МОТИВИ

към присъда по НОХД № 320 по описа на Районен съд град Берковица за 2013 година, четвърти наказателен състав.

 

Подсъдимият А.М.Н. е обвинен от Районна прокуратура – Берковица, в това, че на 24/ 25.02.2013г. в град Берковица, област Монтана, като непълнолетен, но в състояние да ръководи постъпките си и да разбира свойството и значението на извършеното след предварителен сговор с подсъдимите Х.Б.Х., С.Р.Х. и Л.С. ***, като случая не е маловажен, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – заключващ механизъм на прозорец, с помощта на техническо средство – метална брадва, отнел от владението на Б.И.Б. *** движими вещи - плазмен телевизор „СОНИ“ 40 инча  на стойност 1000.00лева;  стереоуредба „СОНИ“ с 2бр.тонколони  на стойност 380.00 лева;  2бр.стационарни телефона „М-тел“ на стойност 100.00 лева;  парфюм „Орифлейм“ на стойност 20.00 лева;  сумата от 80.00 лева с различен номинал, всичко пари и вещи на обща стойност 1 580.00лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195 ал.1 т.3, т.4, т.5 във връзка  с чл.194 ал.1 във връзка с чл.63 ал.1 т.3 от НК.

Подсъдимият Х.Б.Х. се обвинява от Районна прокуратура- Берковица, в това, че на 24/ 25.02.2013г. в град Берковица, област Монтана след предварителен сговор с подсъдимите А.М.Н., С.Р.Х. и Л.С. ***, като случая не е маловажен, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот –заключващ механизъм на прозорец, с помощта на техническо средство –метална брадва,отнел от владението на Б.И.Б. *** движими вещи - плазмен телевизор „СОНИ“ 40 инча  на стойност 1 000.00лева;  стереоуредба „СОНИ“ с 2бр.тонколони  на стойност 380.00 лева;  2бр.стационарни телефона „М-тел“ на стойност 100.00 лева;  парфюм „Орифлейм“ на стойност 20.00 лева;  сумата от 80.00 лева с различен номинал, всичко пари и вещи на обща стойност -1580 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195 ал.1 т.3, т.4, т.5 във връзка  с чл.194 ал.1 от НК.

Подсъдимия Л.С.Н. се обвинява от Районна прокуратура- Берковица, в това, че на 24/25.02.2013г. в град Берковица, област Монтана след предварителен сговор с подсъдимите А.М.Н., С.Р.Х. и Х.Б.Х.,***, като случая не е маловажен, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот –заключващ механизъм на прозорец, с помощта на техническо средство –метална брадва, отнел от владението на Б.И.Б. *** движими вещи - плазмен телевизор „СОНИ“ 40 инча  на стойност 1 000.00 лева;  стереоуредба „СОНИ“ с 2бр.тонколони  на стойност 380.00 лева;  2бр.стационарни телефона „М-тел“ на стойност 100.00 лева;  парфюм „Орифлейм“ на стойност 20.00 лева;  сумата от 80.00 лева с различен номинал, всичко пари и вещи на обща стойност -1 580.00 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195 ал.1 т.3, т.4, т.5 във връзка с чл.194 ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Р.Х. се обвинява от Районна прокуратура- Берковица, в това, че на 24/ 25.02.2013г. в град Берковица, област Монтана след предварителен сговор с подсъдимите А.М.Н., Л.С.Н. и Х.Б.Х.,***, като случая не е маловажен, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот –заключващ механизъм на прозорец,с помощта на техническо средство –метална брадва, отнел от владението на Б.И.Б. *** движими вещи - плазмен телевизор „СОНИ“ 40 инча  на стойност 1 000.00лева;  стереоуредба „СОНИ“ с 2бр.тонколони  на стойност 380.00 лева;  2бр.стационарни телефона „М-тел“ на стойност 100.00 лева;  парфюм „Орифлейм“ на стойност 20.00 лева;  сумата от 80.00 лева с различен номинал, всичко пари и вещи на обща стойност -1 580.00 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195 ал.1 т.3, т.4, т.5 във връзка  с чл.194 ал.1 от НК.

          Прокурорът в съдебно заседание поддържа измененото обвинение по чл.197 т.3 от НК и взема становище, че то е доказано по несъмнен начин, за което и следва да се наложи съответното наказание на всеки от подсъдимите при спазване на изискванията на Закона. Взема становище, че следва да се определи наказание на всички подсъдимите при условията на чл.55 ал.1 от НК.

          Подсъдимите А.М.Н., Л.С.Н., Х.Б.Х. и С.Р.Х. се признават за виновни по повдигнатото им обвинение, като се възползват от правото да не дават обяснения. Защитникът на подсъдимия Л.Н. – адв.Апостол Х.,*** взема становище наказанието да бъде определено при условията на чл.55 ал.1 от НК. Всички подсъдими молят съда да им наложи възможно най – лекото наказание, тъй като са възстановили щетите и съжаляват за стореното.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира за установено следното:

От фактическа страна:   

Подсъдимият А.М.Н. е роден на ***г***. Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда и условията на чл.78а от НК. Към момента на съдебното производство подсъдимият вече е пълнолетен и не е необходима задължителната му защита по чл.94 от НПК.

            Подсъдимият Х.Б.Х. е роден на ***г***7/2007г. на РС-Берковица в сила от 02.02.2008г. за деяние по чл.198 ал.1 от НК, извършено на 19/20.06.2007г. е осъден на „лишаване от свобода“ за 6/шест/ месеца. На основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от 3/три/ години. По отношение на него не са налице условията на чл.86 от НК, тъй като същият се е възползвал от тази правна норма.

         Подсъдимият Л.С.Н. е роден на ***г***012г. на РС –Берковица за деяние по чл.191 ал.1 от НК, извършено на 04.01.2012г. е освободен от наказателна отговорност, като на основание чл.78а ал.1 от НК му е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000лева, в сила от 13.12.2012г. Предвид на това съдът прие също, че подсъдимият е неосъждан.

            Подсъдимият С.Р.Х. е роден на ***г***. Не е осъждан и освобождаван от наказателна отговорност по реда и условията на чл.78а от НК.

         Свидетеля Б.И.Б. е собственик на къща, която се намира на ул.“Лале“ № 21 в град Берковица. Жилището на посочения адрес той не обитава постоянно. Той заедно със семейството си живее и работи в село Чупрене, община Белоградчик. Имота му в град Берковица се наглеждал от неговия дядо – свидетеля Б. Радков Б.. Това обстоятелство е било известно на подсъдимите А.М.Н., Х.Б.Х., Л.С.Н. и С.Р.Х., всички от кв.Раковица на град Берковица.

          В края на м.февруари 2013г. в град Берковица подсъдимите решили да влязат в дома на свидетеля Б.И.Б.. В изпълнение на това им намерение на 24/25.02.2013г. в град Берковица подсъдимите С.Р.Х. и Линков С.Н. ***1 в града. Последното двамата сторили през един от прозорците на къщата, като с метална брадва повредили заключващия му се механизъм. По това време пред къщата обект на кражбата ги чакали подсъдимите – А.М.Н. и Х.Б.Х..

         С общи усилия подсъдимите отнели от дома на св.Б.И. плазмен телевизор марка „Сони“ 40инча;  стереоуредба марка „Сони“, комплект с два броя колони;  два броя стационарни телефони, марка „М тел“, един брой парфюм „Орифлейм“ и сумата от 80 лева в банкноти от различен номинал.

         Непосредствено след извършване на деянието подсъдимите Л.С.Н., Х.Б.Х. и С.Р.Х. отишли в дома на свидетеля А.К.Б. *** и му предложили да закупи телевизора, който отнели от дома на свидетеля Б.И.Б. за сумата от 300.00 лева. Той от своя страна им съдействал за продажбата на същия на свидетеля С.Т.Г. ***. В последствие телевизора марка „Сони“ 40 инча е намерен в дома му, при което последния го е предал с Протокол за доброволно предаване от 01.03.2013г.

         Другата вещ предмет на кражбата, а именно черна на цвят стереоуредба марка „Сони“ на 26.02.2013г. в град София подсъдимите продали на свидетеля Б.В.Б.. Последния е закупил същата за сумата от 110.00 лева, а в последствие е продал същата на неустановено при водене на делото лица.

          На досъдебното производство е назначена съдебно - оценителна експертиза изпълнена от вещо лице П.А.В.. Тази експертиза е приобщена към доказателствения материал при условията на чл.282 ал.3 от НПК без разпит на вещото лице. Видно от заключението на вещото лице стойността на вещите предмет на инкриминираното деяние към датата на извършването му са както следва: плазмен телевизор „СОНИ“ 40 инча - 1000лева; стереоуредба „СОНИ“ с 2бр.тонколони -380.00лева; 2бр. стационарни телефона „М-тел“ -100.00 лева; парфюм „Орифлейм“-20.00 лева; сумата от 80.00 лева с различен номинал; всичко пари и вещи на обща стойност -1 580.00 лева. Съдът изцяло възприема експертното заключение, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

По доказателствата:

Изложената по-горе фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, посочени по-горе, а именно: свидетелските показания на Б.И.Б., както и приобщените при условията на чл.281 ал.7 във връзка с ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НК свидетелски показания на А.К.Б., С.Т.Г., Н.П.К., Б.Х.С., Д.Н.Г., Б.В.Б..

Възприетата по – горе фактическа обстановка се потвърди и от признанието на вината на всички подсъдими / не дават обяснения, но се признават за виновни/. Като потвърждение на това, че са извършили деянието и съжаляват за това, което са сторили е и обстоятелството, че са възстановили изцяло причинените вреди до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд.

Съдът възприе описаната по - горе фактическа обстановка и въз основа на изготвеното експертно заключение по назначената съдебно – оценителна експертиза, както и приобщеното заключение по реда на чл.282 ал.3 от НПК, както и на писмените доказателства приети по реда на чл.283 от НПК.

При тази система от преки доказателства съдът приема горната фактическа обстановка за безспорно доказана по настоящото дело, от която могат да се обосноват съответните правни изводи:

          Всеки от подсъдимите е годен субект на престъплението, в което е обвинен, защото към момента на деянието е пълнолетен и е бил в състояние на вменяемост. Непълнолетния подсъдим А.М.Н. към момента на деянието е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Бил е в ясно съзнание, адекватен и подреден.

          От обективна страна според становището на съда, действията на подсъдимите са съставомерни за осъщественото от тях изпълнително деяние на престъплението, за което са обвинени. Безспорно е установено от доказателствата по делото, че за сочения в ОА период подсъдимите са извършили деяние противозаконно отнемане на чужда движима вещ, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да я присвоят. Всички подсъдими са се сговорили предварително да сторят това, като за целта са разрушили прегради здраво направени за защита на имот – счупен е заключващ механизъм на прозорец и са използвали техническо средство- метална брадва. Ето защо правилно са подведени под отговорност по чл.195 ал.1 т.3, т.4 и т.5 във връзка с чл.194 ал.1 от НК. Подсъдимият А.М.Н. е извършил  деянието си като непълнолетни, но разбиращи свойството и значението на деянието, като са могли да ръководят постъпките си. Ето защо съдът счете, че е извършил деянието при условията на чл.63 ал.1 т.3 от НК. Предвид обстоятелството, че преди приключване на делото в първоинстанционния съд вещите са върнати и заместени бе направена преквалификация на деянието по чл.197 т.3 от НК по отношение на всички подсъдими.

         От субективна страна всеки от подсъдимите е осъществил престъплението при пряк умисъл като форма на вината. Тази форма изхожда от установените факти по делото. Всеки от тях е съзнавал обществено опасните последици и е търсел настъпването на техния резултат, свързан с противоправното отнемане на движими вещи. Те са били съгласни с обществено-опасният характер на поведението си и са целели настъпването на тези общественоопасни последици. Налице е проявление на съставомерни признаци за осъщественото от тях деяние от субективна страна.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определи съответното наказание на всеки от подсъдимите.

При индивидуализацията на наказанието на всеки от подсъдимите за така извършеното от тях престъпление, съдът взе в предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Смекчаващи вината обстоятелства – за всички подсъдими е признание на вината, влошеното материално състояние, довело го до търсене на лесни начини за облагодетелстване, чистото съдебно минало за подсъдимите А.Н., Л.Н., С.Х..

Отегчаващи вината обстоятелства – предишно осъждане за подсъдимият Х.Б.Х.. Няма отегчаващи вината обстоятелства за подсъдимите А.Н., Л.Н., С.Х..

При определяне на наказанието на подсъдимите съдът счете, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства и определи наказанието при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК като замени предвиденото наказание лишаване от свобода, тъй като е без долен минимум – до 8 години ЛС за всички подсъдими без подсъдимия А.Н., за който е предвидено след редукцията по чл.63 т.3 от НК наказание до три години ЛС.

За извършеното от подсъдимите Л.С.Н. и С.Р.Х. престъпление съдът им наложи съответното наказание ПРОБАЦИЯ. С оглед личността  на подсъдимите и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че следва да им бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, както и 180 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за една календарна година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

За извършеното от подсъдимият Х.Б.Х. престъпление съдът му наложи съответното наказание ПРОБАЦИЯ. С оглед личността  на подсъдимият и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че следва да му бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА, както и 180 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за една календарна година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

За извършеното от подсъдимият А.М.Н. престъпление съдът му наложи съответното наказание ПРОБАЦИЯ. С оглед личността  на подсъдимият и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че следва да му бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

         С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на тези подсъдими и по отношение на останалите граждани.

При този изход на делото и на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимите А.М.Н., Л.С.Н., Х.Б.Х. и С.Р.Х. на основание чл.189 ал.3 от НПК за ЗАПЛАТЯТ направените по водене на делото разноски в размер на 7.50 лв. за всеки от тях в полза на МВР – София, както и по 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ВСС-София.

         По горните съображения, съдът се произнесе с присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: