Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 19.04.2012г.

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на деветнадесети април през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                                  Председател : Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров НАХ дело № 156 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.1 от УБДХ.

Нарушителят И.К.Д. *** е обвинен в това, че на 18.04.2012г. в 18.00 часа в селскостопанската ферма в с.Лесковец на ул."Осма" № 29 е извършил непристойни прояви, изразени в скарване и сбиване с граждани, присъствали на мястото, с което е нарушил общественият ред и спокойствие.

В съдебно заседание нарушителят се признава за виновен и дава обяснения за случилото се. Навежда доводи, че е бил предизвикан от пострадалия, поради което го ударил веднъж и моли съда, да му наложи глоба в минимален размер, тъй като не работи никъде и се изхранва като реже дърва и се занимава с кошери.

Представител на РП-Берковица не се явява.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

На 18.04.2012 г. в 18.00 ч. И.К.Д. с прякор Рогача отишъл във фермата в с.Лесковец, ул."Осма" № 29, собственост на Борис Григоров Първанов от същото село, ул."Първа" № 24, търсейки коня на Първанов, за да го заколи, поради това, че му е влязъл в ливадата, където имал кошери. Първанов се опитал да предотврати действията на Д., но последният му нанесъл побой, удряйки го в лицето и по тялото с тояга. За случилото се синът на пострадалия Ивайло Борисов Първанов подал сигнал до РУП-Берковица и на място пристигнали полицаите мл. ПИ Д. Д. и мл.ПИ Ц.Цеков. Тъй като по средата на ул."Първа" № 28 в с.Лесковец била препречена каруца по начин да спира движението и да не може да се премине, полицаите спрели автомобила си на улицата и отишли в двора на къщата на ул. "Първа" № 24, където намерили лицето И.К.Д., който бил във видимо нетрезво състояние. Същият започнал да крещи на полицаите, че не могат да минат, бил неадекватен и се държал агресивно с тях. Д. постоянно отправял закани за саморазправа с Първанови, говорил нецензурни думи, псувал и ругал. Наричал Първанови боклуци и им се заканвал, че ще ги убие, заколи и т.н. Тъй като нарушителят не искал да представи лична карта на полицаите, се наложило да се направи справка с ОДЧ при РУП Берковица за установяване на самоличността му. При проверката полицаите установили, че Д. има в себе си нож, който бил запасан в колана му. При извършването на проверката Д. отново започнал да вика и псува Първанови, като отправил закана, че ще заколи всичките им животни. Полицаите му направили устно разпореждане да преустанови неправомерните си действия, но нарушителят започнал да крещи по тях, че не са тези, които могат да му кажат какво ще прави, държал се грубо и арогантно, казал, че това е полицейско насилие, че ще им забрани да посещават с.Лесковец, че ще им спука гумите и след като си тръгнат ще заколи животните и ще се разправи с Първанови. Поради това, че нарушителят и след полицейското предупреждение продължил да пречи на полицаите да си изпълнят задълженията и поради опасността от извършване на престъпление от Д. след тяхното заминаване и с цел отстраняване и предотвратяване на нарушение на обществения ред, се наложило същият да бъде отведен в РУП Берковица за неговото задържане. И в служебния автомобил нарушителят продължил да отправя закани за саморазправа с Първанови, псувал и ругал. Наред с пострадалия Борис Григоров Първанов свидетели на случилото се били Веселин Тошев Русев и други лица, които отказали да дадат писмени обяснения, поради съображение за сигурност и не влошаване взаимоотношенията си с Д..

Така изложената фактическа обстановка се подкрепя и от събраните по делото писмени доказателства.

С грубото си и арогантно поведение и сбиването на обществено място, пред много хора, нарушителят Д. е нарушил обществения ред и спокойствие, проявил е явно неуважение към реда и обществото, като деянието му е съставомерно по чл.1 от УБДХ.

Съдът, като изходи от конкретната опасност на деянието и нарушителя, намира, че за поправянето и превъзпитанието му ще е необходимо да се наложи предвиденото в чл.1, т.2 от УБДХ административно наказание – глоба от 100 лева.

Като смекчаващо вината обстоятелство съдът счете сравнително не високата степен на опасност на деянието и признанието на вината от нарушителя.

Водим от гореизложеното и на основание чл.1, т.2 от УБДХ,  съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

         НАЛАГА на И.К.Д. *** с ЕГН ********** административно наказание – ГЛОБА в размер 100 (сто) лв. в полза на държавата.

 

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в срок до 24 часа от обявяването му пред Окръжен съд – Монтана на касационните основания предвидени в НПК.

        

След влизане в сила на решението препис от него да се връчи на Началника на РУП-Берковица, за сведение.

 

                                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: