Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 01.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 01 остомври………………………………………… през две хиляди и дванадесета година………………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 454 по описа за 2012г…………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.1 от УБДХ.

Нарушителят Г.М.Т. е обвинен в това, че на 01.10.2012г. около 07.30 часа в гр. Берковица, кв. Раковица, на ул. Лале влязъл в конфликт с лицето Кирил Марков Петров, като отправил обидни думи и заплахи спрямо него, взел метален тръбен ключ и нанесъл удар с него в областта на главата на Петров.

В съдебно заседание нарушителят Т. заявява, че Кирил и Камен като минали с брат му покрай тях започнали да бият брат му и той за това ударил Кирил с металния ключ.  Заявява, че осъзнава противоправния характер на действието си.

Представител на РП-Берковица не се явява.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

На 01.10.2012г. около 07.30 часа в гр. Берковица, кв. Раковица, на ул. Лале пред барчето нарушителят между нарушителят Т. и лицето Кирил Петров възникнал скандал. Т. отправил обидни думи и псувни, взел метален тръбен ключ и ударил Петров по главата. Свидетели на скандала станали намиращите се на улицата хора, като сред тях е имало и малки деца.

Така изложената фактическа обстановка се подкрепя и от събраните по делото писмени доказателства.

С действията си Т. е нарушил обществения ред и спокойствие, проявил е явно неуважение към реда и обществото, като деянието му е съставомерно по чл.1 от УБДХ.

Съдът, като изходи от конкретната опасност на деянието и нарушителя, намира, че за поправянето и превъзпитанието му ще е необходимо да се наложи предвиденото в чл.1, ал.1, т.1 от УБДХ административно наказание – глоба в размер на 100.00 лева.

Водим от гореизложеното и на основание чл.1, ал.1, т.1 от УБДХ,  съдът

Р  Е  Ш  И  :

 

НАЛАГА на Г.М.Т. *** административно наказание – глоба в размер на 100.00 (сто) лева.

 

        

Препис от решението  да се връчи на Началника на РУП-Берковица, за сведение.

 

 

                                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: