П Р И С Ъ Д А

ГР.БЕРКОВИЦА, 07.02.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………………….наказателна колегия в публично заседание на 07 февруари….….……………………………... през две хиляди и четиринадесета година……………………..в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

 

при секретаря К.А.….……………………….и в присъствието на прокурора Илка Андонова……………като разгледа докладваното от съдията Цветкова…………..………………....……....НОХД 25 по описа за 2014г……………………………………и след тайно съвещание съдът 

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Н.К. - роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2013г. в местността „Търновити рът”, землището на град Берковица, отдел 169, подотдел „У” от държавен горски фонд без да притежава редовно писмено позволително добил 1 пространствен м3 дърва за огрев - габър и дъб на стойност 48.00 лева, с което причинил щета на СЗДП „ДП-ТП-ДГС”- гр.Берковица в размер на 70.00 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.235 ал.6 във връзка с чл.235 ал.1 пр. първо от НК във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и „безвъзмезден труд в полза на обществото” от 180 часа, за срок от една календарна година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53 ал.1 буква А от НК вещите, които принадлежат на виновния и са предназначени или са послужили за извършване на умишленото престъпление – моторен трион /китайски/ оставен на отговорно пазене на касиер-домакин на ДГС-Берковица, оформено с разписка от 30.08.2013г., л.17 от ДП.

         ОСЪЖДА подсъдимия Д.Н.К. със снета по делото самоличност и ЕГН на основание чл.189 ал.3 от НПК да ЗАПЛАТИ в полза на МВР-София направените по водене на делото разноски в размер на 30.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ВСС-София.

         ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира пред ОС -Монтана в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: