МОТИВИ

към присъда по НОХД № 29 по описа на Районен съд град Берковица за 2013 година, четвърти наказателен състав.

 

Подсъдимият О.С.В. се обвинява от Районна прокуратура град Берковица в това, че на 14.10.2012г. в град Берковица, обл. Монтана в лек автомобил „Ауди“80 с ДК№ ЕН 75 49 ВК, собственост на Г. ***  в съучастие като съизвършител с подсъдимите Д.В.Б., с ЕГН **********, Л.Б.А., с ЕГН **********, И.Ц.Ц., с ЕГН ********** и А.Г.В., с ЕГН ********** превозвал и държал акцизни стоки без бандерол - ориенталски тютюн от вида „Nicotiana tabacum“ с нетно тегло 7,130кг. на обща стойност 2 424.20 лева, когато такъв се изисква по закон: чл.25, чл.28 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл.2 т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове и случая не е немаловажен – престъпление по чл.234, ал.1 във връзка с чл.20 ал.2  от НК.

         Подсъдимият Д.В.Б. се обвинява от Районна прокуратура град Берковица в това, че на 14.10.2012г. в град Берковица, област Монтана в лек автомобил „Ауди“ 80, ДК№ ЕН 75 49 ВК, собственост на Г. *** в съучастие като съизвършител с подсъдимите О.С.В., с ЕГН **********, Л.Б.А., с ЕГН **********, И.Ц.Ц., с ЕГН ********** и А.Г.В., с ЕГН ********** превозвал и държал акцизни стоки без бандерол - ориенталски тютюн от вида „Nicotiana tabacum“ с нетно тегло 7,130кг. на обща стойност  2 424.20 лева, когато такъв се изисква по закон: чл.25, чл.28 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл.2 т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове и случая не е немаловажен – престъпление по чл.234 ал.1 вр. с чл.20 ал.2  от НК.

         Подсъдимият Л.Б.А. се обвинява от Районна прокуратура град Берковица в това, че на 14.10.2012г. в град Берковица, област Монтана в лек автомобил „Ауди“ 80, ДК№ ЕН 75 49 ВК, собственост на Г. *** в съучастие като съизвършител с подсъдимите О.С.В., с ЕГН **********, Д.В.Б., с ЕГН **********, И.Ц.Ц., с ЕГН ********** и А.Г.В., с ЕГН ********** превозвал и държал акцизни стоки без бандерол - ориенталски тютюн от вида „Nicotiana tabacum“ с нетно тегло 7,130кг. на обща стойност  2 424.20 лева, когато такъв се изисква по закон: чл.25,чл.28 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл.2 т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове и случая не е немаловажен – престъпление по чл.234 ал.1 вр. с чл.20 ал.2  от НК.

Подсъдимият А.Г.В. се обвинява от Районна прокуратура град Берковица в това, че на 14.10.2012г. в град Берковица, област Монтана в лек автомобил „Ауди“ 80, ДК№ ЕН 75 49 ВК, собственост на Г. *** в съучастие като съизвършител с подсъдимите О.С.В., с ЕГН **********, Д.В.Б., с ЕГН**********, И.Ц.Ц. с ЕГН ********** и Л.Б.А., с ЕГН ********** превозвал и държал акцизни стоки без бандерол - ориенталски тютюн от вида „Nicotiana tabacum“ с нетно тегло 7,130кг. на обща стойност  2 424.20 лева, когато такъв се изисква по закон: чл.25, чл.28 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл.2 т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове и случая не е немаловажен – престъпление по чл.234 ал.1 вр. с чл.20 ал.2  от НК.

         Подсъдимият И.Ц.Ц. се обвинява от Районна прокуратура град Берковица в това, че на 14.10.2012г. в град Берковица, област Монтана в лек автомобил „Ауди“ 80, ДК№ ЕН 75 49 ВК, собственост на Г. *** в съучастие като съизвършител с подсъдимите О.С.В., с ЕГН **********, Д.В.Б., с ЕГН **********, А.Г.В. с ЕГН ********** и Л.Б.А., с ЕГН ********** превозвал и държал акцизни стоки без бандерол - ориенталски тютюн от вида „Nicotiana tabacum“ с нетно тегло 7,130кг. на обща стойност  2 424.20 лева, когато такъв се изисква по закон: чл.25, чл.28 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл.2 т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове и случая не е немаловажен – престъпление по чл.234 ал.1 вр. с чл.20 ал.2  от НК.

          Прокурорът в съдебно заседание поддържа така предявеното обвинение и взема становище, че то е доказано по несъмнен начин, за което и следва да се наложи съответното наказание на подсъдимите при спазване на изискванията на Закона. Взема становище, че следва да се определи наказание “лишаване от свобода” при условията на чл.54 от НК, като същото бъде определено в минималния предвиден в правната норма размер – една година и се наложи кумулативното наказание глоба в размер на 2 424 лева. Счита, че така определеното, наказание ще е съобразено с осъщественото деяние и личността на всеки един от подсъдимия, както и с постигане на целите на генералната превенция. Навежда доводи, че наказанието следва да се изтърпи ефективно за всички без подсъдимия Даниел Б. предвид на това, че те са с положителна съдимост, а за последния наказанието лишаване от свобода да бъде отложено за срок от три години, считано от влизане в законна сила на присъдата.

          Подсъдимите О.С.В., Д.В.Б., Л.Б.А., И.Ц.Ц. и А.Г.В. се признават за виновни по повдигнатото им обвинение, но се възползват от правото да не дават обяснения. В хода на съдебните прения молят съда да им наложи най – лекото възможно наказание, като излагат и мотиви за това.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира за установено следното:

От фактическа страна:   

Подсъдимият О.С.В. е роден на ***г***. Към настоящият момент живее в село Горни Лом, ул.“Двадесет и пета“ № 10А. За периода след 2002г. до настоящият момент е осъждан с 9 влезли в законна сила присъди, като са му налагани различни по вид и срок наказания.

Подсъдимият Д.В.Б. е роден на ***г***. Към настоящият момент живее в село Горни Лом, ул.“Двадесет и пета“ № 26. С присъда постановена по НОХД № 201/2004г. на РС –Белоградчик, в сила от 23.12.2004г. за деяние по чл.195 ал.1 т.4 ,т.5 от НК е осъден на глоба в размер на 350.00 лева в полза на Държавата.

Подсъдимият Л.Б.А. е роден на ***г***. Към настоящият момент живее в село Горни Лом, ул.“Тринадесет“ № 10. Осъждан е два пъти с влезли в законна сила присъди, като по отношение на първата са настъпили условията на реабилитация. С определение /споразумение/ по НОХД № 251/2008г. на Окръжен съд –Видин за деяние по чл.124 ал.1 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години,като на основание чл.66 от НК изпълнението му е отложено за срок от три години. Присъдата е влязла в законна сила на 14.07.2008г.

         Подсъдимият  А.Г.В. е роден на ***г***. Към настоящият момент живее в село Горни Лом, ул.“Двадесет и пета“ № 45. С присъда постановена по НОХД № 124/ 2008г. на РС –Белоградчик, в сила от 19.08.2008г. за деяние по чл.195 ал.1 т.3,т.4,т.5 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от една година, като на основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието е отложено  за срок от три години. Присъдата е влязла в законна сила на 19.08.2008г.

Подсъдимият И.Ц.Ц. е роден на ***г***. Към настоящият момент живее в село Макреш, ул.“Г. ***. Подсъдимият Ц. е осъждан два пъти, с влезли в законна сила присъди. По НОХД № 20/2002г. на РС-Белоградчик за деяние по чл.195 от НК ме у наложено наказание една година лишаване от свобода, като е отложено изпълнението за срок от три години на основание чл.66 от НК. С присъда по НОХД №254/2005г. на РС –Видин, в сила от 06.03.2006г. за деяние по чл.195 от НК е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от една година и шест месеца, която да търпи ефективно. Приведена в изпълнение е и наказанието наложено му по НОХД№20/2002г. на РС –Белоградчик,която е „лишаване от свобода“ за срок от една година.

Петимата подсъдими се познават и са приятели. Всички са със завършено начално или основно образование.

На 14.10.2012г. подсъдимите О.С.В., Д.В.Б., Л.Б.А., И.Ц.Ц.  А.Г.В. отпътували с лек автомобил „Ауди 80” с ДКН ЕН 75 49 ВК за град Монтана, където имали да свършат личен ангажимент. След това се разходили през пазара в град Монтана, където били срещнати от непознато лице, което продавало тютюн в заблян чувал  и цигари без бандерол. Разбрали, че стойността на чувала е 50.00 лева и решили да го закупят, като всеки от тях дал по 10.00 лева. Взели чувала с тютюна и го натоварили в багажника на автомобила. Последният е собственост на Г. ***.

МПС било управлявано от подсъдимия А.Г.В. *** за град Берковица.

  На 14.10.2012г. около 18.40 часа в град Берковица служители на РУ „Полиция“ град Берковица – свидетелите Г.Л.В. и Д.К.К. спрели за рутинна проверка лек автомобил „Ауди 80” с ДК№ ЕН 75 49 ВК, които се движел по ул.“Николаевска“, а самата проверка е извършена в района на ж.п.прелеза. При извършване на проверката се установило, че автомобила се управлява от подсъдимия А.Г.В. *** и е собственост на Г. ***. С него в автомобила пътували също така и подсъдимите О.С.В., Д.В.Б., Л.Б.А. и И.Ц.Ц..

         При извършване на проверката в багажника на лекия автомобил бил намерен чувал пълен с насипен тютюн. Предвид на последното обстоятелство автомобила заедно с подсъдимите са съпроводени до РУ “Полиция“ град Берковица.

         Въз основа на констатираното бил извършен оглед на местопроизшествието, за което е съставен и надлежен протокол – арг.л.5 от ДП. В същият протокол е вписано, че се изземва заблян чувал с тютюн. При огледа са направени и фото снимки, които надлежно за положени в албум – арг.л.7 – 9 от ДП.

         С Протокол за оглед на веществени доказателства от 15.10.2012г. е измерена намерената в л.а. автомобил „Ауди“80 ДК№ ЕН 75 49 ВК, управляван от подсъдимия А.В. тревна маса, при което е установено, че се касае за 7.130кг. такава. Също така е иззета представителна проба от същата с нетно тегло 11.65 грама.

         На досъдебното производство е назначена физико - химична експертиза и видно от Протокол №642/30.10.2012г. на НТЛ при ОД на МВР –Монтана е изпълнена от вещо лице Е.К.. Според заключението на експертизата представената за изследване суха растително листна растителна маса, с кафяво- жълт цвят, с нетно тегло 11.65г. /представителна проба иззета от насипен тютюн с нетно тегло 7,130кг, иззет с Протокол за оглед на местопроизшествие от 14.10.2012година/ представлява изсушен и нарязан ориенталски тютюн от вида „Nicotiana tabacum”, годен за пълнене на цигари. В изследвания обект няма наличие на наркотични вещества. Това експертно заключение е прието на основание чл.282 ал.3 от НПК без да бъде разпитван експерта изготвил го, тъй като страните са съгласни с това. Съдът изцяло възприема експертното заключение, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото. Експертното заключение е изготвено съгласно качествените химически анализи  и е установено наличие на азотни вещества, амоняк, органични киселини и метилов алкохол, които се съдържат в тютюна и влияят неблагоприятно върху неговото здраве.

         На досъдебното производство е назначена съдебно – оценитенла експертиза  изпълнена от вещото лице П.А.В., според заключението на която общата стойност на намерената  и иззета акцизна стока /ориенталски тютюн с нетно тегло 7.130кг от вида „Nicotiana tabacum”/, който е без бандерол какъвто се изисква по закон е  2 424.20 лева. Вещото лице е възприело, че тютюнът няма регистрация в Публичния регистър на цените на тютюневите изделия. На основание чл.71 ал.1 т.2 от ЗАДС продажната цена се определя на 17.00 лева за пакет от 50 грама. Съдът изцяло възприема експертното заключение, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

 

По доказателствата:

Изложената по-горе фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, посочени по-горе, а имено: свидетелските показания на Г.Л.В. и Д.К.К. дадени в хода на съдебното следствие. Действително подсъдимите се възползваха от правото да не дават обяснения в хода на съдебното следствие, но по същество не отрекоха факта на мястото на закупуване на тютюна – град Монтана, както и че същият е за общо ползване, като са разделели заплатената сума. Съдът възприе тази фактическа обстановка и въз основа на двете изготвени експертни заключения, както и писмените доказателства приети по реда на чл.283 от НПК.

 

В хода на съдебната прения всички подсъдими развиват твърденията си, че са знаели, че тютюна е без изискуемият се бандерол, но поради по – ниската му стойност и влошеното си материално състояние са го закупили. Съдът намира, че тези техни твърдения отговарят на действителността. Всички подсъдими са безработни и не реализират никакви доходи.

При тази система от преки доказателства съдът приема горната фактическа обстановка за безспорно доказана по настоящото дело, от която могат да се обосноват съответните правни изводи:

          Всеки от подсъдимите е годен субект на престъплението, в което е обвинен, защото към момента на деянието е пълнолетен и е бил в състояние на вменяемост. Разбирал е свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Бил е в ясно съзнание, адекватен и подреден.

          От обективна страна според становището на съда, действията на подсъдимите са съставомерни за осъществено от тях изпълнително деяние на престъплението по чл.234 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2  от НК. Безспорно е установено от доказателствата по делото, а не се спори и между страните, че на 14.10.2012г. подсъдимите са държали и превозвали акцизни стоки без бандерол - ориенталски тютюн с нетно тегло 7.130кг от вида „Nicotiana tabacum”/ на обща стойност  2 424.20 лева. Същият е закупен от град Монтана от непознато за подсъдимите лице.

         Съгласно чл.2 ал.1 т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия.

         Съгласно чл.25 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия „тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”. Съгласно чл.28 ал.1 от същият закон „тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25.

         От установената по делото фактическа обстановка по безспорен и категоричен начин се доказва в процеса, че транспортираното и държано количество тютюн не съответства на изискуемото се по силата на Закона.

         По несъмнен начин е доказано в процеса, че са налице условията на чл.20 ал.2 от НК.

            Под съучастие се разбира задружна, съвместна дейност на две или повече лица за осъществяване на едно умишлено престъпление. От обективна страна съучастието се характеризира с общ умисъл или “общност на умисъла”. Това означава, че всеки един от съучастниците наред с това, че е съзнал общественоопасния характер на деянието, предвижда настъпването на обществено-опасните последици, иска или се съгласява с тяхното настъпване, съзнава че и друго лице или други лица действат с умисъл за причиняване на същите общественоопасни последици. Общността на умисъла се явява и обща субективна основа за носене на наказателна отговорност при съучастие.

         По безспорен начин се доказа в процеса, че подсъдимите са знаели, че купуват тютюн без бандерол, каквото е изискването на закона, но независимо от това са целели тези последици за себе си и другите. Ето защо съдът прие, че в конкретният случай има наличие на чл.20 ал.2 от НК.

От субективна страна всеки от подсъдимите е осъществил престъплението при пряк умисъл като форма на вината. Тази форма изхожда от установените факти по делото. Същият е съзнавал обществено опасните последици и е търсел настъпването на техния резултат, свързан с противоправното държане и превозване на стоки без бандерол. Всеки от подсъдимите е бил съгласен с обществено-опасният характер на поведението си и е целял настъпването на тези общественоопасни последици. Налице е проявление на съставомерни признаци за осъществено от тях деяние от субективна страна.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определи съответното наказание на всеки от подсъдимите.

При индивидуализацията на наказанието на всеки от  подсъдимите за така извършеното от него престъпление, съдът взе в предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Смекчаващи вината обстоятелства – признание на вината от всички подсъдими, влошеното им семейно и материално състояние, довело ги до начин да търсят възможности за закупуване на по – евтин тютюн, добро процесуално поведение.

Отегчаващи вината обстоятелства – предишни осъждания за всички подсъдими. 

При определяне на наказанието на всеки един от подсъдимите съдът счете, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства и определи наказанието при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК.

          За извършеното от подсъдимите О.С.В., Д.В.Б., Л.Б.А., И.Ц.Ц. и А.Г.В.  престъпление съдът им наложи съответното наказание от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА /11 месеца/ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Всички подсъдими са осъждани, затова и на всички подсъдими съдът определи един размер на наказание-11 месеца лишаване от свобода.

       По отношение на подсъдимите О.С.В., И.Ц.Ц., Л.Б.А. и А.Г.В. са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК в процесният случай –всеки от подсъдимите е с положителна съдимост. Нещо повече, подсъдимите В. и Ц. са изтърпявали и наказание лишаване от свобода ефективно, а подсъдимите А. и В. налаганото им наказание лишаване от свобода вече е било отлагано по реда на чл.66 ал.1 от НК. Предвид на това съдът постанови наложеното наказание на всеки от тези подсъдими да се изтърпи ефективно като на основание чл.61 т.2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража определя “строг” режим осъдения се настани в затвор или затворническо общежитие  от закрит тип.

         Съдът съобрази, че подсъдимите О.С.В., Д.В.Б., Л.Б.А., И.Ц.Ц. и А.Г.В. са осъждани на наказание лишаване от свобода, макар че за последните двама наказанието е било отложено по реда на чл.66 от НК. Това обаче не изключва факта, че са осъдени на лишаване от свобода.

         Разпоредбата на чл.59 ал.1 от ЗИНЗП визира, че „в затворнически общежития от открит тип се настаняват осъдените за първи път на лишаване от свобода до 5 години за умишлени престъпления и осъдените за престъпления, извършени по непредпазливост”. В конкретният случай деянието, за което са осъдени подсъдимите не е от този тип.  Съгласно разпоредбата на чл.60 ал.1 от ЗИНЗП „Рецидивистите и осъдените, с изключение на тези по чл. 59, ал. 1, се настаняват в затвори и затворнически общежития от закрит тип”. Предвид на гореизложеното съдът счете, че в коркретният случай намира приложение разпоредбата на чл.61 т.2 от ЗИНЗС, която визира, че „Първоначалният режим за изтърпяване на наказанието се определя от съда - строг режим - на осъдените, които се настаняват в затвор или в затворнически общежития от закрит тип.

          С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

         По отношение на подсъдимия Д.В.Б. наложеното му наказание от 11 месеца лишаване от свобода съдът  отложи изпълнението му на основание чл.66 ал.1 от НК, тъй като няма пречка за това. Макар и осъждан наложеното му наказание е глоба в размер на 350.00 лева в полза на Държавата, определеното наказание е до три години лишаване от свобода и за поправянето и превъзпитанието му не е наложително да го изтърпява ефективно. Ето за това съдът отложи изпълнението на наложеното му наказание за срок от три години, считано от влизане в законна сила на присъдата.

         По отношение на всички подсъдими съдът счете, че са налице условията на чл.55 ал.3 от НК и не наложи по – лекото наказание глоба, което законът предвижда. В правната норма на чл.234 от НК е визирано, че следва да се наложи наказание глоба до 10-то кратният размер на пазарната цена на продаваните стоки. Съдът обаче прие, че не следва да се налага това наказание, като се позова на разпоредбата на чл.55 ал.3 от НК, тъй като всички подсъдими са безработни, нереализират никакви доводи и едно такова наказание не би могло да бъде изпълнено от тях. Ако едно наказание не би могло да се изпълни, но същото губи своя смисъл.

         Съдът счете, че в конкретният случай са налице  условията на чл.234 ал.3 във връзка с ал.1 във връзка с чл.53 ал.2 буква „А” от НК и следва д асе отнемат в полза на Държавата вещите, предмет на престъплението, притежаването на които е забранено - веществени доказателства един брой зеблен чувал с намиращия се в него ориенталски тютюн от вида „Nicotiana tabacum“ с нетно тегло 7,130кг, като това иззето количество тютюн се намира на съхранение РУ „Полиция”-Берковица, като след влизане в законна сила на присъдата се унищожи.

          При този изход на делото и на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимите О.С.В.Д.В.Б., Л.Б.А., И.Ц.Ц. И А.Г.В. следва да  ЗАПЛАТЯТ направените по водене на делото разноски в размер от по 16.40 лева, както и по 5.00лв. държавна  такса в случай на всеки служебно издаден изпълнителен лист.

 

По горните съображения, съдът се произнесе с присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: