МОТИВИ                                                             НОХД  203/ 2010г.

                                                                                01.06.2010год.

 

       С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимият В.Г.И.    - роден на *** ***, живущ *** и друг адрес за призоваване гр.София 1000,ул.”Стара планина” №10,бутик „Елфия”,  българин, български гражданин,  женен, осъждан, с висше образование, безработен,   с ЕГН ********** е ОБВИНЕН в това, че на 16.05.2010 г.     в гр.Берковица по  път ІІ-81-60 114км.,прохода „Петрохан”  , управлявал МПС-мотоциклет   “Хонда”,модел ХРВ 750-Африка Туин  с ДК № С 1639 Х,негова собственост  след употреба на алкохол, при концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 %о, а именно 1,79%о , установена с техническо средство „Дрегер Алкотест ARBB 7510” с фабр. №0070, тариран и годен за работа до  месец 10. 2010год. -престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

      Прокурора поддържа обвинението така както е предявено.

      Подсъдимият  на досъдебното производство  се признава за виновен.В съдебно заседание  се явява лично и дава   обяснения по случая ,като  признава вината си.Обяснява,че бил на гости при свои приятели в село в обл.Монтана.През нощта,след като вече бил употребил алкохол приятелите му го изгонили от дома в който бил отседнал.Тъй като се намирал на непознато място и то през нощта и нямало къде да преспи,подсъдимият бил принуден да предприеме пътуване с мотоциклета си,за да се прибере в къщи.Твърди,че знаел,че не е редно,но нямал друг избор.

      Доказателствата по делото са писмени и гласни.

      Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

      На 16.05.2010 г.   в района на местността „Малка Бързия”, подс.И. управлявал мотоциклет   “Хонда”,модел ХРВ 750-Африка Туин  с ДК № С 1639 Х,негова собственост  .В същото време служители от служба КАТ при РУ „Полиция”-Берковица извършвали контрол по спазване ЗДвП. Спрян е за извършване на съответна проверка .По време на проверката установили ,че водачът лъха на алкохол,поради което същият е изпробван  с техническо средство „Дрегер Алкотест ARBB 7510” с фабр. №0070, тариран и годен за работа до  месец 10. 2010год .Техническото средство показало наличие на алкохол в кръвта на подсъдимия ,а именно 1,79 промила .Издаден е и талон за кръвна проба, но подс.И. не   се  явил в болницата в гр.Берковица и не  дал кръв за медицинско изследване.От протокола за изготвена физико-химическа експертиза е видно,че концентрацията на алкохол в кръвта е 1,29%о.

     Гореизложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите М.И. и П.П. , които съдът кредитира като обективни,безпротиворечиви и безпристрастни,още повече че същите са поели отговорност на основание чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост,както и от събраните по делото писмени доказателства.

      При така установената фактическа обстановка по делото съдът намира,че подс. В.Г.И. *** е осъществил  от субективна и обективна страна състава на чл.343б ал.1 от НК

      Причините за извършване на престъплението-пренебрежително отношение към установения правов ред,в частност към правилата за движение.

       Предвид гореизложеното съдът призна подс. В.Г.И. за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение и наложи наказание  ПРОБАЦИЯ в замяна на предвиденото наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

      Санкцията на чл. 343 Б ал.1 от НК предвижда за извършеното от подсъдимия престъпление наказание лишаване от свобода до една година. При индивидуализирането на наказанието на  подсъдимия съдът отчете  наличието на изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства водещи до несъразмерност на предвиденото в закона най-леко наказание - от една страна признанието на вината, проявената критичност и изразеното искрено съжаление за стореното, затрудненото положение в което е бил ,обстоятелствата които са го принудили да предприеме пътуването и липсата на неблагоприятни последици от деянието му. водещи до несъразмерност на предвиденото в закона най-леко наказание,оказаното съдействие за разкриване на обективната истина Като отегчаващи отговорността  на подсъдимия обстоятелства съдът отчете факта , че е допуснал  да управлява след употреба на алкохол и предишните му осъждания. Затова и на основание чл. 55,ал.1,т.2,б.Б от НК, БРС определи наказание пробация в замяна на предвиденото наказание  ЛОС    .

            Подсъдимият  е правоспособен водач,поради което с оглед императивната разпоредба на чл. 343г във вр. с чл. 343 б, ал.1,във вр. с чл. 37, т. 7 от НК, съдът наложи на подсъдимият  и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА - под средния размер на предвиденото в закона. Съдът намери, че това кумулативно наложено наказание / наложено ведно с наказанието пробация/, ще  мотивира подсъдимият да осъзнае обществената опасност на извършеното и да се отнася с по-високо чувство за отговорност към постъпките си, като в бъдеще не нарушава правилата за движение по пътищата.

              С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита,че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция,наказанието да въздейства поправително,възпитателно и предупредително по отношение на този подсъдим,както и по отношение на останалите граждани.

       Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.                                                   

                                                              

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: