Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

ГР. БЕРКОВИЦА, 05.11.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица ..…..……..……..…… наказателна колегия в

публично заседание на 05 ноември....……….…………………………………

през две хиляди и тринадесета година…...…………………………..в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

 

при секретаря К.А.......….………….…………….…. и в присъствието

на прокурора ……...…………..…………...… като разгледа докладваното от

съдията Цветкова...……..…..…………....………….………... АН дело 420 по

описа за 2012г. ………………...………....и за да се произнесе взе предвид:

 

  Производството е по чл.1 и сл. от УБДХ.

 На нарушителят А.В.С. ***, с ЕГН ********** е съставен Акт за констатиране на дребно хулиганство за това, че на 04.11.2013г. около 14.00 часа в град Берковица, обл.Монтана на ул.”Малина” № 54 е извършил непристойни прояви изразени в обиди и закани, и други неприлични изрази на публично място пред повече хора – „Ще ти еба майката”, „Ще те утрепем”, а също е извършил действия – удари в областта на лицето на Валери Кирилов С. ***, с които е заплашил живота и здравето на лицата намиращи в непосредствена близост, с които е нарушил общественият ред и спокойствие, но поради своята по- ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от НК – деяние съставомерно по чл.1 ал.2 от УБДХ.

Нарушителят А.В.С. признава вината си, като дава подробни обяснения. Моли съда да постанови решение, с което го оправдае, тъй като не е извършил деянието, за което му е съставен акт за констатиране на дребно хулиганство.

  Районна прокуратура гр.Берковица редовно известени не се явяват и не вземат становище.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установена следната фактическа обстановка :

На 04.11.2013г. около 14.00 часа в дома на нарушителя А.С. *** пристига лицето Валери Кирилов С. ***. Тримата са съседи. Повода за идването на Валери С., че същият поискал огънче за цигарата си. Бил във видимо нетрезво състояние и с поведението си предизвикал скандал. Тримата започнали първоначално да се псуват и обиждат – „Ще ти еба майката”, „боклук”, „Ще те утрепем”. Думите си отправяли взаимно. В последствие нарушителя А.В.С. ударил юмрук в областта на лицето на Валери С.. Събрали се множество хора от квартала, които се опитали да преустановят скандала и същите останали възмутени от случилото се.

Гореизложената фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства, както и от обясненията на нарушителя дадени в хода на производството. 

        Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи на съда :

От обективна страна е установено в производството, че нарушителят е извършил непристойна проява, изразяваща се в сбиване и ругаене на публично място, които биха могли да причинят телесна повреда, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по – ниска степен на обществена опасност, не представлява престъпление по чл.325 от НК. Съдът приема това въз основа на показанията на свидетелите. В тази насока са и обясненията на нарушителя дадени в хода на съдебното производство. 

За съставомерността на деянието е без значение кой е започнал пръв скандала.

От субективна страна деянието е извършено умишлено. Съдът приема това въз основа на цялостното поведение на нарушителя, обективирано по делото, от вида и последователността на действията му.

Нарушителят не оспорва констатациите посочени в Акта за констатиране на дребно хулиганство.

Предвид изложеното, съдът приема, че нарушителя е осъществил състава на чл. 1, ал. 2, вр. ал. 1 от УБДХ.

Смекчаващи вината обстоятелства – признание на вината и чистото съдебно минало.

Отегчаващи вината обстоятелства – няма.

Като съобрази степента на обществената опасност на деянието и на дееца, съдът намира, че следва да му бъде наложено административно наказание – „глоба”  в размер на 100.00 лева платими в полза на Държавата. В случай на служебно издаване на изпълнителен лист следва да се заплати и държавна такса в полза на ВСС – София в размер на 5.00 лева.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.6 буква ”А” от УБДХ, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на основание чл.1 ал.1 т.2 от УБДХ на А.В.С. ***, с ЕГН ********** АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ глоба в размер на 100.00 лева в полза на Държавата, за това, че на 04.11.2013г. около 14.00 часа в град Берковица, обл.Монтана на ул.”Малина” № 54 е извършил непристойни прояви изразени в обиди и закани, и други неприлични изрази на публично място пред повече хора – „Ще ти еба майката”, „Ще те утрепем”, а също е извършил действия – удари в областта на лицето на Валери Кирилов С. ***, с които е заплашил живота и здравето на лицата намиращи в непосредствена близост, с които е нарушил общественият ред и спокойствие, но поради своята по- ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от НК – деяние съставомерно по чл.1 ал.2 от УБДХ, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 24 часов срок от постановяването му пред Окръжен съд – Монтана на касационните основания предвидени в НПК.

         НАСРОЧВА делото пред Окръжен съд град Монтана в случай на обжалване в тридневен срок – 09.11.2012г. от 14.00 часа, като в случай на жалба НЕЗАБАВНО да бъде уведомен наказаният и съответният прокурор.

         След влизане в сила на решението препис от него да се връчи на Началника на РУ „Полиция” град Берковица, за сведение.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: