МОТИВИ                                                            

 

Подсъдимият Г.Н.Н.  е обвинен в това, че за времето от 28.06.2013 г. до настоящия момент в с. Котеновци, обл. Монтана, общ. Берковица противозаконно присвоил чужда движима вещ, която му е поверена да я пази – един брой вибратор за бетон в комплект със станция за иглен вибратор Ф-38 и гъвкав вал 4 метра за иглен вибратор на стойност 600.00 лв., собственост на Е.С.Й. *** - престъпление по чл. 206, ал.1 НК.

           

          Представителят на РП – Берковица не поддържа обвинението. Развива доводи за липса елементите от обективната страна на престъплението.      

         По делото е конституиран като частен обвинител Е.С.Й., а като граждански ищец, представляваното от него дружество – собственик на вещта, предмет на престъплението. Й. не се явява в съдебно заседание, не сочи обективни причини за неявяването си, поради което съдът разгледа делото в негово отсъствие.

 

         Подсъдимият не се признава за виновен. Защитникът му пледира подсъдимият да бъде оправдан по повдигнатото обвинение.

 

         От събраните в хода на съдебното следствие доказателства, в т.ч. и приобщените такива от ДП, съдът възприе за установена следната фактическа обстановка :

 

         Подсъдимият бил нает като строителен работник заедно с още шест човека от „Профидел” ЕООД, град София за изграждане на две къщи за гости в с.Котеновци. Част от работниците го възприемали като бригадир, тъй като отговарял за снабдяване с материали за обекта, а друга част  - като работник, който работел наред с тях. От представения по делото трудов договор, длъжностна характеристика и уведомление до НАП е видно, че Н. е нает като строителен работник, без функциите му да се отличават по някакъв начин от тези на останалите работници. Е.Й. бил технически ръководител на обекта и идвал, когато трябвало да се завърши даден етап от строежа, респ. да се започне следващ етап. Фирмата – изпълнител не била подсигурила инструменти на работниците и на обекта те работели с техни такива – част от тях на самия подсъдим. В края на м.юни 2013 година Й. занесъл на обекта вибратор за бъркане на бетон. Свалил го от колата си и го подал на Н., който го отнесъл при останалите работници и им казал да го приберат при останалите инструменти. Единствен свидетел на това станал св.К., представител на възложителя, който пристигнал на обекта заедно с Й.. По – голямата част от останалите работници не разбрали чий е донесения на обекта вибратор и никой от тях не видял Н. да го взема от Й.. Използвали инструмента при изливане на плочите и след това го оставили в барака на обекта, заедно с други инструменти. Всеки ден към 17.00 часа, когато си тръгвали, заключвали бараката, а ключа оставяли отвън, „скрит” в долапчето на една печка. За мястото, където държали ключа знаели всички, ангажирани на обекта, в т.ч. строители на трета къща за гости, електротехници, дограмджии и т.н. Не всички работници напускали обекта всяка вечер, тъй като имало такива от София, от Силистра. През месец ноември между Н. и Й. възникнал спор, Н. се ядосал и напуснал. При напускането си оставил всичките си инструменти на обекта, за да могат колегите му да работят. По – късно отишъл да си ги вземе. При товаренето му помагал св.М. и е категоричен, че Н. не е вземал вибратора. Липсата му била установена от Й. някъде през месец декември.

 

         При така установените факти по делото, съдът намери, че липсват каквито и да било доказателства в подкрепа на обвинението. За да е налице обсебване, следва вещта – обект на посегателство, да е поверена на обвиняемия да я владее или пази и той да я присвои. В настоящото производство не се доказа нито един елемент от изпълнителното деяние. Не се установи вибратора за бетон да е поверен на Н. в някакво качество. Физическото предаване на вещта се различава от предаването й във владение или за съхранение. В случая Й. е донесъл вибратора на обекта, за да може работниците да бъркат бетон с него. Предоставянето на инструмента за послужване ползва в случая фирмата – изпълнител на обекта, чийто представител не е Н.. Същият резултат би бил и ако Й. беше подал вибратора, изваждайки го от багажника на колата си на всеки друг от работниците. На следващо място, по делото липсва каквото и да било доказателство за това, че Н. е присвоил вещта. След като свършили работа с него, вибратора бил оставен в барака, до която достъп имали не само разпитаните по делото свидетели, но и много други лица. Не е установено, до кога точно вещта се е намирала в това помещение, но някои от свидетелите смятат, че са я виждали и след като Н. е напуснал обекта, а св.М., който помагал на Н. да натовари инструментите си, е категоричен, че не е вземал вибратора.

         Липсата на елементите от обективната страна на изпълнителното деяние означава липса на престъпление, поради което и съдът оправда подсъдимия. Предвид установеното отхвърли и предявения граждански иск.

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: