МОТИВИ:                                                                      НОХД 191 / 2010г.

                                                                                15.06.2010 год.

 

        С обвинителен акт  на РП – Берковица подсъдимият Ю.В.Г. - роден на ***г***, живее в село Долна Бяла Речка,ул."Шеста" №12,българин,български гражданин,не е женен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН********** е обвинен в това,че на 29/30. 12.2009г. в село Стояново,област Монтана, след предварителен сговор с И.В.П.,ЕГН**********, разрушил прегради здраво направени за защита на имот - стъкло и метална решетка на търговски обект,при условията на ПОВТОРНОСТ,като случая не е маловажен, отнел от владението на търговски обект "Смесен магазин" с материално отговорно лице Стайна Петрова Н. *** с различен номинал на обща стойност 4 лева, 12бр.пакета от по 0.5кг.ориз на обща стойност 17.64 лева, 10 пакета от по 100гр. Кафе "Нова Бразилия"на стойност 11.50 лева,12бр. бутилки от по 200млл. Водка ,,Пещерска" на стойност 30 лева,3бр. бутилки от по 200млл. Уиски"Блек Рам" на стойност 8.25 лева,11 бр. бутилки от 200млл. Мастика "пещера" на стойност 27.20 лева,24бр. бутилки от по 200млл. Гроздова ракия "пещерска" на стойност 60 лева,19бр.бутилки по 1литър олио "Слънчево"на стойност 33.82 лева,40 пакета кафе 3/1 на стойност 16.00 лева,4 пакета от по 1 кг. с леща на стойност 11.20 лева,15 пакета фиде "Кръстев" на стойност 11.25лева,6 пакета от по 0.5кг. прах за пране "Тест" на стойност 7.80лева,5 бр.тоалетни сапуна на стойност 2 лева,1 бр. кухненски нож,всичко пари и вещи на обща стойност 266.61 лева,без съгласието на ръководството и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195 ал.1 т.3,т.5,т.7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.28 ал.1 от НК.

           Със същия обвинителен акт подсъдимия И.В.П. - роден на *** ***,живее в село Долна Бяла Речка ,ул."Шеста", № 12, българин,български гражданин,неженен, начално образование,безработен, ЕГН ********** е обвинен в това,че на 29/30. 12.2009г. в село Стояново,област Монтана,след предварителен сговор с Ю.В.Г. ,ЕГН **********, разрушил прегради здраво направени за защита на имот - стъкло и метална решетка на търговски обект, при условията на ПОВТОРНОСТ,като случая не е маловажен, отнел от владението на търговски обект "Смесен магазин" с материално отговорно лице Стайна Петрова Н. *** с различен номинал на обща стойност 4 лева, 12бр.пакета от по 0.5кг.ориз на обща стойност 17.64 лева,10 пакета от по 100гр. Кафе "Нова Бразилия"на стойност 11.50 лева,12бр. бутилки от по 200млл. Водка "Пещерска" на стойност 30 лева,3бр. бутилки от по 200млл. Уиски"Блек Рам" на стойност 8.25 лева,11бр. бутилки от 200млл. Мастика "Пещера" на стойност 27.20 лева,24бр. бутилки от по 200млл. Гроздова ракия "Пещерска" на стойност 60 лева, 19бр. бутилки по 1 литър олио "Слънчево"на стойност 33.82 лева,40 пакета кафе 3/1 на стойност 16.00 лева,4 пакета от по 1 кг. с леща на стойност 11.20 лева,15 пакета фиде "Кръстев" на стойност 11.25лева,6 пакета от по 0.5кг. прах за пране "Тест" на стойност 7.80лева,5 бр.тоалетни сапуна на стойност 2 лева,1бр.кухненски нож,всичко пари и вещи на обща стойност 266.61 лева,без съгласието на ръководството и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195 ал.1 т.3,т.5,т.7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.28 ал.1 от НК.

         Представителят на Районна прокуратура поддържа обвинението.

          Подсъдимите Г. и П. на досъдебното производство се признават за виновни по предявеното им обвинение и дават подробни обяснения. Защитникът им моли съда наказанието да бъде определено при условията на чл.55 от НК, предвид обстоятелството че производството се развива по реда на съкратено съдебно следствие-чл.371,2 от НПК като признават изцяло фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дават съгласие да не се събират доказателства за тези факти ,а при постановяване на присъдата да се ползва самопризнанието им и доказателствата от досъдебното производство.

         Производството се разви при условията и реда на чл.370 ал.1 и сл. от НПК /чл.371 т.2 от НПК/ - съкратено съдебно следствие, предшествано от предварително изслушване на страните.

         Доказателствата по делото са писмени и гласни. На основание чл.373 ал.1 във вр/ка с чл.372 ал.3 от НПК във вр/ка с чл.283 от НПК съдът прие, прочете и огласи доказателствения материал, без да извършва разпит на подсъдимите и свидетелите.Подсъдимите признаха изцяло фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дадоха съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

         Съдът след като прецени събраните по делото доказателства в тяхната взаимна връзка и единство и като взе предвид доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

    Подсъдимият Ю.В.Г. е роден на ***г***. Той е с адресна регистрация в град Роман,ул."Х. *** Бяла Речка, ул."Шеста,, №12. С Присъда влязла в законна сила на 28.09.2007г. по НОХД №981/2007г. на РС- Враца, за престъпление по чл.157 ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.63 ал.2 от НК е осъден на шест месеца лишаване от свобода,като на основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от три години.С Протоколно определение влязло в законна сила на 15.04.2009г. по HOXД №919/2008r.Ha РС -Враца,за престъпление по чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК му е наложено наказание "обществено порицание".

Подсъдимият И.В.П. е роден на *** ***.Той е с адресна регистрация в гр.Роман,ул."Х. *** Бяла Речка",ул."Шеста",№12.С Присъда, влязла в законна сила на 15.04.2009г. по НОХД №83/2009r. на РС - Враца за престъпление по чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 вр. с чл.63 от НК му е наложено наказание "Обществено порицание".

На 29.12.2009година в късната част на деня подсъдимите Ю.В.Г. и И.В.П. заедно със родителите си и св.Траянка Найденова Симеонова тръгнали пеш от село Долна Бяла Речка към село Стояново. По пътя към последното село подсъдимите решили да влязат в смесения магазин, който се намира при влизане в селото.В изпълнение на това свое намерение при влизането им в село Стояново двамата дръпнали решетката на една от витрините на магазина за смесени стоки, собственост на РПК "Напред"- гр.Вършец, при което счупили и стъклото на същата. В последствие двамата влезли в търговския обект и отнели следните хранителни стоки и вещи: монети с различен номинал на обща стойност 4 лева; 12бр.пакета от по 0.5кг.ориз на обща стойност 17.64 лева; 10 пакета от по 100гр. Кафе "Нова Бразилия"на стойност 11.50 лева,12бр. бутилки от по 200млл. Водка "Пещерска" на стойност 30 лева;3бр. бутилки от по 200млл. Уиски"Блек Рам" на стойност 8.25 лева;11бр. бутилки от 200млл. Мастика "Пещера" на стойност 27.20 лева;24бр. бутилки от по 200млл. Гроздова ракия "Пещерска" на стойност 60 лева;19бр.бутилки по 1литър олио "Слънчево"на стойност 33.82 лева;40 пакета кафе 3/1 на стойност 16.00 лева;4 пакета от по 1 кг. с леща на стойност 11.20 лева,15 пакета фиде "Кръстев" на стойност 11.25лева;6 пакета от по 0.5кг. прах за пране "Тест" на стойност 7.80лева;5 бр.тоалетни сапуна на стойност 2 лева;, 1 бр. кухненски нож на стойност 1.20 лева. В последствие вещите предмет на престъпното посегателство поделели помежду си.

Съгласно заключението на вещото лице Михаил Иванов Василев по Съдебно оценъчната експертиза общата стойност отнетото възлиза на 266.61 лева.

От субективна страна обвиняемите извършили деянието при форма на вина пряк умисъл. Изпълнителното деяние е осъществено от двамата с влизането в търговския обект и отнемането на стоки и пари от него. И това те сторили при условията на повторност.

При така изложената фактическа обстановка е видно, че на 29/30.12.2009г. в село Стояново, област Монтана обвиняемите Ю.В.Г. и И.В.П., след като предварително се сговорили, разрушили прегради здраво направени за защита на имот - стъкло и метална решетка на търговски обект, при условията на повторност, като случая не е маловажен, отнели от владението на търговски обект "Смесен магазин" с материално отговорно лице Стайна Петрова Н. монети с различен номинал  и вещи на обща стойност 266,61лв.

    Обвинението се доказва по категоричен и несъмнен начин от събраните доказателства - протоколи за разпит на свидетели, заключение на вещото лице по оценителната експертиза и други.

Смекчаващи вината обстоятелства - признание на вината. Отегчаващо вината обстоятелство - предишни осъждания.

Причини - пренебрежително отношение към установения правов ред и установени трайни престъпни навици.

          За извършеното от подсъдимите Ю.Г. и И.В. престъпление съдът  наложи и на двамата съответното наказание от ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

          По отношение на подс.И.В. съдът прецени, че не са налице законни пречки за приложението на чл.66,ал.1 от НК,тъй като същият е осъждан на обществено порицание и отложи изпълнението на наказанието за срок от три години.

         По отношение обаче на подс.Ю.Г. предвид предходните осъждания и предвид обстоятелството,че същият е извършил деянието в изпитателния срок на осъждането си с присъда по НОХД №981/2007год. на Районен съд Враца,съдът определи наказанието да се изтърпи ефективно при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.На основание чл.68,ал.1 съдът приведе в изпълнение наложеното с тази присъда наказание от 1год. и 6 месеца,като на основание чл.59,ал.1 от НК зачете предварителното задържане по тази присъда.

       Двамата подсъдими са извършители на тежко умишлено престъпление по смисъла на чл.93 от НК. При определяне на вида и размера на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства  с  правно  значение  за  неговото  индивидуализиране.   Съдът намери, че в процесният случай са налице смекчаващи вината обстоятелства, а именно: признание на вината и спомагане за разкриване на обективната истина по делото. Предвид това и съгласно разпоредбата на чл.373,ал.2 от НПК съдът определи наказанието при условията на чл.55,ал.1,т.1  от НК .

                                С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на тези подсъдими и по отношение на останалите граждани.

                  В тежест на подсъдимите са присъдени и направените разноски в процеса.

                   Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: