Р Е Ш Е Н И Е

                     14.04.2015г. гр.Бeрковица

 

                       В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Районен съд Берковица   ІІ-ри наказателен състав  на седемнадесети март през    2015 година,в публично заседание в следния състав :

 

                                                  Председател:  Юлита Г.

 

         При секретаря Т.Й.……………..като разгледа докладваното от съдия Г.  АНД  № 40 описа за две хиляди и петнадесета година за да се произнесе, взе предвид следното

 

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано е по  жалба на Г.П.К. *** и  ЕГН ********** против НП № 14-0243-000884 от 09.01.2015г. на Началника на РУ на МВР - Берковица , с което на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.179 ал.3, т.4 от ЗДП и за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДП му е наложена глоба в размер на 300 лв. /триста лева/.

Релевираните в  жалбата оплаквания се свеждат до наличие на метеорологични условия-много сняг в продължение на няколко дни,липса на винетки в гр.Вършец и практиката в такива случаи,винетки да се купуват от гр.Берковица.Навежда доводи,за други обстоятелства,наложили пътуването до гр.Берковица.

         В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично , поддържа жалбата и пледира за отмяна на НП.

         Ответникът по жалбата - АНО, редовно призован , не се явява и не изпраща представител. Ведно с административнонаказателната преписка изпраща писмено становище по съществото на спора, с което иска издаденото  НП  да  бъде  потвърдено.

         Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

         Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 10.12.2014г., около 10.10 часа, на път ІІ-81 на КПП-Чапраза с посока на движение от гр.Вършец към гр.Берковица е управлявал т.а. „Форд Мондео” с ДК№М 8721ВС,собственост на Пламен Йорданов Владинов от гр.Вършец с ЕГН **********, без да е заплатил винетна такса по смисъла на чл.10 ал.1, т.1 от ЗП. На предно панорамно стъкло няма залепен валиден винетен стикер за 2014год.

Нарушението било установено от автопатрул на РУ на МВР-Берковица, в състава на който бил П.Д. и Цв.И..  За констатираното нарушение против жалбоподателя бил съставен АУАН № 897 от 10.12.2014 година, който му бил предявен на същата дата и подписан от него без възражения.

Въз основа на този акт било издадено атакуваното НП. Последното също било връчено лично на жалбоподателя  на 27.01.2015г.,  а  жалбата  против  него била  подадена чрез АНО на 29.01.2015год., т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото писмени доказателства и обясненията на жалбоподателя.

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема, че  жалбата е неоснователна.

Установи се безспорно по делото, че на посочените в НП дата, час и място жалбоподателят е управлявал процесното  МПС, за което не бил заплатил винетна такса по смисъла на чл.10 ал.1, т.1 от ЗП. Това не се отрича и от самия жалбоподател в дадените от него обяснения. Видно от приложените писмени доказателства, безспорно се установи, че АУАН е съставен  в момента на констатиране на нарушението и то против лицето, което тогава е било установено като нарушител.

         При това положение и при липсата на каквито и да е допуснати съществени  процесуални нарушения по делото, което въззивната инстанция проследи служебно, съдът намира, че правилно и законосъобразно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя по чл.179 ал.3, т.4 от ЗДП за нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДП.

         Не може да бъде споделено искането за отмяна на НП поради това, че поради влошените атмосферни условия и липсата на винетки в гр.Вършец,практиката била такива да се купуват от гр.Берковица или поради това, че въпросният автомобил е с по-добро парно и поради това жалбоподателят предприел пътуване с него,вместо с автомобила ,за който има годишна винетка.

         В своите обяснения самият жалбоподател сочи, че предприел пътуването до гр.Берковица поради влошеното здравословно състояние на съпругата си и предпочел този автомобил,тъй като парното работело по-добре, макар да знаел че въпросният автомобил е със седмична  винетка.Твърди,че не обърнал внимание,че същата е изтекла предния ден. Въпреки всичко това е решил да продължи движението си, т.е.  управлявал е МПС с ясното съзнание, че не е заплатил  винетна такса.

Поведението му не обуславя маловажност на случая, т.к. нарушението е с висока степен на обществена опасност. То пряко засяга обществените отношения свързани с фиска, а именно същинските приходи, предвидени и заложени в приходната част на държавния бюджет, идващи от държавни такси, които средства са предназначени за поддръжка на пътната инфраструктура.

         При определяне размера на санкцията наказващият орган се е съобразил с изискванията на чл.27 от ЗАНН за индивидуализация на административните наказания. След като АНО е отчел  високата степен на обществена опасност на конкретното нарушение, правилно е наложил нормативно фиксираното по вид и размер наказание - глоба от 300 лева,  с което ще се постигнат целите на наказанията, визирани в чл.12 от ЗАНН.   Наложеното административно наказание е точно фиксирано в разпоредбата на чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП  в размер на 300 лева, поради което за наказващия орган не съществува възможност за преценка, в зависимост от имотното състояние, при определяне на глобата, тъй като няма долна и горна граница .Определената санкция в този си размер ще изпълни целите на наказанието, както по отношение на нарушителя, така и по отношение на останалите участници в движението по пътищата

 

Берковският районен съд в настоящият състав, след като извърши анализ на установените обстоятелства и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН ,

                                                          

                                                     Р Е Ш И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА НП № 14-0243-000884 от 09.01.2015г. на Началника на РУ на МВР - Берковица , с което на  Г.П.К. *** и  ЕГН **********  на основание  чл.179 ал.3, т.4 от ЗДП е наложена глоба в размер на 300 лв. /триста лева/, като законосъобразно.

 

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд-Монтана.

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: