен,неосъждан. Подсъдимият не е правоспособен водач на МПС.

         На 09.05.2015 година след обяд в дома си подсъдимият Д.С.Г. употребил алкохол- по негови данни около 100 гр. уиски, а след това и две бири. Тъй като му свършили цигарите решил да отиде до центъра на гр. Вършец  за да си купи. За целта взел лекия автомобил, собственост на баща му Сашо Димитров Г., ЕГН ********** марка „Ауди 80” с ДК№ М 47-39 ВК и около 21.10 часа тръгнал с него по ул. „Серафим Г.”***. В района на № 37 на същата улица вследствие употребения алкохол и липсата на правоспособност предизвикал ПТП като се ударил в оградата на намиращата се в близост къща. Не останал на местопроизшествието, а с автомобила потеглил към дома си. По пътя последният се повредил и именно тогава на място пристигнали служители на РУ МВР- гр. Вършец, което извършили съответно проверка, включително и с техническо средство „Алкотест- Дрегер 7510” с фабричен № АRBB- 0051. Тъй като последното показало наличие на алкохол в кръвта е издаден талон за вземане на кръв и извършване на химическа експертиза. От протокол № 954/12.05.2015 година на НТЛ при ОД МВР- гр. Монтана за извършена такава е видно,че концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия е била 1.60%о. Съставен е и акт № 989428/9.05.2015 година на РУ МВР- гр. Вършец.

               По делото е установено ,че подс.Г. не притежава СУ на МПС и не е правоспособен водач.

           Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на П.П.,Ал.Д. и Хр.П.,дадени в съдебно заседание .

     Безспорно по делото е ,а не се спори и между страните ,че на 09.05.2015год. подс.Г. е управлявал посоченото в Обвинителния акт МПС .

        Потвърди се фактическата обстановка ,твърдяна в обстоятелствената част на обвинителния акт по един категоричен и небудещ съмнение начин-а именно,че на процесната дата подс.Г. е управлявал МПС след употреба на алкохол над 1,2%о,а именно 1,60%о -престъпление по чл.343б,ал.1 от НК.

     На подсъдимия бил съставен акт за установяване на административно нарушение на 09.05.2015год.

     От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл – подсъдимият е осъзнавал, че управлява МПС след употреба на алкохол, което е изключително обществено опасно за самия него и за останалите участници в движението по пътищата и въпреки това е управлявал лек автомобил.     

    Като се има предвид горното съдът намери, че подсъдимия Д.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК:

        Имайки предвид горното съдът призна за ВИНОВЕН подсъдимия Г.  за извършеното от него деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК и му наложи съответно наказание – ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛОЖИ изпълнението на наказанието за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

При определяне вида и размера на наказанието съдът счита, че е съобразил всички обстоятелства от значение за неговата индивидуализация, като го определи при условията на чл. 54, ал. 1 и ал. 2 НК при смекчаващите отговорността обстоятелства – чисто съдебно минало на подс.Г., процесуалното му поведение и при отегчаващите отговорността обстоятелства – висока степен на установена концентрация на алкохол – 1.60на хиляда, висока степен на обществена опасност на извършеното деяние и обстоятелството,че същият не е правоспособен водач. Съдът не приложи чл. 55 НК при определяне на наказанието, респ. не замени наказанието лишаване от свобода с пробация, защото не намери да са налице многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Съдът приложи чл. 66, ал. 1 НК ,тъй като са налице условията за това – подс. Г. е неосъждан, наложеното наказание лишаване от свобода е по – малко от три години и не на последно място с оглед данните за личността на подсъдимия, съдът намери, че за постигане целите на наказанието и най – вече за поправяне на подсъдимия, не е наложително определеното му наказание да се изтърпява ефективно.

         При определяне на наказанието съдът не приложи чл. 78а НК, имайки предвид нормата на чл. 78а, ал. 7 НК.

Съдът не приложи разпоредбата на чл. 343г вр. с чл. 343б, ал. 1 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 НК,тъй като подсъдимият не притежава СУ на МПС,поради което не може да бъде лишен от права,каквито не притежава.

Съдът не наложи по – голям размер наказание отчитайки личността на подс.Г.без данни за сериозни провинения отличаващи се с високата степен на обществена опасност.

          При определяне вида и размера на наложените наказания, съдът намира, че са съобразени с целите по чл. 36 НК при отчитане разбира се степента обществена опасност на извършеното деяние и степента обществена опасност на подсъдимия.

           В тежест на подсъдимия бяха присъдени направените разноски в производството.

       Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: