МОТИВИ към Решение на БРС от 12.04.2015год. по АНД № 85/2015год.         

 

            Производството е по чл.1 от УБДХ.

           Районен съд Берковица е сезиран с  акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 11.04.2015год., съставен на основание чл.2 от УБДХ  срещу Й.Н.Г.-роден на ***г*** и ЕГН **********, българин,български гражданин,неженен ,неосъждан,не работи за това,че на 11.04.2015 г. около 13,30 ч. в с.Слатина на ул.”Васил Левски” №27  извършил проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1 ал.2 от УБДХ, представляваща непристойна проява, изразяваща се в предизвикване на скандал с лицата Светлана Давидова и Александр Давидов-руски граждани и техните три непълнолетни деца с отправяне на обиди ,удари и  неприлични изрази на публично място пред повече хора,по отношение на него и неговото семейство  ,с които си действия е нарушил обществения ред и спокойствие,без да съставляват престъпление по смисъла на чл.1 ал.1 от УБДХ - дребно хулиганство по смисъла на чл.1 ал.2 от УБДХ.

           Представител на РП-Берковица не се явява в съдебно заседание и не взема становище.

           Нарушителят , се явява лично в съдебно заседание . Разпитан в съдебно заседание, не се признава за виновен.Заявява, че той не е предизвикал скандала,а  лицето Александр Давидов,тъй като казал нещо,с което го обидил. Твърди ,че ситуацията била по-различна от посочената в акта,но в същото време заявява,че е имало скандал между него и Александр Давидов.Признава,че бил употребил алкохол.Категорично твърди,че не се е бил с никого.

       Свидетелите Светлана Давидова,Цветан Йочичев,Найден Тодоров, дали обяснения по случая ,не се явяват  в съдебно заседание.

            Съдът, след преценка на събраните писмени и гласни доказателства прие за установена следната фактическа обстановка:

             Нарушителят живее в с.Слатина.Свидетелите Александр Давидов и Светлана Давидова-руски граждани са негови съседи. На 11.04.2015 г. около 13,00часа при управление на автомобила си ,същият преминал с висока скорост и минал в близост до оградата на къщата ,в която живее семейството с трите си непълнолетни деца. След около половин час нарушителят отново профучал с бясна скорост по пътя  и преминава в близост до дъщерята на Давидов,която се намирала на тротоара.това притеснило родителите Александр и Светлана и същите решили да му направят забележка.Отивайки до автомобила установили,че водача-техния съсед Й. е в нетрезво състояние.направили му забележка и Александр Давидов направил опит с телефона си да снима регистрационния номер на автомобила на нарушителя,за да уведоми полицията.Това подразнило много Й.Н.,който се нахвърлил върху Давидов като викал и се карал,отправял псувни и заплахи по адрес на семейството.Нанасял му удари с юмруци по лицето и главата и го бутнал на земята.След това продължил да му нанася удари и ритници по главата и ребрата.Намесила се съпругата на Александр Давидов,която успяла да го прибере в двора на дома им.Нарушителят взел телефона на пострадалия Давидов,тъй като по време на побоя го бил изпуснал и го хвърлил в храстите.Скандала и побоя се случили в присъствието на децата на семейство Давидови,които изплашени плачели и пищели от ужас,както и на хора от селото. Пристигнали служители на РУ на МВР гр.Берковица.Полицаите задържали нарушителя и го отвели в РУ на МВР- Берковица, където същият е бил задържан за 24 часа и му бил съставен АУАН по УБДХ. Във връзка с нанесените му наранявания,свид.Александр Давидов посетил Центъра за спешна медицинска помощ,откъдето му е издаден фиш и са констатирани нанесените му наранявания.

             Гореизложената фактическа обстановка се установява от писмените обяснения,приложени по делото.

             Съдът приема, че АУАН е правилно съставен,   същият  е подписан от нарушителя.

             От субективна страна съдът приема, че е налице пряк умисъл като форма на вината по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

             Налице е ниска степен на обществена опасност на деянието, което според съда предполага, че е налице проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1 ал.2 от УБДХ.

              Не се установява нарушението на обществения ред и спокойствие да е грубо и да е израз на явното неуважение на извършителя към обществото,поради което съдът приема,че непристойните действия на нарушителя не са от естество да ангажират негова наказателна отговорност за престъпление по чл.325 от НК.

             С оглед изложеното съдът намери ,че нарушителят  Й. Йорданов  виновно е извършил проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1,ал.2 от УБДХ.

           При определяне на вида, размера и начина на изтърпяване на наказанието съдът съобрази следното обстоятелство:

          Съдът отчита обстоятелството, че нарушителят    е криминално проявен и системен нарушител на обществения ред,за което са му налагани неколкократно наказания по УБДХ. Съдът съобрази и сравнително невисоката степен на обществена опасност на дееца и на непристойната проява,вменена му с акта за констатиране на проява на дребно хулиганство. Предвид горепосочените обстоятелства и с оглед поведението на нарушителя съдът счита, че следва да се наложи наказание по втората алтернатива на чл.1 ал.1 от УБДХ, а именно – Глоба. Нейният размер следва да бъде определен в размер към максималния, предвиден в текста предвид обстоятелството,че поведението на нарушителя няма инцидентен характер,а в известна степен е трайно установено поведение..

             С оглед гореизложеното съдът счита, че на нарушителя следва да се определи административно наказание Глоба в размер на 400 лв.

              Съдът намира,че така определеното наказание по своя вид и размер  е справедливо и е най-подходящо за постигане на целите,визирани в чл.12 от ЗАНН.

              По така изложените съображения съдът постанови решението си.

                                                           

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: