МОТИВИ

 

Подсъдимият С.В.С. ***, е обвинен в това, че на 4.11.2010 година, около 13.30 часа по ул. „Петроханска“ в с. Бързия, област Монтана, община Берковиа е управлявал мотоциклет марка „Ямаха“ без регистрационни номера и с неустановен собственик, без да притежава свидетелство за правоуправление в едногодишния срок от наказването му за същото по административен ред с наказателно постановление № 82А/18.11.2009 година на Началника на РУ „Полиция“ – гр. Берковвица, влязло в законна сила на 4.04.2010 година – престълнение по чл. 343в, ал. 2 НК.

 

         Представителят на обвинението поддържа фактите, изложени в обвинителния акт и пледира подсъдимия да бъде признат за виновен. Пледира при определяне на наказанието да не бъде приложена разпоредбата на чл. 55, а при условията на чл. 54 НК да бъде наложено наказание към средния предвиден срок в закона. Излага доводи, че са налице процесуални пречки за приложение на разпоредбата на чл. 66 НК.

 

         Подсъдимият се признава за виновен, признава, че е лишен от правоспособност да управлява МПС, но твърди, че моторчето е малко, под 50 кубика и не е необходимо да притежава свидетелство за правоуправление. Обяснява, че се бил спуснал с него по инерция.

 

         След обективно, всестранно и пълно изследване на доказателствата по делото, съдът възприе за установена следната фактическа обстановка :    

        

На 04.11.2010 година около 13.30 часа дежурните по контрол и безопасност на движението Н.С. ***, когато спрели мотоциклет Ямаха и при проверката се установило, че водачът е неправоспособен, както и че МПС е без регистрационна табела. За нарушението е съставен акт по ЗДвП. Водачът на мотоциклета е неправоспособен водач. Лишен е от право да управлява МПС за срок от 15 месеца на основание чл.343г НК с влязла в сила присъда, постановена по НОХД 184/2008 година на РС – Берковица. Присъдата е влязла в сила на 28.06.2008 година. В срока на изтърпяване на наложеното му наказание – лишаване от права, подсъдимият е извършил нарушение на ЗдВП и е управлявал МПС “Опел Астра” с ДКН М 7350АК на 18.11.2009 година. За това нарушение на подсъдимия е наложено административно наказание по чл.177, т.2 ЗдВП с НП 82А/04.12.2009 година, влязло в законна сила на 04.04.2010 година. За управлявания мотоциклет “Ямаха” се изисква водачът да притежава СУ от категория “М”.

Тази фактическа обстановка се установи от събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства, както и от приобщените събрани на досъдебното производство писмени такива. Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните свидетели като безпротиворечиви, логически и единни. Фактическата обстановка не се спори и от подсъдимия.

 

         При така установените факти по делото, съдът намери, че е налице състав на извършено престъпление и то именно това, за което на подсъдимия е повдигнато обвинение.

         От обективна страна, подсъдимият е извършил деяние, при което е управлявал моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средсво без съответно свидетелство за управление.

         От субективна страна, деецът е съзнавал деянието си и е допускал настъпването на евентуален вредоносен резултат.

         Подсъдимият е роден на *** ***. Осъждан е на наказание „Пробация“ за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК с вляза присъда в сила на 28.06.2008 година, както и за престъпление по чл.343б, ал. 2 НК с наказание „Лишаване от свобода“, отложено за изпълнение по чл. 66 НК, с вляза присъда в сила на 15.12.2009 г.

          При индивидуализиране на наказанието съдът прие, че следва да определи минимално предвиденото в закона, като взе предвид смекчаващите отговорността обстоятелства – признанието на вината, както и ниската обществена опасност на деянието. Отчете и отегчаващите отговорността обстоятелства – трайно пренебрежително отношение към установените правила за движение по пътищата. Не са налице  условията за отлагане изпълнението на наложеното наказание, поради което съдът определи изпълнението му да е ефективно при условията на чл. 61, т. 2 ЗИНЗС, при първоначален строг режим в затовр, съгласно чл. 60, ал. 1 ЗИНЗС.

         Деянието е извършено в период на изпитателен срок по присъда за престъпление по чл. 343б НК, вляза в сила на 15.12.2009 година, с изпитателен срок 3 /три/ години. Съгласно чл. 68 НК до изтичане на изпитателния срок при извършване на друго престъпление от общ характер, то се привежда в изпълнение и отложеното наказание по реда на чл. 66 НК. Ето защо, съдът привежда в изпълнение наказанието, наложено с присъда, постановена по НОХД № 550/2009 година, с което подсъдимият е осъден на лишаване от свобода за срок от 6 месеца.

       С така наложеното по вид и размер наказание съдът е убеден, че ще бъдат постигнати целите  на чл. 36 НК, при които подсъдимият ще се поправи и превъзпита към спазване на законите и добрите нрави, както и ще му се въздейства предупредително и ще му се отнеме възможността да върши други престъпления.

         При такива мотиви съдът постанови присъдата си.

                                                               

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: