Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 28.05.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 28 май..……………………………………………… през две хиляди и петнадесета година……….....……..……………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П.И.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 126 по описа за 2015г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 1 от УБДХ.

 

Нарушителят М.Т.Г. е обвинен в това, че на 27.05.2015г. около 17.30 ч. в с. Замфирово, на ул. Н.Й.Вапцаров пред дом № 56 влязъл в конфликт с лицето Никола Николов от с. Замфирово – негов чичо. Започнали да отправят обидни думи един към друг, а М.Г. започнал да удря с дървен кол магарето на Николов. С кола ударил по оградата на къщата му, която е покрита с керемиди и започнал да ги чупи. Скандалът продължил и в присъствието на органите на МВР, като М.Г. заявил на Николов, че дори и да го задържат в ареста, излезе ли ще го убие. С действията си Г. нарушил обществения ред.

 

В съдебно заседание нарушителят отрича извършеното от него. Заявява, че не е бил магарето на Николов; че е бил предизвикан от последния, който го напсувал. Не отрича обаче, че е имало скандал, обиди и закани.

Представител на РП-Берковица не се явява.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, приема за установено следното:

Николов и Г. са роднини, като Г. е племенник на Николов. Отношенията между тях са влошени. На 27.05.2015 година около 17.30 часа между тях възникнал конфликт по повод на това, че Г. започнал да бие магарето на Николов, оставено пред двора на последния. Николов се опитал да отпрати Г. (без да напуска двора на дома си) и между двамата възникнал скандал. Г. започнал да чупи керемидите по оградата на Николов и последният, за да преустанови действията му, захвърлил по посока на нарушителя брадва. Последната паднала на голямо разстояние от Николов. Разправията била преустановена след намесата на трето лице – съсед. След пристигане на представители на органите на реда, Г. подновил скандала като започнал отново да отправя обидни думи и заплахи по отношение на Николов. Свидетели на инцидента станали съседи, които били силно възмутени от поведението на Г..

С действията си  М.Г. е нарушил обществения ред и спокойствие, проявил е явно неуважение към реда и обществото, като деянието му е съставомерно по чл. 1 от УБДХ.

Съдът, като изходи от конкретната опасност на деянието и нарушителя, намира, че за поправянето и превъзпитанието му ще е необходимо да се наложи предвиденото в чл. 1, ал. 1, т. 2 от УБДХ административно наказание – глоба в размер 200 лева.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 1, ал. 1, т. 2 от УБДХ,  съдът

Р  Е  Ш  И  :

 

НАЛАГА на М.Т.Г. с ЕГН **********,*** административно наказание – глоба в размер 200 лева за нарушаване на обществения ред, изразяващо се в предизвикване на скандал, отправяне на обиди и чупене на керемидите на оградата на св.Н.Николов от с.Замфирово.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в срок до 24 часа от обявяването му пред Окръжен съд – Монтана на касационните основания предвидени в НПК.

           

След влизане в сила на решението препис от него да се връчи на Началника на РУП-Берковица, за сведение.

 

 

                                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: