П Р И С Ъ Д А

 

Гр. Берковица, 18.12.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в открито съдебно заседание на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

Съдебни заседатели:

                                     1.Цветана П.

                                     2.Ваньо Андреев

 

 

 

При секретаря…......С.П..………и в присъствието на прокурор......В.Ранова.…., като разгледа докладваното от съдия Георгиева НОХД № 480 по описа за 2013 година и след тайно съвещание, съдът

 

П Р И С Ъ Д И:

 

      ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.И.-роден на *** година , в гр.Берковица , българин , български гражданин,неосъждан , неженен , с основно  образование,безработен , с ЕГН **********  за ВИНОВЕН  В ТОВА, ЧЕ     на  06.12.2013 година,чрез използване на МПС - лек автомобил „Форд „ ,модел „Ескорт „ с ДК №  М 43 81 ВВ ,собственост на  Венера Величкова Мирчева от гр.Берковица отнел от владението на ДГС –Берковица , от временен склад на горското стопанство  , в местността“Здравец „ , землището на гр.Берковица, 1,15 пространствени кубични метра дърва за огрев от вид „БУК,на стойност 51,75лв. ,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои,поради което и на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК във връзка с чл.195, ал.1,т.4 във вр. с чл. 194, ал.1  от НК  го ОСЪЖДА  4 /четири/  месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от три години,считано от влизане на присъдата в законна сила. 

Осъжда на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия със снета по – горе самоличност да заплати  по сметка на ОД на МВР-Монтана – сумата от  30,00 / тридесет и пет / лв. деловодни разноски – изплатено възнаграждение на вещо лице , по сметка на ВСС-София сумата от 15лв. разноски по делото и 5 / пет / лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

 След влизане на присъдата в законна сила  иззетото с Протокол за оглед на местопроизшествие  от 04.03.2013год. веществено доказателство- лек автомобил „Форд-Ескорт” с ДК №М 43 81 ВВ  ,намиращ се на съхранение в ДГС-Берковица,да се върне на собственика му  Венера Величкова Мирчева от гр.Берковица,кв.”Раковица”,ул.”Лале” №26, а вещите –предмет на престъплението-  1,15 пространствени кубични метра дърва за огрев от вид „БУК,на стойност 51,75лв. да се върнат на собственика ДГС-Берковица.

 

Присъдата може да се обжалва или протестира в 7 /седем / дневен срок от днес пред Окръжен съд – Монтана.

 

 

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 Съдебни заседатели:

                                     1.

                                     2.