МОТИВИ: НОХ Дело N 362 / 2013  година по описа на РС-Берковица:

 

          Подсъдимите О.Б.Г. ,Х.Ж.И. и Н.Ц.Б.   са предадени на съд с обвинение за  това ,че действайки след предварителен сговор ,при условията и под форма на продължавано престъпление на 04.06.2013год.  в гр.Берковица като непълнолетни, но можещи да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си, по специален начин/повдигнали задната врата на кафе аперитив,като я измъкнали от пантите/ отнели чужди движими вещи на  обща стойност 929.00 лева, без съгласието на собственичката и с намерение противозаконно да ги присвоят- престъпление  по   чл.195,ал.1,т.3 и 4 във връзка с чл.194,ал.1 във връзка с чл.26,ал.1 във връзка с чл.63,ал.1,т.3 от НК.

         На дознанието подсъдимите се признават за виновни и дават обяснения как и защо са извършили престъпното деяние. В съдебно заседание чрез защитата изразяват съгласие за производство по реда на Глава 27 от НПК , правят пълни признания  и се разкайват.                                             Представителят на обвинението намира същото за доказано по безспорен и категоричен начин, предлага на съда да наложи наказание, което да изпълни целите на закона  формулирани в чл. 36 НК като се съобрази  ,че производството е по реда на Глава 27 от НПК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

        След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства  поотделно и в тяхната съвкупност и във връзка с доводите  на страните,съдът  приема за установено следното:

          Подсъдимите  не са осъждани,като и тримата по време извършване на престъпленията са били непълнолетни ,но са разбирали свойството и значението на това ,което вършат и са могли да ръководят постъпките си .

 Свидетелката Ц.Н.Й. е управител на „ХОК 98“ЕООД.Посоченото дружество е със седалище и адрес на управление в град Берковица.В  кв.“Раковица“ на град Берковица въпросното дружество има изграден търговски обект –кафе аперитив.

          Подсъдимите Н.Ц.Б.,Х.Ж.И.,О.Б.Г. и св. Янек Асиев Асенов живеят в кв.“Раковица“ на град Берковица.Нощта на 03/04.06.2013година четиримата били заедно,при което взели решение да влязат в кафе аперитива,собственост на св.Ц.Н.Й. с намерение да крадат.В изпълнение на това си решение те отишли пред търговския обект,който по това време не работел.Подсъдимите Н.Ц.Б. и О.Б.Г. отворили задната врата на заведението и влезли в него.Последното те сторили,като повдигнали задната част на врата,при което тя излязла от пантите си.Другите двама – подс.Х.Ж.И. и св.Янек Асиев Асенов останали да ги чакат отвън пред заведението.

         При влизането си подсъдимите отнели от заведението една бутилка водка „Савой“,един стек „Фанта портокал“-500мл. съдържащ  12бр. пластмасови бутилки и 10 лева на монети.

         След извършване на деянието четиримата подсъдими отишли в дома на подс.О.Б.Г.,където консумирали отнетата бутилка с алкохол и безалкохолни напитки.В последствие около 03.00часа св.Янек Асиев Асенов напуснал компанията,при което си отишъл в къщи.

         Трима подсъдими - Н.Ц.Б., О.Б.Г. и Х.Ж.И. решили и се върнали отново в заведението,собственост на св.Й.,при което проникнали в същото отново.Този път те изнесли една бутилка с уиски „Джони Уокър“,кашкавал около 500грама,луканка,10 бр.вафли „Мура“ и „Троя“ и една кутия с цигари „Виктори“.Също така от заведението те отнели два мобилни телефона съответно „СОНИ“,модел „ЕСПЕРИЯ“ и „НОКИЯ“,модел XI.Отнетите телефони,хранителни продукти,алкохол и цигари тримата отнели отново в дома на подс.О.Г.,при което продължили с употребата на алкохол.

         На следващия ден единия от телефоните от търговската марка „Нокия“ подс.Н.Б. продал на баща си за сумата от 5 лева.Другия телефон  обявил за продажба в интернет сайта „Продавалник“. Лице от град Плевен се обадило и изявило желание да го закупи,при което те му го изпратил по „Еконт“.В последствие обаче въпросното лице се обадило и заявило,че телефона не е изправен,при което съответно  го върнал с пратка по същия куриер.

         Няколко дни по късно подс.Н.Б. отишъл да вземе телефона от офиса на куриерската фирма „Еконт“ в град Берковица,при което на излизане е бил забелязан от съпруга на собственичката на кафе аперитива,от където е извършена кражбата на телефона в град Берковица –Величко Първомаев Йонов.Последния случайно преминавал от там.Той разпознал подс.Б. и у него възникнало съмнение,че същият си е поръчал наркотици чрез куриерската фирма.Поради това го пресрещнал и съответно го приканил да покаже съдържащото се в носения от него пакет.При огледа на носения от подс.Б. той разпознал мобилния телефон,собственост на съпругата му.Същия е върнат на собственичката с Протокол за доброволно предаване,а в последствие и на собственичката.

         По делото е назначена и изготвена Съдебно-оценъчна експертиза.Видно от заключението на вещото лице при първоначалното влизане в кафе –аперитива отнетите  една бутилка водка „Савой“,един стек „Фанта портокал“-500мл. съдържащ  12бр. пластмасови бутилки и 10 лева на монети са на обща стойност 38.80 лева.

         В последствие отнетите само от подсъдимите О.Б.Г.,Н.Ц.Б. и Х.Ж.И. една бутилка с уиски „Джони Уокър“,кашкавал около 500грама,луканка,10 бр.вафли „Мура“ и „Троя“, една кутия с цигари „Виктори“,каса с бира на търговска марка „Шуменско“, два мобилни телефона съответно „СОНИ“,модел „ЕСПЕРИЯ“ и „НОКИЯ“,модел XI са на обща стойност 890.20 лева,всичко пари и вещи на обща стойност 929.00 лева.

                  Че това е така се установява  по реда на ГЛАВА ХХVІІ от НПК – разпоредбите на съкратеното производство-от самопризнанията на подсъдимите  ,показанията на всички разпитани свидетели-в това число  на пострадалата Ц.Й.  ,от показанията на свидетелите Асенов ,Илиева,Борисова,Б.,Г.,Борисов,Димитрова,Йонов от писмените доказателства по делото огласени по реда на чл. 283 от НПК и приети като доказателства-, Протоколи за оглед стр. 7,8 и 35,36,37 , фотоалбум,Протокол за доброволно предаване ,характеристики, Съдебно Оценителна Експертиза, справки за съдимост .

                   Подсъдимите  са осъществили от обективна и субективна страна, състава на престъплението по чл.195,ал.1,т.4 и 5 във връзка  с чл.194,ал.1 във връзка  с чл.26,ал.1 и чл.63 ал.1 т.3 от НК,като и тримата подсъдими са извършили престъпните деяния като непълнолетни ,но като са разбирали свойството и значението на това ,което вършат и са могли да ръководят постъпките си  .Кражбата се квалифицира от това ,че е извършена от тримата след предварителен сговор ,чрез използване на специален начин (повдигнали са задната врата на кафе аперитив,като я измъкнали от пантите),деянието е извършено при условията на чл. 26 ал. 1 от НК като продължавана престъпна дейнос.т

 От субективна страна деянието е осъществено

при  пряк умисъл, подсъдимите са съзнавали обществено опасния характер на деянието, предвиждали са  общественоопасните му последици и са целяли настъпването на вредоносния резултат, като върху отнетото имущество са  упражнили фактическа власт.

                    За това  престъпление законът предвижда наказание от една до  десет   години  лишаване от свобода . Подсъдимите са извършили престъплението като непълнолетни,поради което наказанието съгласно чл. 63 ал. 1 т.3 от НК се редуцира до три години.Съдът постанови съдебният си акт  в производство по реда на глава 27 от НПК ,при  условията на чл. 58 а ал. 4 във връзка с чл. 55 ал. 1 т.2 б”б” от НК-обществено порицание ,като съдът замени наказанието лишаване от свобода,при липса на минимум с обществено порицание. Подсъдимите не са осъждани ,имат добри характеристични данни ,признават вина и се разкайват ,млади хора са,възстановили са изцяло причинените щети.Съдът намира ,че и най-лекото предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко с оглед вината им ,последиците от деянието-възстановени щети.

                   При индивидуализацията на наказанието, съдът взе предвид вид  битовия характер на кражбата, подбудите за извършването му, личността на извършителите, семейно и имотно  положение , самопризнания и разкаяние,възрастта им ,възстановена щетата за пострадалите,.

                    С така определеното наказание, съдът намира ,че ще се  изпълнят целите на наказанието формулирани в чл. 36 от НК и ще се постигнат целите както на генералната  ,така и на личната превенция

                   Подсъдимите бяха осъдени да заплатят всеки от тях  на ВСС направените по делото разноски със съгласието на техните родители .

                   Водим от горното , съдът постанови присъдата си .

                                  

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :