МОТИВИ                                         НОХД 6/ 2011г.

                                                                                22.02.2011год.

 

       С Обвинителен акт на РП-Берковица  подсъдимия  Р.С.З. - роден на *** *** ,живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан , с основно  образование, безработен  и  с ЕГН **********  е обвинен в това, че на 07.11.2010 г.  по ул.”Александровска” в гр.Берковица по посока на движение към бензиностанция „ОМВ”   управлявал   лек автомобил марка “Киа Черато”  с  ДК№ СА 73 09 МР ,собственост на „Пиреос Лизинг България”ЕАД-гр.София след  употреба на алкохол, при концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 %о,а именно 1,39%о , установена по надлежния ред с физико-химическа експертиза-Протокол №172/10.11.2010год. на НТЛ при ОД на МВР-Монтана    - престъпление по чл.343б ал.1 от НК

       Прокурорът поддържа обвинението така ,както е предявено като навежда доводи,че деянието е безспорно доказано и моли съда за осъдителна присъда.     

       В  съдебно заседание подсъдимият  се явява лично.На основание чл.372,ал.2 от НПК му бе назначен служебен   защитник –адв.Христов от МАК. Признава се за  виновен. По служебно взето от съда решение производството се разви при условията и по реда на чл.370 и сл. от НПК. При условията на чл.371 т.2 от НПК подсъдимият призна изцяло фактите ,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и даде съгласие да не се събират доказателства за тези факти.Защитникът на подс. З. пледира за приложение на чл.55 от НК и налагане на съответно наказание в размер по преценка на съда.

          Доказателствата по делото са писмени и гласни.На основание чл.373 ал.1 във връзка с чл.283 от НПК съдът прие,прочете и огласи,без да извършва разпит на подсъдимия и свидетелите.

          Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

      Подсъдимият Р.С.З. е роден на *** *** ,живее в гр.София,ул.”Никола Славков” №33, българин, български гражданин, неженен, неосъждан , с основно  образование, безработен  и  с ЕГН ********** . Притежава СУ на МПС ,води се на отчет в ОПП-СДВР и има издадено СУМПС №276434788/12.06.2009год. за категории „В” и „М” валидно до 12.06.2019 год.Не е осъждан за престъпление от общ характер.

       На 07.01.2010 год. Около 02,46часа в гр.Берковица служители на РУП-Берковица спрели за проверка лек автомобил „Киа Черато” с ДК №СА 7309МР.Последният се движел по ул.”Александровска” към бензиностанция ОМВ.При проверка на документите на водача,се установило,че автомобила се управлява от  подс.Р.С.З. ***. При проверката от дежурния автопатрул  е изпробван с техническо средство “Алкомер 931” №02243458, тариран и годен за работа ,който показал стойности на алкохол над допустимите,а именно 1,44 промила. Съставен му е Акт за установяване на административно нарушение  № 83А от 07.11.2010год. и му е издаден талон за кръвна проба .Последният  се  явил в болничното заведение и  дал кръв за изследване .Видно от Протокола за извършена химическа експертиза е,че концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия е била 1,39%о.

       От приложената по делото справка за съдимост на л. 22-23 от ДП №333/2010г. по описа на РУП-Берковица е видно, че подсъдимият Р.С.З.   към момента на извършване на деянието не    е осъждан за престъпление от общ характер.

           Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на Стилиян Богданов и Сашо Михайлов,приобщени по реда на чл.283 от НПК,както и  от събраните по делото  писмени  доказателства .

          При условията на чл.373 ал.4 от НПК съдът приема за установени обстоятелствата ,изложени в обвинителния акт,като се позовава на направеното самопризнание от подсъдимия и доказателствата от досъдебното производство,които го подкрепят.

          При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата  съдът намира, че с деянието си подс.З. е осъществил от обективна и от субективна страна състава на чл.343б,ал.1 от НК.

        Причините за извършване на престъплението-пренебрежително отношение към установения правов ред и в частност към правилата за движение.

          Предвид гореизложеното съдът призна подс.Р.С.З. за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение. При определяне на вида и размера на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация.       

         Съдът определи на подс. З. наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б”Б” от НК  съгласно разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК и чл.58А от НК и му наложи наказание ПРОБАЦИЯ съответно с пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес”-за срок от 8 месеца - с периодичност на основание чл.42б,1 от НК-два пъти седмично, „задължителни периодични срещи с пробационен служител”-за срок от 8 месеца  в замяна на предвиденото наказание  лишаване от свобода.

    Съдът   наложи  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС  за срок от 12 /дванадесет/ месеца.

         С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита,че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, наказанието да въздейства поправително, възпитателно и предупредително по отношение на този подсъдим,както и по отношение на останалите граждани.     

       Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: