МОТИВИ                                                             НОХД  260/ 2010г.

                                                                                30.06.2010год.                      

 

       С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимият  М.Й.К.    - роден на *** *** Кория, живущ ***,  българин, български гражданин,  женен, неосъждан , със средно образование, работи като поддръжка в І-во осн.училище-гр.Берковица,   с ЕГН ********** е обвинен в това, че на 19.06.2010 г. около 07.09часа сутринта    в гр.Берковица по ул.”Чаталджа” с посока на движение от площад „Свобода” към  ул.”Александровска”  , управлявал лек автомобил   “Фолксваген Голф”  с ДК № СА 27 73 МР, собственост на Д. з. З. от гр.София  след употреба на алкохол, при концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 %о, а именно 1,83%о , установена с техническо средство „ Алкотест 7410 Дрегер ” с фабр. №0077, тариран и годен за работа до  месец 10. 2010год. и химическа експертиза по Протокол №82/22.06.2010год. на НТЛ при ОДП-гр.Монтана -престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

      Прокурора поддържа обвинението така както е предявено.

      Подсъдимият  на досъдебното производство  се признава за виновен.В съдебно заседание  се явява лично и  дава   обяснения по случая като отново  признава вината си.Изразява съжаление за стореното.

      Доказателствата по делото са писмени и гласни.

      Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

    На 19.06.2010год. около 07,09 часа служители на РУ на МВР гр. Берковица в състав П.Д. и Ц.И. спрели за проверка лек автомобил “Фолксваген Голф ” с ДК № СА 27-73 МР , движещ се по ул."Чаталджа", гр. Берковица от площад „Свобода”  по посока ул.”Александровска”. При проверката се установява, че водач на автомобила е  М.Й.К. ,който представил документите си за проверка.По време на проверката служителите на РУП-Берковица установили,че същият лъха на алкохол,поради което му извълшили  проврка за употреба на алкохол с техническо средство "Дрегер 7410" с №0077,тариран и годен за работа към този момент, който отчита наличие от 1,73 промила в издишания от водача въздух. На водача на автомобила е съставен акт  №35А/19.06.2020год.и е издаден талон за медицинско изследване. Подсъдимият  се явил в съответното болнично заведение и  дал кръв за изследване.От Протокол №82/22.06.2010год. на НТЛ при ОДП-гр.Монтана е видно,че концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия била 1,83%о

     Гореизложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля П.Д. и Ц.И., които съдът кредитира като обективни,безпротиворечиви и безпристрастни,още повече че същите са поели отговорност на основание чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост,както и от събраните по делото писмени доказателства.

      При така установената фактическа обстановка по делото съдът намира,че подс. М.Й.К. *** е осъществил  от субективна и обективна страна състава на чл.343б ал.1 от НК

      Причините за извършване на престъплението-пренебрежително отношение към установения правов ред,в частност към правилата за движение.

       Предвид гореизложеното съдът призна подс. М.Й.К. ***  за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение и наложи съответното наказание пробация.

             При определяне на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства с правно значение за неговото индивидуализиране. Съдът намери ,че са налице условията за прилагане на чл.55,ал.1,т.2,б.”б” от НК,а именно изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства,при наличието на които и най-лекото,предвидено в закона наказание,ще се окаже несъразмерно тежко за подсъдимия.Подсъдимият не е осъждан за престъпление от общ характер,освобождаван е от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК  .Подсъдимият на досъдебното производство и в съдебно заседание признава вината си ,дава обяснения,с което съдейства за разкриване на обективната истина.Същият обяснява,че вечерта докъм 23,30 часа е употребил алкохол и на сутринта му се наложило да управлява автомобила си.Твърди,че не е очаквал и е изненадан,че апарата показал такава висока концентрация.Навежда доводи,че поради здравословни проблеми вероятно алкохола не е освободен от организма до сутринта.

      За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до една година .

      Съдът наложи наказание пробация в замяна на предвиденото наказание лишаване от свобода,като определи и съответните пробационни мерки по т.1 и 2  на чл.42а,ал.2 от НК съответно- „задължителна регистрация по настоящ адрес”-за срок от 8/осем/ месеца- с периодичност на основание чл.42б,ал.1 от НК - 2 пъти седмично и  „задължителни периодични срещи с пробационен служител”-за срок от 8/осем/ месеца .

       Подсъдимият  е правоспособен водач,поради което съдът   приложи и разпоредбата на чл.343Г от НПК и   му  наложи  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 18 /осемнадесет / месеца предвид установената концентрация и с оглед наличието на наказания във връзка с многократни нарушения на ЗДвП.

       С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита,че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция,наказанието да въздейства поправително,възпитателно и предупредително по отношение на този подсъдим,както и по отношение на останалите граждани.

       В тежест на подсъдимия са присъдени направените разноски в процеса.

       Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.                                                     

                                                                

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: