П Р И С Ъ Д А

ГР.БЕРКОВИЦА, 06.06.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………………….наказателна колегия в публично заседание на 06 юни……..….……………………………... през две хиляди и четиринадесета година……………………………..в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

 

           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Г.Т.

                                                         Н.П.

 

при секретаря П.И.……………………….и в присъствието на прокурора В.Давидов……………като разгледа докладваното от съдията Цветкова…………..………………..……....НОХД 138 по описа за 2014г……………………………………и след тайно съвещание съдът 

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Н.С.Т. – роден на ***г***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 04.10.2013г. до 07.10.2013 година в град Вършец, област Монтана, в условията на опасен рецидив и в съучастие с подсъдимите Г.М.Р., с ЕГН ********** и Д.Г.Т.,с ЕГН ********** като съизвършител, разрушил прегради здраво направени за защита на имот и отнел от владението на „Домашен социален патронаж“ - Вършец с МОЛ – Е.Д.Т. *** движими вещи - хранителни стоки /14бр.замразени пилета, 6 литра олио и 4кг.брашно/ на стойност 60.69лева, ел.скара марка „Скития“ -1 ТТ е на стойност 38.50 лева; Пасатор „KENWOOD“, модел НВ 710 на стойност 100.48 лева и ел.разклонител, тип „тройка“, с дължина 20 л.метра  на стойност 21.48 лева, всичко продукти и вещи на обща стойност 221.15 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196 ал.1 т.2 вр. с чл.195 ал.1 т.3 вр. с чл.194  ал.1  вр. с   чл.20 ал.2 вр. с чл.29 ал.1 буква „б“ от НК   във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА НА ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61 т.2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража първоначален “строг” режим за изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода”.

          ПОСТАНОВЯВА на основание чл.60 ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража наказанието „лишаване от свобода” да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие  от закрит тип.

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Г.Т. - роден на ***г. в гр.Берковица, живущ ***,                                                         българин, български гражданин, с начално образование,  неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 04.10.2013г. до 07.10.2013година в град Вършец, област Монтана, като непълнолетен, но в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, в съучастие с подсъдимите Г.М.Р., с ЕГН ********** и Н.С.Т., с ЕГН **********, като съизвършител, разрушил прегради здраво направени за защита на имот и отнел от владението на „Домашен социален патронаж“ - Вършец с МОЛ – Е.Д.Т. *** движими вещи - хранителни стоки /14бр.замразени пилета, 6 литра олио и 4 кг.брашно/ на стойност 60.69лева, ел.скара марка „Скития“ - 1 ТТ е на стойност 38.50 лева; Пасатор „KENWOOD“, модел НВ 710 на стойност 100.48 лева и ел.разклонител, тип „тройка“, с дължина 20 л.метра  на стойност 21.48 лева, всичко продукти и вещи на обща стойност 221.15 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал.1 т.3 вр. с чл.194 ал.1 вр.с чл.20 ал.2 вр.  с чл.63 ал.1 т.3 от НК във вр/ка с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Г.М.Р.                                                      роден на ***г. в гр.Берковица, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование,    неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 04.10.2013г. до 07.10.2013г. в град Вършец, област Монтана, като непълнолетен,  но в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, в съучастие с  подсъдимите Д.Г.Т., с ЕГН ********** и Н.С.Т., с ЕГН **********, като съизвършител, разрушил прегради здраво направени за защита на имот и отнел от владението на „Домашен социален патронаж“ - Вършец с МОЛ – Е.Д.Т. *** движими вещи - хранителни стоки /14бр.замразени пилета, 6 литра олио и 4 кг.брашно/ на стойност 60.69лева, ел.скара марка „Скития“ – 1 ТТ е на стойност 38.50 лева; Пасатор „KENWOOD“, модел НВ 710 е на стойност 100.48 лева и ел.разклонител, тип „тройка“, с дължина 20 л.метра  на стойност 21.48 лева, всичко продукти и вещи на обща стойност 221.15 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3 вр. с чл.194 ал.1 вр.с чл.20 ал.2 вр.   с чл.63 ал.1 т.3 от НК във вр/ка с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

         ОСЪЖДА подсъдимите Н.С.Т. със снета по делото самоличност и ЕГН,  Д.Г.Т. със снета по делото самоличност и ЕГН, със съгласието на майка си Д.Е.Н. ***, с ЕГН ********** и Г.М.Р. със снета по делото самоличност и ЕГН със съгласието на майка си М.В.Р. ***, с ЕГН ********** на основание чл.189 ал.3 от НПК да ЗАПЛАТЯТ в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 5.00 лева за всеки от тях, а по сметка на МВР-София 106.67 лева за всеки от тях, както и по 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ВСС-София.

         ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира пред ОС -Монтана в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: