Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 03.11.2013г.

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на трети ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                  Председател : Калин Тодоров

 

при секретаря К. А., като разгледа докладваното от съдия Тодоров АН дело № 414 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

         Производството е по реда на чл.1 от УБДХ.

         Нарушителят Х.М.Х. *** е обвинен в това, че на 02.11.2013г. около 18.00 часа в с.Замфирово пред магазин за хранителни стоки, собственост на ЕТ „Шанс – Красимир Димитров”, находящ се на ул.”Д. Благоев” № 2 е извършил непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни и други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите Тодор Иванов Иванов от гр.София, Людмил Александров Нисторов от с.Замфирово и Георги Димитров Димитров от с.Замфирово, с което е нарушил общественият ред и спокойствие.

         В съдебно заседание нарушителят се признава за виновен, съжалява за случилото се и дава обяснения.

         Представител на РП-Берковица не се явява.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

На 02.11.2013г., около 18 часа нарушителят Х.М.Х. *** бил в заведение в с.Замфирово, където почерпил свои приятели. След това в нетрезво състояние излязъл на площада на селото пред магазин за хранителни стоки, собственост на ЕТ „Шанс – Красимир Димитров”, находящ се на ул.”Д. Благоев” № 2 и започнал да отравя обидни думи, заплахи и псувни към лицата Тодор Иванов Иванов от гр.София, Людмил Александров Нисторов от с.Замфирово и Георги Димитров Димитров от с.Замфирово, а именно: „ще ви избия, боклуци”, „тази вечер един българин ще умре”, „ще ви еба майката” и други нецензурни думи и изрази. На площада имало много хора, които станали свидетели на случилото се. Същите се уплашили и възмутили от действията на Х.. Така изложената фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени доказателства и от обясненията на нарушителя.

С употребата на ругатни, псувни и други неприлични изрази на обществено място, пред много хора, Х.М.Х. е нарушил обществения ред и спокойствие, проявил е явно неуважение към реда и обществото, като деянието му е съставомерно по чл.1 от УБДХ.

Съдът, като изходи от конкретната опасност на деянието и нарушителя, намира, че за поправянето и превъзпитанието му ще е необходимо да се наложи предвиденото в чл.1, ал.1, т.1 от УБДХ административно наказание – задържане в структурно звено на МВР за срок 5 денонощия.

Като смекчаващо вината обстоятелство съдът счете сравнително не високата степен на обществена опасност на деянието.

Като отегчаващо вината обстоятелство съдът счете факта, че през тази година на дееца вече е налагано административно наказание по реда на чл.1, ал.1, т.2 от УБДХ - глоба, която не е платена.

Водим от гореизложеното и на основание чл.1, ал.1, т.1 от УБДХ,  съдът

Р  Е  Ш  И  :

 

НАЛАГА на Х.М.Х. ***, с ЕГН ********** административно наказание – задържане в структурно звено на МВР за срок 5 денонощия.

 

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в срок до 24 часа от обявяването му пред Окръжен съд – Монтана на касационните основания предвидени в НПК.

        

Препис от решението да се връчи на Началника на РУП-Берковица, за изпълнение.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: