П Р О Т О К О Л

гр. БЕРКОВИЦА, 17.10.2012 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………..……………………в публично съдебно заседание на  17.10.2012 г……….……….в състав:

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

              

                            Съдебни заседатели: 1.

     2.

 

                                                                  

при участието на секретаря ……С. П......…......……….……….

и прокурора……………………...….………….сложи за разглеждане Гр. дело….85…..по описа за 2012г………….……………докладвано от съдията Филипова….…….………………………….……………… на поименното повикване в….10.10……....…………….часа се явиха:

          ИЩЕЦЪТ редовно призован не се явява. Вместо него по пълномощно адв. В..

ОТВЕТНИЦАТА редовно призована не се явява. Вместо нея по пълномощно адв. Г..

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

                             О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ход на делото.

АДВ. В.: Постигнали сме спогодба, която сме представили и моля да одобрите.

АДВ. Г.: Моля да одобрите представената съдебна спогодба.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представената в писмен вид съдебна спогодба по силата на която:

І. В дял на Д.Т.Д. ***, с ЕГН **********, се дават и той се съгласява да получи в своя изключителна собственост и владение следните вещи:

 

Лек автомобил „Фолксваген Голф" с ДК № М 43-66 АР; Фризер 280 л на стойност 250 лв.; Кухненски шкаф – бял ПДЧ; Телевизор цветен - "Тошиба"; Телевизор цветен - "Нео";  Ютия; Ярмомелка дв. 1.1 кв.; Видеокасетофон; Легла ъглови 2 бр. с ракла; Табуретки - 2бр.;  Холна маса разтегателна; Холна маса с мраморен плот (без мраморния плот); Салонен бюфет; Сервиз за вино кристален от 1 бр. Чаши; Килим тип "Персииски"; Килим вълнен; Ютия; Секция с размери Зм/2м и Кристален сервиз за вино (5 чаши).

СТОЙНОСТТА на този дял е  1968, 50 лева .

 

ІІ. В дял на Б.Т.А. *** с ЕГН **********  се дават и тя се съгласява да получи в своя изключителна собственост и владение следните вещи:       

     

Столове дървени тапицирани; Столове тръбни 2 бр.; Диван холен; Барче – част от спалня „Приста”; Хладилник фризер „Пролукс”; Хладилник „Мраз"; Цветен телевизор „Сони"; Цветен телевизор „JVC" ; Готварска печка на ток и твърдо гориво (ел. част не работи); Ел. печка „Мечта"; Ел.печка „Елва" с два реотана; Холна гарнитура „Явор", включваща: двоен диван, единичен диван, 2 фотьойли и 2 табуретки; Холна секция с размери 5м/2,20м;.Вградена секция с размери Зм/2,40м; .Килим персийски с размери Зм/Зм; Килим с размери Зм/2,50м;  Кухненски диван „Явор"; Кристален сервиз за вино (5 чаши);Столове дървени 10 бр. (6 бр. сгъваеми); Маса холна полирана; Маса кухненска – чам; Бюро ученическо и Спалня „Приста" без раклата.

СТОЙНОСТТА на този дял е  1721.50 лева.

 

          Страните се съгласяват, че разликата в дяловете няма да бъде парично уравнявана.

 

          Размяната на вещите, които се намират при другата страна да се извърши до 15.10.2012 г.

 

 

                             СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

 

адв. В.:                                              адв. Г.:

 

          ПРЕДВИД постигнатото между страните споразумение и като отчете, че постигнатата спогодба не противоречи на закона и морала, съдът намира, че същата следва да бъде одобрена. Страните прекратяват съсобствеността помежду си по доброволен начин и заявяват, че в бъдеще нямат претенции един към друг по отношение на допуснатите до делба имоти. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА спогодбата между Д.Т.Д. ***, с ЕГН ********** и Б.Т.А. *** с ЕГН **********  по силата на която:

І. В дял на Д.Т.Д. ***, с ЕГН **********, се дават и той се съгласява да получи в своя изключителна собственост и владение следните вещи:

 

Лек автомобил „Фолксваген Голф" с ДК № М 43-66 АР; Фризер 280 л на стойност 250 лв.; Кухненски шкаф – бял ПДЧ; Телевизор цветен - "Тошиба"; Телевизор цветен - "Нео";  Ютия; Ярмомелка дв. 1.1 кв.; Видеокасетофон; Легла ъглови 2 бр. с ракла; Табуретки - 2бр.;  Холна маса разтегателна; Холна маса с мраморен плот (без мраморния плот); Салонен бюфет; Сервиз за вино кристален от 1 бр. Чаши; Килим тип "Персииски"; Килим вълнен; Ютия; Секция с размери Зм/2м и Кристален сервиз за вино (5 чаши).

СТОЙНОСТТА на този дял е  1968, 50 лева .

 

ІІ. В дял на Б.Т.А. *** с ЕГН ********** се дават и тя се съгласява да получи в своя изключителна собственост и владение следните вещи:        

     

Столове дървени тапицирани; Столове тръбни 2 бр.; Диван холен; Барче – част от спалня „Приста”; Хладилник фризер „Пролукс”; Хладилник „Мраз"; Цветен телевизор „Сони"; Цветен телевизор „JVC" ; Готварска печка на ток и твърдо гориво (ел. част не работи); Ел. печка „Мечта"; Ел.печка „Елва" с два реотана; Холна гарнитура „Явор", включваща: двоен диван, единичен диван, 2 фотьойли и 2 табуретки; Холна секция с размери 5м/2,20м;.Вградена секция с размери Зм/2,40м; .Килим персийски с размери Зм/Зм; Килим с размери Зм/2,50м;  Кухненски диван „Явор"; Кристален сервиз за вино (5 чаши); Столове дървени 10 бр. (6 бр. сгъваеми); Маса холна полирана; Маса кухненска – чам; Бюро ученическо и Спалня „Приста" без раклата.

СТОЙНОСТТА на този дял е  1721.50 лева.

 

          Страните се съгласяват, че разликата в дяловете няма да бъде парично уравнявана.

 

          Размяната на вещите, които се намират при другата страна да се извърши до 15.10.2012 г.

 

ОСЪЖДА Д.Т.Д. ***, с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС държавна такса в размер 39.37 лв., както и 5 (пет) лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА Б.Т.А. *** с ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС държавна такса в размер 34.43 лв., както и 5 (пет) лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 85 по описа на БРС за 2012 година по отношение на допуснатите до делба земеделски имоти.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се прекратява производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред МОС в едноседмичен срок от днес.

 

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 10.20 ч. и бе изготвен в с.з.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: