О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Берковица, 13.06.2011г.

 

Берковският районен съд, І състав в закрито заседание на тринадесети юни през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                   

Председател: Калин Тодоров

 

като разгледа докладваното от съдия Тодоров гражданско дело № 515 по описа за 2010г., намери следното:

 

Производството по делото е спряно, на основание чл. 229, ал.1, т. 1 от ГПК по общо съгласие на страните с влязло в сила определение на съда, постановено в съдебно заседание на 30.11.2010г. До настоящия момент страните не са поискали възобновяване на производството, въпреки че шестмесечния срок от спирането му е изтекъл на 30.05.2011г.

Следователно, налице са условията на чл. 231, ал. 1 ГПК и производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 515 по описа на БРС за 2010г.

 

Определението може да се обжалва чрез Районен съд – Берковица пред Окръжен съд-Монтана с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: