П Р И С Ъ Д А

 

Гр. Берковица, 22.11.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в открито съдебно заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Г.

Съдебни заседатели:

                                     1.И.К.

                                     2.Т.И.

 

 

 

При секретаря…......Т.Й..………и в присъствието на прокурор......И.Андонова.…., като разгледа докладваното от съдия Г. НОХД № 458 по описа за 2012 година и след тайно съвещание, съдът

 

П Р И С Ъ Д И:

 

        ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Ц.Г. - роден на ***г***, българин, бълг.гражданин, неженен, реабилитиран, с основно образование, ЕГН ********** за виновен В ТОВА, ЧЕ на 29.04.2012г. в село Мездрея, област Монтана в съучастие с П.М.Н., ЕГН********** ***, като съизвършител, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот и в условията на повторност, като случая не е маловажен отнел от владението на Ц.Б.И. *** движими вещи - моторен трион марка „Щил", модел MS 440; електрожен; 2броя душ батерия за баня; пластмасов куфар за инструмент; ел.мотор за шлайфане; два броя дърводелски стеги; комплект пилитери; ръчен циркуляр марка „Райдер"; ъглошлайф марка „АЕГ"; фреза марка „Райдер"; прободен трион/зеге/ марка „Райдер"; бормашина марка „Елпром", ъглошлайф марка „Бош"; ъглошлайф марка „Хандер"; 5бр.диска за ъглошлайф -230мм. ; 2бр.диска за ъглошлайф -230 мм. неметал; обер фреза марка „Райдер"; ръчен циркуляр марка „Райдер"; диамантен диск за циркуляр от 230мм.; 3бр.електрически релета за електромер; кварцова лампа; 2бр.термостати за хладилник; медно котле с вместимост от 10 литра; меден тиган; медна тава; 16 л.м.меден проводник 4х.6 кв.мм., всичко вещи на обща стойност от 1398.00 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои,поради което и на основание чл.55,ал.1,т.1 от НК във връзка с чл.195 ал.1 т.3, т.7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 вр. с чл.28 ал.1 от НК го ОСЪЖДА 7 /седем/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от три години,считано от влизане на присъдата в законна сила. 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.М.Н. -роден на ***г***, живее в гр.София, ул."Връх Манчо", №9Б, Вх."Д", етаж 8, ап. 106, българин, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, ЕГН********** за виновен В ТОВА, ЧЕ на 29.04.2012г. в село Мездрея, област Монтана в съучастие с Т.Ц.Г., ЕГН********** ***, като съизвършител, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнел от владението на Ц.Б.И. *** движими вещи - моторен трион марка „Щил", модел MS 440; електрожен; 2броя душ батерия за баня; пластмасов куфар за инструмент; ел.мотор за шлайфане; два броя дърводелски стеги; комплект пилитери; ръчен циркуляр марка „Райдер"; ъглошлайф марка „АЕГ"; фреза марка „Райдер"; прободен трион/зеге/ марка „Райдер"; бормашина марка „Елпром", ъглошлайф марка „Бош"; ъглошлайф марка „Хандер"; 5бр.диска за ъглошлайф -230мм. ; 2бр.диска за ъглошлайф -230 мм. неметал; обер фреза марка „Райдер"; ръчен циркуляр марка „Райдер"; диамантен диск за циркуляр от 230мм.; 3бр.електрически релета за електромер; кварцова лампа; 2бр.термостати за хладилник; медно котле с вместимост от 10 литра; меден тиган; медна тава; 16 л.м.меден проводник 4х.6 кв.мм., всичко вещи на обща стойност от 1398.00 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои ,поради което и на основание чл.55 ал.1,т.1 от НК във връзка с чл.195 ал.1 т.З вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК го ОСЪЖДА на 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

        ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от три години,считано от влизане на присъдата в законна сила.   

    Осъжда подсъдимите Т.Ц.Г. и  П.М.Н. със снета по делото самоличност и ЕГН да заплатят на Ц.Б.И. *** с ЕГН ********** сумата от  524,00 лв.представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди от деянието ,ведно със законната лихва върху тази сума,считано от датата на увреждането – 29.04.2012год. до окончателното изплащане,както и 100лв. за направените разноски по делото-адвокатско възнаграждение.

 

 

ОСЪЖДА подсъдимите със снета по – горе самоличност да заплатят  по сметка на ВСС – всеки за себе си сумата от  45,00 / четиридесет и пет / лв. деловодни разноски – изплатено възнаграждение на вещо лице,50лв.ДТ върху уважения размер на гражданския иск и 5 / пет / лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

Присъдата може да се обжалва или протестира в 15 / петнадесет / дневен срок от днес пред Окръжен съд – Монтана.

 

 

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 Съдебни заседатели:

                                     1.

                                     2.