МОТИВИ ПО НОХД №377/13 г. ПО ОПИСА НА РС – Берковица- 15.11.2013год.

 

Подсъдимия   Л.С.Н.-род. на *** ***, българин ,български гражданин,неженен,                                                                начално образование, безработен,осъждан,   ЕГН ********** e обвинен   в това,че на 24 срещу 25.02.2013г. в гр.Берковица, кв.Раковица, от жилище, находящо се на ул.”Мир „№ 7 след предварителен сговор с Н.К.А. и Е.И.К. ***, чрез използването на техническо средство – метална брадва и след повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /повреждане на заключващ механизъм на прозорец/, отнел от владението на В.И.З. *** движими вещи както следва: един телевизор марка „Елит” – ЛСД 22 инча, един тостер марка „Елит”, 10 броя одеяла от изкуствена материя, един брой стъклен сервиз с кана и 6 броя чаши, 6 броя порцеланови чинии, 6 броя подови постелки /наводки/ и един брой метален пепелник за печка на твърдо гориво, всички вещи на обща стойност 1134,00 лева, без съгласието на собственика и с намерението противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен – престъпление по чл.195, ал.1, т.3 предложение второ, т.4 предложение второ и т.5 във връзка с чл.194,ал.1 от НК

         Подсъдимия   Н.К.А. – род. на ***г***,българин,бълг.гражданин, неженен,основно образование, безработен,неосъждан, с                                                               ЕГН ********** е обвинен в това ,че на 24 срещу 25.02.2013г. в гр.Берковица, кв.Раковица, от жилище, находящо се на ул.”Мир” № 7 след предварителен сговор с Л.С.Н. и Е.И.К. ***, чрез използването на техническо средство – метална брадва и след повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /повреждане на заключващ механизъм на прозорец/, отнел от владението на В.И.З. *** движими вещи както следва: един телевизор марка „Елит” – ЛСД 22 инча, един тостер марка „Елит”, 10 броя одеяла от изкуствена материя, един брой стъклен сервиз с кана и 6 броя чаши, 6 броя порцеланови чинии, 6 броя подови постелки /наводки/ и един брой метален пепелник за печка на твърдо гориво, всички вещи на обща стойност 1134,00 лева, без съгласието на собственика и с намерението противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен –престъпление по  чл. 195, ал.1, т.3 предложение второ, т.4 предложение второ и т.5 във връзка с чл.194,ал.1 от НК .

         Подсъдимия   Е.И.К. – род. на ***г***    , българин,бълг.гражданин, неженен, основно образование, безработен,осъждан,  с ЕГН ********** е обвинен в това,че на 24 срещу 25.02.2013г. в гр.Берковица, кв.Раковица, от жилище, находящо се на ул.Мир № 7 при условията на повторност и след предварителен сговор с Л.С.Н. и Н.К.А. ***, чрез използването на техническо средство – метална брадва и след повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /повреждане на заключващ механизъм на прозорец/, отнел от владението на В.И.З. *** движими вещи както следва: един телевизор марка „Елит” – ЛСД 22 инча, един тостер марка „Елит”, 10 броя одеяла от изкуствена материя, един брой стъклен сервиз с кана и 6 броя чаши, 6 броя порцеланови чинии, 6 броя подови постелки /наводки/ и един брой метален пепелник за печка на твърдо гориво, всички вещи на обща стойност 1134,00 лева, без съгласието на собственика и с намерението противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен –престъпление по  чл.195, ал.1, т.3 предложение второ, т.4 предложение второ, т.5 и т.7 във връзка с чл.194,ал.1 и чл.28,ал.1 от НК

 

      В съдебно заседание подсъдимият Н. с упълномощения от него защитник.

      Подсъдимите А. и К. се явяват лично и с назначения им съгласно изискванията на НПК в съдебното производство  служебен   защитник- адв.Б.Т. от МАК.

     Тримата подсъдими се признават  за виновни по повдигнатото им обвинение и изцяло признават фактите, посочени в обстоятелствената част на обвинителният акт, дават съгласие да не се събират доказателства за тях.

     В разпоредително с.з. съдията-докладчик е насрочил делото по реда на Гл.Двадесет и седма, чл.370 и следващите  от НПК.

      Представителят на РП-Берковица поддържа обвинението по отношение и на тримата подсъдими, което намира за доказано по безспорен и категоричен начин.Предлага на съда да определи наказанието  при условията на чл.58а, ал.1 от НК ,като за подс.Н. и А. при условията на чл.55 от НК,а по отношение на подс.К. при условията на чл.54 от НК –определени срокове лишаване от свобода, което да бъде намалено с 1/3,изпълнението на  което да бъде отложено при условията на чл.66 НК.

При условията на чл. 371, т. 2 НПК подсъдимите признаха изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дадоха съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

     Защитникът на подс.Н.-адв.А.Христов в пледоарията си моли съда  да приеме наличие на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства и да определи наказанието на подсъдимият при условията на чл.58, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК под минимума от една година,  на основание чл.58а да намали така определеното наказание с 1/3 и отложи изпълнението на така наложеното наказание при условията на чл.66 от НК

     Служебният защитник на подсъдимите Н.А. и Е.К. адв.Т. в пледоарията си моли съда да приеме по оотношение на двамата подсъдими също наличие на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства и да определи наказанието на подсъдимите при условията на чл.58, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК под минимума от една година,  като вземе в предвид социалният живот на подсъдимите и отложи изпълнението на наказанието при условията на чл.66 от НК. 

Производството се разви при условията и реда на чл. 370, ал. 1 и сл. НПК – проведе се съкратено съдебно следствие, предшествано от предварително изслушване на страните, по искане на подсъдимия и неговия защитник.

        Доказателствата по делото са писмени и гласни-  направеното от подсъдимите самопризнание, което се подкрепя от събраните в хода на досъдебното производство и приети от съда писмени такива. На основание чл. 373, ал. 1 вр. с чл. 283 НПК съдът ги прие, прочете и огласи, без да извършва разпит на подсъдимия, свидетелите и вещото лице.

      Съдът, след като се запозна със събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната взаимна връзка и съвкупност, както и във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното :

      Подсъдимият   Л.С.Н. е роден на ***г***, нежен, осъждан е на обществено порицание, както и му е налагано административно наказание „глоба”. Подсъдимият Н.К.А. е роден на ***г***, неженен, налагано му е административно наказание „глоба”. Подсъдимият Е.И.К. е роден на ***г***, неженен, осъждан с присъда по НОХД № 243/2010г. по описа на БРС на пробационни мерки по т.1, т.2 и т.6 на чл.42а от НК за срок от 8 месеца. Тримата подсъдими са добри познати.

             Свидетелят В.И.З. е собственик на жилище, находящо се в гр.Берковица, кв.Раковица, ул.Мир № 7, като той и семейството му не живеят постоянно в жилището, тъй като работят в гр.Пирдоп. На 12.02.2013г. за празника Василица били в жилището си, след което заминали за гр.Пирдоп. На 26.02.2013г. свид.З. бил уведомен по телефона, че от жилището му в гр.Берковица е извършена кражба на движими вещи, при което той веднага пристигнал на място. Установил, че от стаите в къщата липсват множество вещи, а именно един телевизор с ЛСД дисплей, тостер, десет одеала от изкуствена материя, стъклен сервиз с кана и 6 броя чаши, 6 броя чинии, кашон с 6 броя метални тенджери и други. За двата електроуреда свидетелят З. обяснява, че ги е закупил на 15.10.2010г. и има гаранционната карта на телевизора. При последвалите процесуално-следствени действия са установени извършителите на деянието.

             На 24.02.2013г. вечерта подсъдимите Л.Н., Е.К. и Н.А. се сговорили да влязат в една къща на ул.Мир в кв.Раковица, тъй като знаели, че собствениците в момента не са там. Тримата отишли при свидетеля Богомил Маринов Каменов и го накарали да тръгне с тях за барчето на „Мечо”, като стигнали до училището, казали на свид.Богомил Каменов да ги изчака, тъй като тримата ще се върнат след малко. През това време тримата подсъдими стигнали до къщата на ул.Мир № 7, прескочили оградата и се качили по стълбите до вторият етаж на къщата. Там с помощта на метална брадва напънали един от прозорците, който се отворил, последователно влизали в къщата, като изнасяли цитираните по-горе вещи през отворения прозорец. След това пренесли откраднатите вещи в къщата на подс. Е.К., а телевизора подс. Л.Н. занесъл вкъщи, като на другия ден го продал в заложна къща в гр.Монтана. И тримата подсъдими са категорични, че свид.Богомил Каменов не е знаел къде отиват и какво ще правят.

               С Протокол за доброволно предаване /л.31 от досъдебното производство/ е предаден един телевизор с марка „Елит”. Свидетелят Вячеслав Пламенов Благоев обяснява, че е управител на заложна къща „Арвика” в гр.Монтана. На 26.02.2013г. в заложната къща пристигнали две непознати за него лица от ромски произход, които носели телевизор ЛСД марка „Елит” и поискали да го заложат, тъй като спешно им трябвали пари. Свидетеля Благоев включил телевизора, уверил се, че същият работи и го приел в залог за сумата от 90 лева. Лицето, което казало, че е собственик на телевизора се представило като Л.Н. ***, но тъй като не носел лична карта, вписал като Декларатор и заемател лицето Михаил Михайлов Димитров, като издал и съответният заложен билет. Няколко дни по-късно от полицейски служители свидетеля Благоев разбрал, че телевизора е предмет на кражба и предал същият, както и заверено копие на заложния билет. 

    С Протокол за доброволно предаване /л.25 от досъдебното производство/ подс. Е.И.К. е предал доброволно описаните вещи, които откраднал заедно с Л. и Н. ***.

               Видно от Разписка от 11.03.2013г. част от отнетите движими вещи, заедно с ЛСД телевизор марка „Елит” са върнати на собственика В.И.З., който заявява, че са негова собственост и са били обект на извършената взломна кражба от жилището му в гр.Берковица.

      Съгласно заключението на вещото лице Петър Аспарухов Велков по назначената и изготвена оценъчна експертиза/л. 39 от досъдебното производство/стойността на отнетите движими вещи е в размер на 1134 лева 

 Деянието е извършено при форма на вина  - пряк умисъл, тъй като подсъдимите са целяли настъпването на вредоносния резултат и са съзнавали противоправния характер на поведението си.

             От субективна страна подсъдимите Л.Н., Е.К. и Н.А. са извършили деянието и след предварителен сговор помежду си. Тримата са имали пряк умисъл за извършването на деянието и конкретна цел при реализацията му.  С отнемането на движими вещи от владението на собственика след повреждането на преграда, здраво направена за защита на имот – повреждане на заключващ механизъм на прозорец, в случая чрез използване на техническо средство – метална брадва, деянието е осъществено и завършено и от обективна страна.

             При така изложената фактическа обстановка е видно, че на 24 срещу 25.02.2013г. в гр.Берковица, кв.Раковица, от жилище, находящо се на ул.Мир № 7 тримата подсъдими Л.Н., Е.К. и Н.А. *** след предварителен сговор, чрез използването на техническо средство – метална брадва и след повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /повреждане на заключващ механизъм на прозорец/, отнели от владението на В.И.З. *** движими вещи както следва: един телевизор марка „Елит” – ЛСД 22 инча, един тостер марка „Елит”, 10 броя одеяла от изкуствена материя, един брой стъклен сервиз с кана и 6 броя чаши, 6 броя порцеланови чинии, 6 броя подови постелки /наводки/ и един брой метален пепелник за печка на твърдо гориво, всички вещи на обща стойност 1134,00 лева, без съгласието на собственика и с намерението противозаконно да ги присвоят, като случаят е немаловажен – престъпление по чл.195,ал.1, т.3 предложение второ, т.4 предложение второ и т.5  във връзка с чл.194,ал.1 от НК, а за подс. Е.К. – престъплението е извършено и при условията на повторност.  

 При условията на чл. 373, ал. 3 НПК съдът приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителния акт, като се позовава на направеното самопризнание от подсъдимия и доказателствата от досъдебното производство, които го подкрепят.

          Налице са условията на чл. 303, ал. 2 НПК и съдът намира, че обвинението е доказано по несъмнен начин. Подсъдимите Л.Н. и Н.А. са  осъществили от субективна и обективна страна състава на престъпление по смисъла на чл.195,ал.1, т.3 предложение второ, т.4 предложение второ и т.5  във връзка с чл.194,ал.1 от НК ал.1 от НК,а подс.Е.К.-  чл.195, . чл.195,ал.1, т.3 предложение второ, т.4 предложение второ и т.5 и т.7  във връзка с чл.194 ал.1 във връзка с чл.28, ал.1  от НК.

От субективна страна е налице пряк умисъл – подсъдимите са съзнавали обществено опасния характер на деянието, предвиждали са настъпването на обществено опасните последици и са искали тяхното настъпване.

Причините за извършване на деянието са неправилното отношение към чуждата собственост, желание за престъпно облагодетелстване, с цел набавяне на средства за препитание.

          За извършеното от подс. Л.С.Н. и  Н.К.А. престъпление визирано по - горе съдът ги призна за ВИНОВНИ и им определи съответно наказание – ДЕВЕТ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.58А от НК намали така определеното наказание с 1/3- с 3 месеца и остана за изтърпяване 6 месеца лишаване от свобода.

   Съдът прецени,че  не са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК в процесния случай-размерът на наложеното наказание е  шест месеца лишаване от свобода и съдът намира,че за постигане на целите ,визирани в чл.36 от НК и преди всичко за поправянето и превъзпитанието на подсъдимите  не се налага същите да изтърпят ефективно наложеното им наказание. Ето защо и предвид гореизложеното съдът постанови изпълнението на това наказание да бъде отложено за изпитателен срок от 3 /три/ години.   

При определяне вида и размерът на наказанията спрямо подс. Н. и А.  съдът счита, че е съобразил всички обстоятелства от значение за неговата индивидуализация, като го определи при условията  на чл.55,ал.1,т.1 от НК под предвидения минимум от  ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ,а именно 9 девет месеца лишаване от свобода– редуцирано по чл. 58а, ал. 1 НК /в редакция след изменението с ДВ, бр. 26/2010 г. в сила от 10.04.2010 г. / до  ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Наказанието бе определено при условията на чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК при наличието на изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства,изразяващи се в признание на вината,изразено съжаление за извършеното,чисто съдебно минало .

По отношение на подс.Е.К. съдът определи наказание от 15 месеца лишаване от свобода редуцирано по чл. 58а, ал. 1 НК /в редакция след изменението с ДВ, бр. 26/2010 г. в сила от 10.04.2010 г. / до  ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. . Наказанието  на този подсъдим бе определено при условията на чл.54 ал.1 и 2 от НК  при следните смекчаващи отговорността обстоятелства – признание на вината, изразено съжаление за извършеното и при отегчаващите такива – висока степен на обществена опасност на подсъдимия и на деянието му, която очевидно във времето е нараснала лавинообразно имайки предвид предходното осъждане и липсата на ефект от него, вземайки предвид наложеното до настоящия момент  наказание , стойността на причинените щети. Съдът намери, че не са налице условията на чл. 55 НК, респ. липсват многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства и затова не приложи чл. 58а, ал. 4 от НК не извършвайки и сравнението, което налага тази разпоредба.

    При определяне на наказанието на подсъдимия съдът взе предвид вида наказание предвиден в закона за това престъпление – „От една година до десет години лишаване от свобода”, разпоредбите на общата част на НК, касаещи материята  и нормата на чл.373, ал.2 от НПК, сочеща на задължителното приложение на чл.58а от НК и степента на обществена опасност на извършеното деяние и степента на обществена опасност на подсъдимия .       Съгласно разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК в случаите на чл.371,т.2 от НПК съдът следва да определи наказанието при условията на чл.58а от НК. 

    Съдът прецени,че  не са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК в процесния случай-размерът на наложеното наказание е  десет месеца лишаване от свобода и съдът намира,че за постигане на целите ,визирани в чл.36 от НК и преди всичко за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия  не се налага същият да изтърпи ефективно наложеното му наказание. Ето защо и предвид гореизложеното съдът постанови изпълнението на това наказание да бъде отложено за изпитателен срок от 3 /три/ години.   

 

         При този изход на  делото и при условията на чл.189,ал.3 от НПК тримата подсъдими   следва да заплатят по сметка на  ОД на МВР-Монтана сумата от 30лв. разноски на ДП и  5лв.ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

 

Предвид горните мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :