МОТИВИ по НОХД № 266/13 г. по описа на РС – Берковица

 

         Подсъдимият Е.Ц.П.  е обвинен в това, че  за времето от 1.07.2012 година до 1.09.2012 година в местността „Садовете”,землището на гр. Лом, на ул. „Първа” № 1 в с. Комарево,област Монтана,община Берковица и на ул. „Първа” № 54 в с. Костенци,област Монтана,община Берковица при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване и повреждане прегради, здраво направени за защита на имот/ счупване стъкло на прозорец, сваляне стъкло на прозорец,срязване на метални халки за катинар на входна врата, скъсване на синджир на входна врата/ отнел от владението на В.С.Т. ***  мотофреза марка „Фортеко” и шест броя корпуси с по четири мотики и един гаечен ключ 13/17, всички на стойност 502 лева, от владението на С.И. *** черно- бял телевизор марка „ KAPSCH” на стойност 30 лева, от владението на А.Д.Н. *** голям бакърен тиган; една газена лампа;два броя клещи;един трион;два броя лозарски ножици, един железен лост за правене на дупки с дължина 150 см.; десет броя кутии с блажна боя различни цветове;един брой разредител за боя; четири броя керамични гювечета с капаци; пет броя керамични чини;  тридесет боя ВиК части/ мухи и колена/; един керамичен сервиз за вино състоящ се от седем чаши и кана; тридесет броя вилици и лъжици;три литра домашна ракия;пет литра домашно вино; четири и половина кутии с цигари различни марки;15 броя буркани с домашни туршии-краставици и чушки; буркан с консервирано месо;керамично гърне и пет броя керамични кастрони, всичко на стойност 290 лева, от владението на П.Л.В. *** една акумулаторна батерия марка „Монбат” 62Аh; един компютърна конфигурация неустановена марка; два броя брадви; един брой сувенирно детско влакче метално марка „Жуев”;един брой акумулаторна батерия 7Аh; газов котлон; два броя газови бутилки; един брой гумиран удължител с дължина 10 метра и сечение 2х4 мм; един брой гумиран маркуч с дължина 20 метра и сечение 12 мм; един брой гумиран удължител с дължина 60 метра и сечение 2х1.5 мм; един брой редуцир вентил с маркуч; един брой старинна ютия; десет броя бутилки с двигателно масло; шест броя стойки за стелажи;един брой мини циркуляр с неустановена марка ;един брой сувенирно буре за ракия с вместимост 3.5 литра,всички вещи на стойност 435 лева, от владението на М.Х.Н. ***: метална кошница за пазаруване с две дръжки; електрически котлон, едно карирано одеяло; един цветен телевизор марка „Електрон”, един черно- бял телевизор марка „Опера”, еднолитрова бутилка с олио; четири яйца и кухненски нож на обща стойност 81 лева и от владението на М.П.Д. *** на един брой малък радиоприемник с неустановени марка и модел; пакет кафе „Нова Бразилия”; трилитрова бутилка с олио; бутилка оцет и дванадесет броя буркани със зимнина- лютеница, домати с чушки и компоти от ягоди на обща стойност 58 лева или всичко вещи и зимнина на обща стойност 1396.00 лева без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл.195 ал.1 т.3 предложения първо и второ във връзка с чл.194 ал.1 и чл.26 ал.1 от НК.

 

Прокурорът поддържа обвинението, пледирайки конкретно по вид и размер наказание.

При условията на чл. 371, т. 2 НПК подс. П. призна изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и даде съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

Защитникът на подс. П. изрази съгласие по смисъла на чл. 371, т.2 НПК. Пледира за приложение на чл. 58, ал. 1 НК при определяне на наказанието при предвидения минимум.

Производството се разви при условията и реда на Глава 27 НПК – по чл. 370, ал. 1 и сл. НПК и по – точно съгласно чл. 371, т. 2 от НПК– проведе се съкратено съдебно следствие, предшествано от предварително изслушване на страните, по направено искане от подсъдимия и неговия защитник.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. На основание чл. 373, ал. 1 вр. с чл. 283 НПК съдът ги прие, прочете и огласи, без да извършва разпит на подсъдимия, свидетелите и вещите лица.

 Съдът след като прецени събраните по делото доказателства в тяхната взаимна връзка и единство и като взе предвид доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

Подс.  Ц.П. е роден на *** ***. Живее в същия град, ул. „Антим І” №8, неженен.За времето от 20.12.2012 година до 14.04.2013 година с две споразумения по НОХД по описа на Районен съд- гр. Костинброд за умишлени престъпления от общ характер- кражба на чуждо имущество е осъден на шест месеца лишаване от свобода с приложение разпоредбите на чл.66 ал.1 от НК и пробация.

         За времето от 1.07.2012 година до 1.09.2012 година включително в местността „Садовете”,землището на гр. Лом и в селата Костенци и Комарево, област Монтана,община Берковица извършил кражби на вещи от различни собственици както следва:

         Свидетелят А.Д.Н. притежава земеделски имот с построена в същия вила, находящ се в местността „Садовете”,землището на гр. Лом, които посещава периодично. Възползвайки се от горното обстоятелство обвиняемият Е.Ц.П., който през месец юли 2012 година пребивавал в този район под предлог,че няма къде да живее на 1.07.2012 година след като свалил стъкло от входната врата на вилата успял да отвори след кат отключил вратата, проникнал в помещенията откъдето взел със себе си и изнесъл следните вещи: голям бакърен тиган; една газена лампа;два броя клещи;един трион;два броя лозарски ножици, един железен лост за правене на дупки с дължина 150 см.; десет броя кутии с блажна боя различни цветове;един брой разредител за боя; четири броя керамични гювечета с капаци; пет броя керамични чини;  тридесет броя ВиК части/ мухи и колена/; един керамичен сервиз за вино състоящ се от седем чаши и кана; тридесет броя вилици и лъжици;три литра домашна ракия;пет литра домашно вино; четири и половина кутии с цигари различни марки;15 броя буркани с домашни туршии-краставици и чушки; буркан с консервирано месо;керамично гърне и пет броя керамични кастрони.

         Съгласно заключението на вещото лице П.А.В. по назначената и изготвена оценъчна експертиза/л. 40 от досъдебното производство/ стойността на така отнетите вещи към момента на извършване на деянието възлиза в размер общо на 290 лева.

         Свидетелят В.С.Т. притежава вила в местността „Садовете”,землището на гр. Лом. Посетил същата на 10.07.2012 година и всичко било наред. На следващия ден- 11.07.2012 година обвиняемият Е.П. отишъл на мястото и след като изкривил халката на шипа, който държал катинара на входната проникнал вътре откъдето извършил кражба на мотофреза марка „Фортеко” и шест броя корпуси с по четири мотики и един гаечен ключ 13/17. След разкриване на деянието и извършителя отнетите вещи са предадени доброволно и върнати на собственика/ протокол за доброволно предаване на л.21 и разписка на л.24 от досъдебното производство/

         Стойността на тези вещи към момента на извършване на деянието съгласно заключението на вещото лице/л. 39/ възлиза общо на 502 лева.

         Семейството на свидетеля С.И.И. също притежава вила в местността „Садовете”,землището на гр. Лом, която е срещу находящото се там заведение „Окопа”. Един ден за времето от 1 до 18.07.2012 година обвиняемият Е.П. след като счупил катинара на входната врата влязъл вътре откъдето извършил кражба на черно- бял телевизор марка „ KAPSCH”. След разкриване на деянието отнетата вещ е предадена доброволно от обвиняемия и върната на собственика в изправност/ протокол за доброволно предаване на л. 21 и разписка на л. 29 от досъдебното производство/.

         Стойността на така отнетата вещ към момента на извършване на деянието възлиза на 30 лева/л. 39 от досъдебното производство/.

         Свидетелят П.Л.В. ***, но притежава вилен имот в местността „Садовете”,землището на гр. Лом. Същият е бил включен на СОТ, като за последно бил ходил там през пролетта на 2012 година. Горното обстоятелство станало известно на обвиняемия,който решил да извърши кражба на вещи оттам. В изпълнение на намерението си в началото на месец юли 2012 година след като изкъртил таблото на СОТ и счупил стъкло на прозорец на приземния етаж на сградата П. проникнал вътре откъдето извършил кражба на следните вещи: една акумулаторна батерия марка „Монбат” 62Аh; един компютърна конфигурация неустановена марка; два броя брадви; един брой сувенирно детско влакче метално марка „Жуев”;един брой акумулаторна батерия 7Аh; газов котлон; два броя газови бутилки; един брой гумиран удължител с дължина 10 метра и сечение 2х4 мм; един брой гумиран маркуч с дължина 20 метра и сечение 12 мм; един брой гумиран удължител с дължина 60 метра и сечение 2х1.5 мм; един брой редуцир вентил с маркуч; един брой старинна ютия; десет броя бутилки с двигателно масло; шест броя стойки за стелажи;един брой мини циркуляр с неустановена марка ;един брой сувенирно буре за ракия с вместимост 3.5 литра. След разкриване на деянието и извършителя част от отнетите вещи са предадени доброволно и върнати на собственика/ протокол за доброволно предаване на л. 21 и разписка на л.33 от досъдебното производство.

При условията на чл. 373, ал. 3 НПК съдът приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителния акт, като се позовава на направените самопризнания от подсъдимия и доказателствата от досъдебното производство, които ги подкрепят. Подс. П. призна изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, съгласявайки се да не се събират доказателства за тези факти, при одобрено съгласие по смисъла на чл. 372, ал. 3 НПК.

      Налице са условията на чл. 303, ал. 2 НПК и съдът намира, че обвинението е доказано по несъмнен начин. Подс. П. е извършил деянието при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл. чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.      Извършеното от подсъдимия престъпление “кражба” се квалифицира като извършено чрез разрушаване на прегради,здраво направени за защита на имот.

Престъплението се квалифицира  още и като извършено в условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, като подсъдимият е извършил няколко деяния, които осъществяват поотделно съставите на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предходните.

        Имайки предвид гореизложената фактическа обстановка и при това тълкуване на закона, съдът намери, че:

Подс. Е.Ц.П. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.  195, ал. 1, т. 3, пр. 2 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК

От субективна страна е налице пряк умисъл – подс.П. е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и е искал тяхното настъпване. Причините за извършване на деянието са неправилното отношение към чуждата собственост, желание да престъпно облагодетелстване от страна на подсъдимия .

         За това  престъпление законът предвижда наказание от една до  десет   години  лишаване от свобода .

         За извършеното от подс. Е.П. престъпление визирано по - горе съдът го призна за ВИНОВЕН и му определи съответно наказание – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 58а, ал. 1 от НК намали така наложеното наказание с една трета, а именно с ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и определи наказание в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ,изпълнението на което отложи на основание чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от три години.

При определяне видът и размерът на наказанието съдът счита, че е съобразил всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация, като го определи при условията на чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от НК, намалявайки го с една трета съгласно чл. 58а, ал. 1 от НК. Наказанието бе определено при условията на чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от НК – при следните смекчаващи отговорността обстоятелства – признание на вината и чистото съдебно минало към момента на извършване на деянието  и при отегчаващите такива – висока степен на обществена опасност на подсъдимия и на деянието му, която очевидно във времето е нараснала лавинообразно имайки предвид  осъжданията и липсата на ефект от тях вземайки предвид наложените до настоящия момент  наказания , голяма част от вещите са възстановени, но с минимално съдействие от страна на подсъдимия/ видно от приложените по ДП протоколи за доброволно предаване и протоколи за разпит на свидетели/. Съдът намери, че не са налице условията на чл. 55 НК, респ. липсват многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства и затова не приложи чл. 58а, ал. 4 от НК не извършвайки и сравнението, което налага тази разпоредба. Изложените доводи от защитата бяха съобразени от съда определяйки наказанието при условията на чл. 54 НК.При определяне вида и размерът на наложеното наказание, съдът намира, че е съобразено с целите по чл. 36 НК и че е съответно по смисъла на чл. 35, ал. 3 от НК.

Съдът извърши групиране при условията на чл. 301, ал. 1, т. 3 от НПК имайки предвид всички осъждания с влезли в сила присъди на П. до настоящия момент.

         На основание чл. 25, ал. 1 вр. с чл. 23, ал. 1 от НК съдът определи спрямо подсъдимия  по настоящата присъда и НОХД №377/12 г. и присъда по НОХД №139/13 г. двете на РС-Костинброд общо най – тежко наказание в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което отложи на основание чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от три години,считано от влизане на присъдата в законна сила. Видно от изложеното по горе деянието по НОХД №377/12 г. е извършено на 08.10.2012 г., а определението с което е одобрено споразумението е влязло в сила на 20.12.2012 г.,деянието по НОХД №139/2013г. е извършено за времето от 15.09. до 22.09.2012год., а определението с което е одобрено споразумението е влязло в сила на 17.04.2013год.  деянието по настоящето НОХД №266/13 г. е извършено за времето от 1.07.2012 година до 1.09.2012   т. е. преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от трите. Съдът извърши групирането следвайки принципите за това имайки предвид съдебната практика. Съдът не приложи чл. 24 НК тъй като подсъдимия има и други висящи дела, което вероятно ще наложи във времето образуване на отделно ЧНД по смисъла на чл. 306 НПК. Изпълнението на определеното по -горе общо най – тежко наказание в размер на ОСЕМ месеца, съдът отложи на основание чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от три години.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, съдът:

ОСЪЖДА подсъдимия Е.Ц.П. да заплати по сметка на ВСС сумите - 30 /тридесет/ лева деловодни разноски – изплатено възнаграждение на вещо лице,по сметка на ОД на МВР-Монтана сумата от  60 /шесдесет / лв. и 5 / пет / лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

Предвид горните мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :