МОТИВИ                                                             НОХД  184/ 2010г.

                                                                                15.06.2010год.

 

       С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимият П.К.Й.    - роден на *** ***, живущ ***,  българин, български гражданин,  женен, неосъждан, със средно образование, безработен,   с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 30.01.2010 г.     в землището на гр.Вършец на  път ІІІ-812 при  км. 16х200  управлявал лек автомобил марка  “Фолксваген”, модел”Голф”  с ДК № М 4516 ВА,негова собственост  след употреба на алкохол, при концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 %о, а именно 2,14%о , установена по надлежния ред с физико-химическа експетиза / Протокол №1/03.02.2010год. на ДТЛ при ОД на МВР-Монтана     -престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

      Прокурора поддържа обвинението така както е предявено.

      Подсъдимият  на досъдебното производство  се признава за виновен.В съдебно заседание  се явява лично и дава   обяснения по случая ,като  признава вината си.Обяснява,че на обяд пил алкохол и след обяд му се наложило да отиде до съседно село по работа.Твърди,че изведнъж му притъмняло и не помни нищо.

      Доказателствата по делото са писмени и гласни.

      Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

      На 30.01.2010 г.     в землището на гр.Вършец на  път ІІІ-812 при  км. 16х200 подс.Й. управлявал лек автомобил марка  “Фолксваген”, модел”Голф” с ДК № М 4516 ВА,негова собственост  По време на управлението изгубил контрол върху управлявания от него автомобил,вследствие което осъществил ПТП- пропаднал с автомобила в канавката.Веднага е транспортиран до ФСМП гр.Вършец,а след това в МБАЛ АД „Д-р Стамен Илиев”-Монтана.В резултат на настъпилото ПТП не са причинени щети и телесни повреди на други лица,освен на самия подсъдим.На същия е взета кръв за кръвна проба като за целта му е издаден талон.  

    От протокола за изготвена физико-химическа експертиза е видно,че концентрацията на алкохол в кръвта е 2,14%о.

     Гореизложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля М.Й. разпитан на досъдебното производство и в съдебно заседание и показанията на свид.К.К.,прочетени и приобщени по реда на чл.281,ал.1,т.5 от НПК , които съдът кредитира като обективни,безпротиворечиви и безпристрастни,още повече че същите са поели отговорност на основание чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост,както и от събраните по делото писмени доказателства.

      При така установената фактическа обстановка по делото съдът намира,че подс.П.К.Й. *** е осъществил  от субективна и обективна страна състава на чл.343б ал.1 от НК

      Причините за извършване на престъплението-пренебрежително отношение към установения правов ред,в частност към правилата за движение.

       Предвид гореизложеното съдът призна подс. П.К.Й.  за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение и наложи наказание  ПРОБАЦИЯ в замяна на предвиденото наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

      Санкцията на чл. 343 Б ал.1 от НК предвижда за извършеното от подсъдимия престъпление наказание лишаване от свобода до една година. При индивидуализирането на наказанието на  подсъдимия съдът отчете  наличието на изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства водещи до несъразмерност на предвиденото в закона най-леко наказание - от една страна признанието на вината и чистото съдебно минало , проявената критичност и изразеното искрено съжаление за стореното, обстоятелствата които са го принудили да предприеме пътуването и липсата на неблагоприятни последици  за други лица от деянието му. водещи до несъразмерност на предвиденото в закона най-леко наказание,оказаното съдействие за разкриване на обективната истина Като отегчаващи отговорността  на подсъдимия обстоятелства съдът отчете факта , че е допуснал  да управлява след употреба на алкохол. Затова и на основание чл. 55,ал.1,т.2,б.Б от НК, БРС определи наказание пробация в замяна на предвиденото наказание  ЛС    .

            Подсъдимият  е правоспособен водач,поради което с оглед императивната разпоредба на чл. 343г във вр. с чл. 343 б, ал.1,във вр. с чл. 37, т. 7 от НК, съдът наложи на подсъдимият  и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от четиринадесет месеца. Съдът намери, че това кумулативно наложено наказание / наложено ведно с наказанието пробация/, ще  мотивира подсъдимият да осъзнае обществената опасност на извършеното и да се отнася с по-високо чувство за отговорност към постъпките си, като в бъдеще не нарушава правилата за движение по пътищата.

              С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита,че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция,наказанието да въздейства поправително,възпитателно и предупредително по отношение на този подсъдим,както и по отношение на останалите граждани.

       Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.                                                   

                                                              

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: