П Р И С Ъ Д А

ГР.БЕРКОВИЦА, 23.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………………….наказателна колегия в публично заседание на 23 ноември….……………………………... през две хиляди и дванадесета година………..………………………..в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

 

                    

при секретаря С.П.….……………………….и в присъствието на прокурора Виктор Давидов…………като разгледа докладваното от съдията Цветкова…………..………………..……....НОХД 500 по описа за 2012г……………………………………и след тайно съвещание съдът 

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Т.В.Р.- родена на ***г***, живуща ***, българка, българска гражданка, неомъжена, безработна, с начално образование, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА, в това, че на 31.05.2012г. в град Берковица, област Монтана във фургон, монтиран на ул.Крайречна,  без абонтен , чрез лице с неустановена самоличност, осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение БългарияАД, деянието е извършено, като с проводници ПВО 6 кв.мм., мед /рекордоман/ директно е свързана ел.инсталация на фургона към фазов и нулев проводник от въздушната ел. разпределителна линия 380/220волта на улицата и по този начин създала условия за неотчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл.234в ал.1 от НК във вр/ка с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и 180 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение, като на основание чл.55 ал.3 от НК не налага по-лекото наказание –глоба, което законът предвижда.

         ОСЪЖДА подсъдимата Т.В.Р. със снета по делото самоличност и ЕГН на основание чл.189 ал.3 от НПК да ЗАПЛАТИ в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 46.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

         ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира пред ОС -Монтана в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: