П Р И С Ъ Д А

ГР.БЕРКОВИЦА, 23.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………………….наказателна колегия в публично заседание на 23 октомври….……………………………... през две хиляди и дванадесета година………..………………………..в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

 

                    

при секретаря К.А.……………………….и в присъствието на прокурора Виктор Давидов…………като разгледа докладваното от съдията Цветкова…………..………………..……....НОХД 432 по описа за 2012г……………………………………и след тайно съвещание съдът 

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата В.И.Л., родена на ***г***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, с ЕГН  за ВИНОВЕН в това, че на 02.05.2012г.в град Берковица, област Монтана в паянтови постройки изградени на ул.Първи май, без регистрационен номер, осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение БългарияАД, като деянието осъществила посредством проводник ПВВМ /мостов проводник/ със сечение 2х.2.5кв.мм, с който ел.инсталацията на обитаваните от нея постройки директно са свързани към електроразпределителната мрежа без уред за търговско измерване и по този начин създала условия за неотчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл.234в ал. 1 от НК. във вр/ка с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и 120 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение, като на основание чл.55 ал.3 от НК не налага по-лекото наказание –глоба, което законът предвижда.

         ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53 ал.1 б.А от НК вещите, които принадлежат на виновната и са били предназначени и са послужили за извършване на умишлено престъпление – двужилен кабел тип ПВВМ, със сечение 2х2.5кв.мм мед /мостов проводник/ с дължина около 30 метра оставен на отговорно пазене в РУ „Полиция” град Берковица, като след влизане в законна сила на присъдата да бъде унищожено вещественото доказателство, поради своята ниска стойност.

         ОСЪЖДА подсъдимата В.И.Л. със снета по делото самоличност и ЕГН на основание чл.189 ал.3 от НПК да ЗАПЛАТИ в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 46.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

         ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира пред ОС -Монтана в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: