П Р И С Ъ Д А

ГР.БЕРКОВИЦА, 30.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………………….наказателна колегия в публично заседание на 30 ноември….……………………………... през две хиляди и дванадесета година………..………………………..в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

 

                    

при секретаря К.А.….……………………….и в присъствието на прокурора Виктор Давидов…………като разгледа докладваното от съдията Цветкова…………..………………..……....НОХД 529 по описа за 2012г……………………………………и след тайно съвещание съдът 

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата А.Ф.Д. - родена на ***г***, българка, българска гражданка, неомъжена, неграмотна, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА, в това, че на 20.06.2012г, в град Берковица, чрез неустановено по делото лице, като абонат на № 6507911065 неправомерно осъществила присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД, със седалище град София, технически район град Берковица, като деянието било осъществено посредсвом проводник с дължина 90 см и сечение 10 кв.мм., свързан със фазата и нулата към ел. инсталация преди електромера, като по този начин се създавали условия за неправомерно отчитане на на потребената електроеиергия, поради което и на основание чл.234в ал.1 от НК във вр/ка с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и 200 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение, като на основание чл.55 ал.3 от НК не налага по-лекото наказание –глоба, което законът предвижда.

         ОСЪЖДА подсъдимата А.Ф.Д. със снета по делото самоличност и ЕГН на основание чл.189 ал.3 от НПК да ЗАПЛАТИ в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 46.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

         ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53 ал.1 буква А от НК вещите, които принадлежат на виновната и са били предназначени и са послужили за извършване на умишлено престъпление -  проводник с дължина 90 см и сечение 10 кв.мм приложен на л.59 от ДП, като същия се унищожи, поради ниската си стойност.

         ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира пред ОС -Монтана в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: