МОТИВИ:                                                                 НОХД  387/2013Г.

                                                                                     11.12.2013ГОД.

 

         С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимия        Н.М.М.-род. на *** год. в гр.Берковица,  живущ ***    българин ,български гражданин,неженен, начално образование, безработен,неосъждан,                                                                ЕГН **********  е обвинен В ТОВА , ЧЕ на  01.04.2013г. в землището на с.Долна бела речка, Община Вършец като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и в условията на продължавано престъпление отнел от владението на М.Н.С. *** два броя самозатягащи се колани с тресчотка на стойност 40,00 лева  и чанта с набор инструменти – комплект гаечни ключове от различни размери на стойност 60,00 лева,

 както и на 02.04.2013г. в землището на с.Долна бела речка, Община Вършец в съучастие като съизвършител с Р.В. *** отнел от владението на В.Г.А. ***0 броя метални тръби на стойност 330,00 лева, или всички отнети движими вещи на обща стойност 430,00 лева без съгласието на собствениците и с намерението противозаконно да ги присвои –

престъпление по чл.194, ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 във връзка с чл.26,ал.1 и във връзка с чл.63, ал.1, т.3 от НК,

      Със същия Обвинителен акт е обвинена и подсъдимата      Р.В.В.–род. на ***год. в гр.Мездра,                                                               живуща ***                                                               българка,бълг.гражданка, неомъжена,                                                               начално образование, безработна,неосъждана,                                                               ЕГН ********** ЗА ТОВА, че на  02.04.2013г. в землището на с.Долна бела речка, Община Вършец в съучастие като съизвършител с непълнолетния Н.М.М. *** отнела от владението на В.Г.А. ***0 броя метални тръби на обща стойност 330 лева без съгласието на собственика и с намерението противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.194, ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 от НК.

          Прокурорът поддържа обвинението във вида, в който е предявено по отношение и на двамата подсъдими. Предлага наказателната отговорност да бъде реализирана при условията на чл.55 от НК като намира,че  са налице изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства и предлага на подсъдимите да се наложи наказание  пробация със съответните пробационни мерки  в минимален размер.

          В  съдебно заседание подсъдимите Р.В.В. и Н.М.М.  се явяват лично.

         На досъдебното производство ,както и в хода на съдебното следствие подсъдимите  се признават  за виновни и не дават обяснения.

          Доказателствата по делото са писмени и гласни. Прието е и заключение по назначената съдебно-икономическа експертиза.

          Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

            Подсъдимият Н.М.М.  е роден на ***г. в гр.Берковица. Живее в гр.Вършец, кв.Изток, нежен, не е осъждан за извършени престъпления от общ характер. Подсъдимата Р.В.В. е родена на ***г***, неомъжена, не е осъждана за извършени престъпления. Двамата подсъдими са добри познати, приятели, живеят на един и същи адрес.

             На 01.04.2013г. подс. Н.М.М. се намирал при свой познат в с.Долна бела речка, като си тръгнал пеша за гр.Вършец. Минал покрай един склад за дърва близо до селото, като в момента там нямало никого. Пред склада се намирал камион, тип „виетнамка”, като в кабината М. видял, че се намира чанта с инструменти. Кабината на камиона не била заключена и подс. М. отворил вратата и взел чантата с инструменти, а от каросерията на камиона взел и два колана с тресчотки. Така взетите от камиона вещи подсъдимия М. скрил в храсти до пътя на отдалечено от склада място. На другия ден на своя познат Николай Пламенов от гр.Вършец казал, че му трябват коня и каруцата за да си прекарва дърва и същият му дал коня с каруцата. Взел с него и приятелката си Р.В., с която живеят заедно и двамата тръгнали за с.Долна бела речка. Спрели каруцата до храстите, където предишната вечер скрил чантата с инструментите и коланите, като казал на приятелката си Р., че ги е намерил, натоварили ги на каруцата и тръгнали обратно за гр.Вършец. По пътя минали с каруцата покрай едно лозе, оградено с ограда, но врата не била заключена. Обвиняемия М., заедно с обвиняемата Р.В. решили да извадят от лозето металните колци и да ги продадат на вторични суровини. С общи усилия и доста трудно извадили колците, които били вкопани в земята, като всички метални колци натоварили в каруцата и тръгнали да се прибират по черния път за гр.Вършец. По някое време каруцата затънала в калта и докато се опитвали да я извадят, пристигнали полицейски служители. Двамата подсъдими разказали откъде са извадили металните колци.

               С Протокол за доброволно предаване от 03.04.2013г. /л.11 от досъдебното производство/ подсъдимия Н.М. предава кон, каруца, 30 броя метални тръби, чанта с инструменти и 2 броя колани с тресчотка. С Разписка чантата с инструменти и двата колана са върнати на собственика – свидетеля М.Н.С., който обяснява, че действително притежава товарен камион ГАЗ 66 с ДК № М 8376 АР, който на 01.04.2013г. бил оставен паркиран пред склада за дърва в с.Долна бела речка и от който изчезнали вещите, върнати му с цитираната разписка. С Разписка 30 броя метални тръби са върнати на собственика им – свидетеля В.Г.А., който обяснява, че притежава лозе в землището на с.Долна бела речка от което били извадени тези тръби, същите са специфични и той си ги разпознава. 

                        По делото е изпълнена съдебно-оценъчна експертиза / л.16-17 от досъд.производство/ От заключението на вещото лице инж.Е.Д.К. е видно, че стойността на отнетите движими вещи на собственика М.Н.С. е в размер на 100 лева, а отнетите 30 броя тръби от владението на В.Г.А. са в размер на 330 лева. Общата стойност на причинената с двете деяния щета възлиза на 430 лева.

               От субективна страна подс. Н.М.М. е извършил деянието като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянията си и в условията на продължавано престъпление, а другото деяние извършил и след предварителен сговор с подс. Р.В.В.. Двамата са имали пряк умисъл за извършването на деянието и конкретна цел при реализацията му.  С отнемането на движими вещи от владението на собствениците, деянието е осъществено и завършено и от обективна страна.

               При така изложената фактическа обстановка е видно, че на 01.04.2013г. в землището на с.Долна бела речка, Община Вършец подс. Н.М.М. като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и в условията на продължавано престъпление отнел от владението на М.Н.С. *** два броя самозатягащи се колани с тресчотка на стойност 40,00 лева  и чанта с набор инструменти – комплект гаечни ключове от различни размери на стойност 60,00 лева, както и на 02.04.2013г. в землището на с.Долна бела речка, Община Вършец в съучастие като съизвършител с Р.В. *** отнел от владението на В.Г.А. ***0 броя метални тръби на стойност 330,00 лева, или всички отнети движими вещи на обща стойност 430,00 лева без съгласието на собствениците и с намерението противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.194, ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 във връзка с чл.26,ал.1 и във връзка с чл.63, ал.1, т.3 от НК. 

              Видно е също така, че на 02.04.2013г. в землището на с.Долна бела речка, Община Вършец подсъдимата Р.В.В. в съучастие като съизвършител с непълнолетния Н.М.М. *** отнела от владението на В.Г.А. ***0 броя метални тръби на обща стойност 330 лева без съгласието на собственика и с намерението противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.194, ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 от НК.

              Разпитан на досъдебното производство подсъдимият Н.М.М.  се признава за виновен, дава обяснения по случая, като обяснява, че съжалява за това, което е извършил. Заявява, че когато взел от камиона чантата с инструментите и двата колана, бил сам, вещите скрил в храсти край пътя. На другия ден от свой познат взел каруца и кон и заедно с приятелката си Р.В. тръгнали за с.Долна бела речка, като от храстите натоварил скритите от предната вечер вещи, а на връщане за гр.Вършец спрели до едно лозе и оттам извадили металните колци, които също натоварили в каруцата. Подсъдимата Р.В.В. също се признава за виновна при привличането и разпита и в качеството на обвиняема, като дава подробни обяснения.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира, че с деянието си подсъдимите са осъществили от обективна и от субективна страна състава на  чл.194, ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 ТК,като за подсъдимия М. е  във връзка с чл.26,ал.1 и във връзка с чл.63, ал.1, т.3 от НК. 

          От субективна страна подсъдимите са извършили деянието при форма на вината-пряк умисъл.С отнемането на парите деянието е осъществено и от обективна страна.

          Мотив за извършване на престъплението – стремеж към лично облагодетелстване по неправомерен начин. Причини за извършване на престъплението – корист и утвърдени престъпни навици.

          Предвид гореизложеното съдът призна подсъдимите В. и М. за ВИНОВНИ по предявеното им обвинение и им наложи съответното наказание пробация.

    При определяне вида и размера на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация. С оглед цялостната преценка на обстоятелствата съдът прие ,че   са налице изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при които и най-лекото наложено наказание ще се окаже несъразмерно тежко. Подсъдимите не са осъждани, не са освобождавани от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК,признават  вината си.

     Предвид на това съдът определи на двамата подсъдими  наказанието при условията на чл.55 от НК като замени предвиденото наказание лишаване от свобода с  пробация . За подсъдимата Р.В. съдът наложи   наказанието  пробация в размер на 7 месеца по т.1 и т.2 на чл.42,ал.2 от НК и по т.6 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото, а на другия подсъдим в размер на 8 месеца по т.1 и 2 ,тъй като е извършил престъплението при условията на чл.26 ал.1 от НК и  т.6- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100часа.

         С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на тези подсъдими и по отношение на останалите граждани.

          При този изход на делото подсъдимите  следва  да заплатят   по сметка на ВСС-София сумата от 21лв./ всеки един по 10,50лв. /  разноски по делото, по сметка на ОД на МВР-Монтана сумата от 40лв. /всеки по 20лв./, както и по 5 /пет/ лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.

          Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :