П Р И С Ъ Д А

ГР.БЕРКОВИЦА, 08.10.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………………….наказателна колегия в публично заседание на 08 октомври..……………………………………... през две хиляди и тринадесета година….………………………..в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                           

                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Ц.П.

                                                                  И.К.

                    

при секретаря К.А.……………………….и в присъствието на прокурора Виктор Давидов…………като разгледа докладваното от съдията Цветкова…………..…………………..…....НОХД 320 по описа за 2013г……………………………………и след тайно съвещание съдът 

 

П Р И С Ъ Д И :

 

          ПРИЗНАВА подсъдимият А.М.Н. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24/ 25.02.2013г. в град Берковица, област Монтана, като непълнолетен, но в състояние да ръководи постъпките си и да разбира свойството и значението на извършеното след предварителен сговор с подсъдимите Х.Б.Х., С.Р.Х. и Л.С. ***, като случая не е маловажен, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – заключващ механизъм на прозорец, с помощта на техническо средство –метална брадва, отнел от владението на Б.И.Б. *** движими вещи - плазмен телевизор „СОНИ“ 40 инча  на стойност 1000.00лева; стереоуредба „СОНИ“ с 2бр.тонколони  на стойност 380.00 лева; 2бр.стационарни телефона „М-тел“ на стойност 100.00 лева; парфюм „Орифлейм“ на стойност 20.00 лева; сумата от 80.00 лева с различен номинал, всичко пари и вещи на обща стойност 580.00лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени, поради което и на основание чл.197 т.3 от НК във връзка с чл.195 ал.1 т.3, т.4, т.5 във връзка  с чл.194 ал.1 във връзка с чл.63 ал.1 т.3 от НК го във вр/ка с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Х.Б.Х. -роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24/ 25.02.2013г. в град Берковица, област Монтана след предварителен сговор с подсъдимите А.М.Н., С.Р.Х. и Л.С. ***, като случая не е маловажен, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот –заключващ механизъм на прозорец, с помощта на техническо средство –метална брадва,отнел от владението на Б.И.Б. *** движими вещи - плазмен телевизор „СОНИ“ 40 инча  на стойност 1 000.00лева; стереоуредба „СОНИ“ с 2бр.тонколони  на стойност 380.00 лева; 2бр.стационарни телефона „М-тел“ на стойност 100.00 лева; парфюм „Орифлейм“ на стойност 20.00 лева; сумата от 80.00 лева с различен номинал, всичко пари и вещи на обща стойност -1580 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени, поради което и на основание чл.197 т.3 от НК във връзка с чл.195 ал.1 т.3, т.4, т.5 във връзка  с чл.194 ал.1 във връзка с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА, както и 180 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за една календарна година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Л.С.Н. –роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН, в това, че на 24/25.02.2013г. в град Берковица, област Монтана след предварителен сговор с подсъдимите А.М.Н., С.Р.Х. и Х.Б.Х.,***, като случая не е маловажен, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот –заключващ механизъм на прозорец, с помощта на техническо средство –метална брадва, отнел от владението на Б.И.Б. *** движими вещи - плазмен телевизор „СОНИ“ 40 инча  на стойност 1 000.00 лева; стереоуредба „СОНИ“ с 2бр.тонколони  на стойност 380.00 лева; 2бр.стационарни телефона „М-тел“ на стойност 100.00 лева; парфюм „Орифлейм“ на стойност 20.00 лева; сумата от 80.00 лева с различен номинал, всичко пари и вещи на обща стойност -1 580.00 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени, поради което и на основание чл.197 т.3 от НК във връзка с чл.195 ал.1 т.3, т.4, т.5 във връзка  с чл.194 ал.1 във връзка с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, както и 180 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за една календарна година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Р.Х. – роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН, в това, че на 24/25.02.2013г. в град Берковица, област Монтана след предварителен сговор с подсъдимите А.М.Н., Л.С.Н. и Х.Б.Х.,***, като случая не е маловажен, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот –заключващ механизъм на прозорец,с помощта на техническо средство –метална брадва, отнел от владението на Б.И.Б. *** движими вещи - плазмен телевизор „СОНИ“ 40 инча  на стойност 1 000.00лева; стереоуредба „СОНИ“ с 2бр.тонколони  на стойност 380.00 лева; 2бр.стационарни телефона „М-тел“ на стойност 100.00 лева; парфюм „Орифлейм“ на стойност 20.00 лева; сумата от 80.00 лева с различен номинал, всичко пари и вещи на обща стойност -1 580.00 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени, поради което и на основание чл.197 т.3 от НК във връзка с чл.195 ал.1 т.3, т.4, т.5 във връзка  с чл.194 ал.1 във връзка с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, както и 180 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за една календарна година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

 

         ОСЪЖДА подсъдимите А.М.Н., Л.С.Н. И Х.Б.Х.С.Р.Х. на основание чл.189 ал.3 от НПК за ЗАПЛАТЯТ направените по водене на делото разноски в размер на 7.50 лв. за всеки от тях в полза на МВР – София, както и по 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ВСС-София.

 

         ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира пред ОС -Монтана в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                           2.