МОТИВИ

към присъда по НОХД № 138 по описа на Районен съд град Берковица за 2014 година, четвърти наказателен състав.

 

Подсъдимият Н.С.Т. се обвинява от Районна прокуратура град Берковица в това, че за времето от 04.10.2013г. до 07.10.2013 година в град Вършец, област Монтана, в условията на опасен рецидив и в съучастие с подсъдимите Г.М.Р., с ЕГН ********** и Д.Г.Т.,с ЕГН ********** като съизвършител, разрушил прегради здраво направени за защита на имот и отнел от владението на „Домашен социален патронаж“ - Вършец с МОЛ – Е.Д.Т. *** движими вещи - хранителни стоки /14бр.замразени пилета, 6 литра олио и 4кг.брашно/ на стойност 60.69лева, ел.скара марка „Скития“ -1 ТТ е на стойност 38.50 лева; Пасатор „KENWOOD“, модел НВ 710 на стойност 100.48 лева и ел.разклонител, тип „тройка“, с дължина 20 л.метра  на стойност 21.48 лева, всичко продукти и вещи на обща стойност 221.15 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои -  престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр. с чл.195 ал.1 т.3 вр. с чл.194  ал.1  вр. с   чл.20 ал.2 вр. с чл.29 ал.1 буква „б“ от НК.

 

Подсъдимият Д.Г.Т. се обвинява от Районна прокуратура град Берковица в това, че за времето от 04.10.2013г. до 07.10.2013година в град Вършец, област Монтана, като непълнолетен, но в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, в съучастие с подсъдимите Г.М.Р., с ЕГН ********** и Н.С.Т., с ЕГН **********, като съизвършител, разрушил прегради здраво направени за защита на имот и отнел от владението на „Домашен социален патронаж“ - Вършец с МОЛ – Е.Д.Т. *** движими вещи - хранителни стоки /14бр.замразени пилета, 6 литра олио и 4 кг.брашно/ на стойност 60.69лева, ел.скара марка „Скития“ - 1 ТТ е на стойност 38.50 лева; Пасатор „KENWOOD“, модел НВ 710 на стойност 100.48 лева и ел.разклонител, тип „тройка“, с дължина 20 л.метра  на стойност 21.48 лева, всичко продукти и вещи на обща стойност 221.15 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195 ал.1 т.3 вр. с чл.194 ал.1 вр.с чл.20 ал.2 вр.  с чл.63 ал.1 т.3 от НК.

 

Подсъдимият Г.М.Р. се обвинява от Районна прокуратура град Берковица в това, че за времето от 04.10.2013г. до 07.10.2013г. в град Вършец, област Монтана, като непълнолетен,  но в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, в съучастие с  подсъдимите Д.Г.Т., с ЕГН ********** и Н.С.Т., с ЕГН **********, като съизвършител, разрушил прегради здраво направени за защита на имот и отнел от владението на „Домашен социален патронаж“ - Вършец с МОЛ – Е.Д.Т. *** движими вещи - хранителни стоки /14бр.замразени пилета, 6 литра олио и 4 кг.брашно/ на стойност 60.69лева, ел.скара марка „Скития“ – 1 ТТ е на стойност 38.50 лева; Пасатор „KENWOOD“, модел НВ 710 е на стойност 100.48 лева и ел.разклонител, тип „тройка“, с дължина 20 л.метра  на стойност 21.48 лева, всичко продукти и вещи на обща стойност 221.15 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195 ал.1 т.3 вр. с чл.194 ал.1 вр.с чл.20 ал.2 вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК.

Прокурорът в съдебно заседание поддържа така предявеното обвинение и взема становище, че е доказано по несъмнен начин, за което и следва да се наложи съответното наказание на всеки от подсъдимите при спазване на изискванията на закона. Взема становище, още че следва да се определи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК по отношение на подсъдимите Т. и Р., а по отношение на подсъдимия Т. наказанието се определи при условията на чл.54 от НК в предвидения в правната норма минимален размер, което да се изтърпи ефективно. Счита, че така определеното, наказание ще е съобразено с осъщественото деяние и личността на всеки от подсъдимите, както и с постигане на целите на генералната превенция.

Подсъдимите Н.С.Т., Д.Г.Т. и Г.М.Р. се признават за виновни по повдигнатото им обвинение, като се възползват от правото на не дават обяснения. Моли съда да му наложи наказание в минималния възможен размер. Служебните им защитници – адв.К. и адв.М. развиват доводи за наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелство, при наличието на които следва да се определи наказанието.

Производството се разви при условията и реда на чл.370 ал.1 и сл. от НПК /чл.371 т.1 от НПК/ - съкратено съдебно следствие, предшествано от предварително изслушване на страните.

         Доказателствата по делото са писмени. На основание чл.373 ал.1 във вр/ка с чл.372 ал.3 от НПК във вр/ка с чл.283 от НПК съдът прие, прочете и огласи доказателствения материал, без да извършва разпит на свидетелите и вещите лица.

          Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено следното:

От фактическа страна:   

         

                   Подсъдимият Д.Г.Т.  е роден на  ***г***. Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а ал.1 от НК.

Подсъдимият Г.М.Р. е роден на ***г***. Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а ал.1 от НК.

Подсъдимият Н.С.Т. е роден на ***г***. Осъждан е многократно, като са му били налагани различни по вид наказания включително и „лишаване от свобода“ ,които е изтърпял ефективно. С определение от 01.06.2012г. на Врачански окръжен съд е условно – предстрочно освободен от изтърпяване н ачаст от наложеното наказание, като е определен изпитателен срок на основание чл.70 ал.6 от НК за срок от шест месеца. Определението е влязло в законна сила на 11.06.2012г, тоест към момента на извършване на настоящето деяние м.10.2013г. е бил изтекъл.

Подсъдимите Н.С.Т. и Г.М.Р. *** в кв.“Изток“ на град Вършец. На неустановена по делото дата през периода от 04.10.2013г. до 07.10.2013г. в град Вършец на ул.“Пета“ двамата се срещнали случайно, при което решили да извършат кражба на хранителни продукти. Причината им била липсата на средства и влошените материални условия, при които живеят. В изпълнение на това си намерение двамата се отправили към сградата, където се помещава Социалния патронаж в град Вършец. По пътя си двамата срещнали  подсъдимия  Д.Г. ***, при което последния също тръгнал с тях с намерение да участват заедно в извършването на деянието.

В помещението подсъдимите проникнали, като свалили пироните, с които било прикачено стъклото на един от външните прозорци. При влизането им в сградата забелязали електрическа скара, миксер- пасатор и удължител, които вещи подсъдимите също  взели със себе си.

От посоченото помещение подсъдимите проникнали в съседно на него. Това те сторили като успели да изтеглят поставените на вратата халки, които от своя страна били заключени с катинар. В същото се намирала хладилна витрина, при което от нея те взели 14 бр. замразени пилета. Също така взели 4 кг. брашно и 6 литра олио.

Отнетите хранителни продукти и вещи подсъдимите отнесли в кв.“Изток“ на град Вършец и ги продали на свидетеля К. Симеонов Г. *** сумата от 30 лева, която в последствие подсъдимите си поделили и изхарчили.

С Протокол за доброволно предаване от 15.10.2013г, приложен по ДП свидетеля К.С.Г. е предал отнетите от подсъдимите и в последствие закупени от него както следва: ел.скара марка „Скития“ – 1 ТТ; Пасатор „KENWOOD“, модел НВ 710 и ел.разклонител, тип „тройка“, с дължина 20 л.метра.     

На досъдебното производство е назначена съдебно – оценителна експертиза изпълнена от вещо лице К.Н., от заключението на която се установява, че ел.скара марка „Скития“ -1 ТТ е на стойност 38.50 лева; Пасатор „KENWOOD“, модел НВ 710 е на стойност 100.48 лева; ел.разклонител, тип „тройка“, с дължина 20 линейни метра е на стойност 21.48 лева; хранителните продукти /14бр.замразени пилета,6 литра олио и 4кг.брашно/ на стойност 60.69лева, или всичко продукти и вещи противозаконно отнети са на обща стойност 221.15 лева. Съдът изцяло възприема експертното заключение, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

         На досъдебното производство е назначена съдебно – психиатрична и психологична експертиза изпълнена от вещи лица П.Т.П. – психиатър и Татяна В.С. – психолог. От заключението на експертите се установява, че деянието си подсъдимите Д.Г.Т. и Г.М.Р. са осъществили като непълнолетни, но в състояние да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си. Съдът изцяло възприема експертното заключение, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

              

По доказателствата :

 

Изложената по-горе фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, посочени по-горе, а именно: признанието на винатат в хода на съдебното следствие, обяснението на подсъдимия дадени в хода на досъдебното производство, показанията на разпитаните на досъдебното производство свидетели, както и писмените доказателства приети по реда на чл. 283 от НПК. От обяснението  на подсъдимите се установява, че същите не оспорват така очертаната фактическа обстановка и се признават за виновни. Нещо повече, именно въз основа на тяхното пълно съдействие е разкрито деянието и участието им в него. Обясненията на подсъдимите напълно съответстват на показанията на разпитаните свидетели. Показанията на свидетелите са правдиви, логични, последователни, безпристрастни и най- вече непредубедени. Те си съвпадат по основните точки в тяхното изложение и в тях несъмнено личи стремеж да разкрият фактите такива, каквито те са били обективно съществуващи. Налице е непоколебимост на техния разказ. Затова съдът изцяло ги кредитира по отношение на всички обстоятелства, изразени чрез тях и касаещи действията и простъпките на подсъдимите. Горните доказателства по един непротиворечив и взаимно подкрепящ се начин описват фактическата обстановка приета в обвинителният акт.

При тази система от преки доказателства съдът приема горната фактическа обстановка за безспорно доказана по настоящото дело, от която могат да се обосноват съответните правни изводи:

Подсъдимите Н.С.Т., Д.Г.Т. и Г.М.Р. са годни субекти на престъплението, в което са обвинени, били са в ясно съзнание, адекватни и подредени.

От обективна страна според становището на съда, действията на подсъдимите са съставомерни за осъщественото от тях изпълнително деяние на престъплението, за което са обвинени.

          От субективна страна всеки от подсъдимите е осъществил престъплението при пряк умисъл като форма на вината. Тази форма изхожда от установените факти по делото. Същият е съзнавал обществено опасните последици и е търсили настъпването на техния резултат. Налице е проявление на  съставомерните признаци за осъществено от тях деяние от субективна страна.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определи съответното наказание на всеки от подсъдимите.

 

По отношение на подсъдимия Н.С.Т.:

При индивидуализацията на наказанието на подсъдимия Н.С.Т. за така извършеното от него престъпление, съдът взе в предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Смекчаващи вината обстоятелства са признание на вината и влошеното материално състояние, което го мотивира да извършва противоправното деяние.

Отегчаващи вината обстоятелства – положителната съдимост. 

При определяне на наказанието съдът счете, че са налице смекчаващи вината обстоятелства и определи наказанието при условията на чл.54 от НК, в предвидения в правната норма минимален размер.

          За извършеното от подсъдимия Н.С.Т. престъпление съдът му наложи съответното наказание от ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Налице са законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК в процесният случай, подсъдимият е осъждан. Предвид на това определеното наказание следва да се изтърпи ефективно, като на основание чл.61 т.2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража определя “строг” режим и осъдения се настани в затвор или затворническо общежитие  от закрит тип.

          С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

          

По отношение на подсъдимите Д.Г.Т. и Г.М.Р.:

          Причини за извършване на престъплението се свеждат до ниско правосъзнание и пренебрежително отношение към установените правила са собственост.

          Предвид гореизложеното съдът призна подсъдимите Т. и Р. за ВИНОВНИ по предявеното им обвинение.

         Съдът, като обсъди обстоятелствата, имащи значение за определяне отговорността на подсъдимия, прие за установено:

         Обществената опасност на деянието е висока.

         Личната обществена опасност на подсъдимите е занижена – не са осъждани за извършени престъпления от общ характер и не са им налагани административно наказания по реда на чл.78а  ал.1 от НК.

         Като смекчаващи вината обстоятелства  следва да се отчетат: не високата степен на лична обществена опасност на подсъдимите, признание на вината и критичното отношение към извършеното.

         Отегчаващи вината обстоятелства – няма.

         От направеният по-горе анализ е видно, че безспорно са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при наличие на които и най-лекото предвидено в Закона, наказание “лишаване от свобода” се указва несъразмерно тежко. В конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, съобразно който текст предвиденото наказание “лишаване от свобода” за това престъпление, за което не е предвиден най-нисък предел, следва да бъде заменено с наказание “ПРОБАЦИЯ”. С оглед личността  на всеки от подсъдимите и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че на подсъдимите Д.Г.Т. и Г.М.Р. следва да бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.      

         С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на тези подсъдими и по отношение на останалите граждани.

          При този изход на делото подсъдимите Н.С.Т., Д.Г.Т. със съгласието на майка си Д.Е.Н. ***, с ЕГН ********** и Г.М.Р. със съгласието на майка си М.В.Р. ***, с ЕГН ********** на основание чл.189 ал.3 от НПК да ЗАПЛАТЯТ в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 5.00 лева за всеки от тях, а по сметка на МВР-София 106.67 лева за всеки от тях, както и по 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ВСС-София.

         Няма приложени по делото веществени доказателства.

По горните съображения, съдът се произнесе с присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: