Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 11.04.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 11 април………………………………………… през две хиляди и единадесета година……….…………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АНдело 208 по описа за 2011г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.1 от УБДХ.

         Съдът е сезиран с  акт за констатиране на дребно хулиганство. Последният установява, че на 11.04.2011 година около 07.48 в района на централна градска част – площад „Й. Радичков” пред сградата на общинска администрация гр. Берковица нарушителят Й.В.Й. в компанията на Аниел Валентинов Тошев извършват неприлични и непристойни действия изразяващи се в  нанасяне на удари с ръце и крака, опит да увредят осветителни тела (лампиони), намиращи се в непосредствена близост до градския фонтан в центъра на града. Действията на нарушителя Й. продължават в опит от негова страна да увреди мраморна чешма в района на парк градина в Централна градска част. Действията на Й. и Тошев се придружават с викане на висок глас, отправяне на обидни и нецензурни думи по адрес на преминаващите граждани. С грубото си и арогантно поведение нарушителят Й. показва явно неуважение към общоприетите норми за морал в обществото и буди силно възмущение в гражданите.

         Снети са обяснения на присъствали на инцидента граждани. Непосредственият им разпит като свидетели не се налага.

 

         От обясненията на нарушителя в съдебно заседание по същество се установява горната фактическа обстановка. Последният не отрича фактическата обстановка, отразена в Акта, но твърди, че  се е опитвал да вразуми Аниел Тошев.

         От събраните доказателства, съдът намира, че е налице проява, характеризирана от чл.2 УБДХ като “ непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс

 съгласно чл.2 от УБДХ. На 11.04.2011 година около 07.48 в района на централна градска част – площад „Й. Радичков” пред сградата на общинска администрация гр. Берковица нарушителят Й.В.Й. в компанията на Аниел Валентинов Тошев в нетрезво състояние и продължаващи да употребяват алкохол, се блъскали един в друг, размахвали ръце, ритали пейки, лампиони, провиквали се на висок глас и ругаели. В този час на деня през площада преминавали граждани, отиващи на работа, които били възмутени от поведението на двамата.

 

         Съдът намира, че на нарушителя следва да бъде наложено административно наказание, предвидено в чл.1 УБДХ, а именно – глоба в размер на 100 лв. При определяне на това наказание съдът взе предвид обстоятелството, че поведението на нарушителя на 11.04.2011 година се отличава с грубо незачитане на правила и норми на поведение на обществено място, липса на критичност към извършеното, а от друга страна – трудовата неангажираност на нарушителя.

 

         При такова разбиране, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

         НАЛАГА на Й.В.Й. *** с ЕГН ********** административно наказание по чл.1 УБДХ “глоба” в размер на 100.00 (сто) лева.

 

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

            Копие от решението да се връчи на Началника на РУ на Полицията – Берковица за сведение и изпълнение, а на РП – за сведение.

 

                                                                       РАЙОНЕН  СЪДИЯ :