МОТИВИ:                                                                      НОХД 183 / 2010г.

                                                                                16.06.2010 год.

 

        С обвинителен акт  на РП – Берковица подсъдимия Ю.В.Г. - роден на *** ***, живущ *** Бяла Речка, българин, с българско гражданство, не е женен, с основно образование, осъждан, безработен, ЕГН********** е обвинен в това,че за периода от 15.10.2009г. до 16.11.2009г. в село Долна Бяла Речка,община Вършец,област Монтана в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с Е.Л.П. С ЕГН ********** и Р.Р.М. с ЕГН**********, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнел от владението на С.Б.Й. фотоапарат марка" Автомат" на стойност 25лева,телевизор "НЕО",модел ТV1477ТХ-14-37 на стойност 100 лева, приемник за цифрова телевизия на стойност 100 лева, три броя часовници марка "Ролекс"на стойност 60 лева, ръчен часовник "Жарден" на стойност 15 лева, ръчен часовник марка"Омакс"на стойност 20 лева, офицерски кортик на стойност 50 лева, прожектор на стойност 3.00 лева, всичко на обща стойност 421 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието извършил при условията на повторност и случая не е маловажен,както и че в същия период и от същото място след предварителен сговор с Р.Р.М. отнел медна пръскачка на стойност 65 лева, всички вещи на обща стойност 486.лева - престъпление по чл.195 ал.l т.3,т.5,т.7 вр. с чл.194 ал.l вр. с чл.26 ал.1 вр. с чл.28 ал. 1 от НК

           Със същия обвинителен акт подсъдимия Е.Л.П. - роден на *** ***, живущ *** Бяла Речка ,българин,с българско гражданство, не е женен,с основно образование, осъждан, безработен, ЕГН********** е обвинен в това,че за периода от 15.10.2009г. до 16.11.2009г. в село Долна Бяла Речка,община Вършец, област Монтана след предварителен сговор, с Р.Р.М. ЕГН********** и Ю.В.Г., ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнел от владението на С.Б.Й. фотоапарат марка" Автомат" на стойност 25лева, телевизор "НЕО", модел ТV1477ТХ-14-37 на стойност 100 лева, приемник за цифрова телевизия на стойност 100 лева, три броя часовници марка "Ролекс"на стойност 60 лева,ръчен часовник "Жарден" на стойност 15 лева, ръчен часовник марка"Омакс"на стойност 20 лева,офицерски кортик на стойност 50 лева , прожектор на стойност 3.00 лева, всичко на обща стойност 421 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои­-  престъпление по чл.195 ал.l т.3, т.5 вр. с чл.194 от НК

          Обвинен е също и подсъдимия Р.Р.М. - роден на *** ***, живущ *** Бяла Речка, българин, с българско гражданство, женен, с начално образование, не е осъждан, безработен, ЕГН********** в това,че за периода от 15.10.2009г. до 16.11.2009г. в село Долна Бяла Речка, община Вършец, област Монтана в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с Е.Л.П. С ЕГН ********** и Ю.В.Г. с ЕГН**********, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнел от владението на С.Б.Й. фотоапарат марка" Автомат" на стойност 25лева,телевизор "НЕО", модел ТV1477ТХ-14-37 на стойност 100 лева,приемник за цифрова телевизия на стойност 100 лева, три броя часовници марка "Ролекс"на стойност 60 лева, ръчен часовник "Жарден" на стойност 15 лева,ръчен часовник марка"Омакс"на стойност 20 лева,офицерски кортик на стойност 50 лева , прожектор на стойност 3.00 лева, всичко на обща стойност 421 лева,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои,както и в същия период и от същото място след предварителен сговор с Ю.В.Г. отнел медна пръскачка на стойност 65 лева, всички вещи на обща стойност 486.лева –престъпление по  чл.195 ал.1 т.3и т.5 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.26 ал.l  от НК

         Представителят на Районна прокуратура поддържа обвинението.

          Подсъдимите Г. ,М. и П. на досъдебното производство се признават за виновни по предявеното им обвинение и дават подробни обяснения. Защитникът им моли съда наказанието да бъде определено при условията на чл.55 от НК, предвид обстоятелството че производството се развива по реда на съкратено съдебно следствие-чл.371,2 от НПК като признават изцяло фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дават съгласие да не се събират доказателства за тези факти ,а при постановяване на присъдата да се ползва самопризнанието им и доказателствата от досъдебното производство.

         Производството се разви при условията и реда на чл.370 ал.1 и сл. от НПК /чл.371 т.2 от НПК/ - съкратено съдебно следствие, предшествано от предварително изслушване на страните.

         Доказателствата по делото са писмени и гласни. На основание чл.373 ал.1 във вр/ка с чл.372 ал.3 от НПК във вр/ка с чл.283 от НПК съдът прие, прочете и огласи доказателствения материал, без да извършва разпит на подсъдимите и свидетелите.Подсъдимите признаха изцяло фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дадоха съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

         Съдът след като прецени събраните по делото доказателства в тяхната взаимна връзка и единство и като взе предвид доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

    Подсъдимият Ю.В.Г. е роден на ***г***. Той е с адресна регистрация в град Роман,ул."Х. *** Бяла Речка, ул."Шеста,, №12. С Присъда влязла в законна сила на 28.09.2007г. по НОХД №981/2007г. на РС- Враца, за престъпление по чл.157 ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.63 ал.2 от НК е осъден на шест месеца лишаване от свобода,като на основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от три години.С Протоколно определение влязло в законна сила на 15.04.2009г. по HOXД №919/2008r.Ha РС -Враца,за престъпление по чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК му е наложено наказание "обществено порицание".

         Подсъдимият Е.Л.П. е роден на ***г***. Б настоящия момент живее в село Долна Бяла Речка,ул."Шеста",№ 12, не е осъждан и има наложено административно наказание по чл.78а от НК.

Подсъдимият Р.Р.М. е роден на ***г***.В настоящия момент живее в град София,ул."Ралевица", №73. Не е осъждан и няма наложени наказания по реда на чл.78а от НК

За периода от 15.10.2009г. до 16.11.2009 ноември 2009 г. в село Долна Бяла Речка обвиняемите Е.Л.П., Ю.В.Г. и Р.Р.М. решили да проникнат в една от необитаемите къщи в селото за да своят. В изпълнение на това свое намерение тримата се отправили към дома на св. С.Б.Й.. С парче от желязо тримата взломили входните врати на двата етажа на къщата. След извършване на последното тримата обвиняеми отнели фотоапарат "Автомат", телевизор "НЕО", модел ТV1477ТХ-14-37, приемник за цифрова телевизия, три броя часовници марка "Ролекс", ръчен часовник "Жарден", ръчен часовник марка"Омакс", офицерски кортик и прожектор.

На следващия ден обв.Р.Р.М. и обв.Ю.В.Г. отново влезли в дома на св. Г. при което отнели медна пръскачка.

Съгласно заключението на вещото лице стойността отнетото имущество при първата кражба е както следва:     фотоапарат марка" Автомат"- 25лева, телевизор "НЕО", модел ТV1477ТХ-14-37 - 100 лева, приемник за цифрова телевизия- 100 лева, три броя часовници марка "Ролекс" -60 лева, ръчен часовник "Жарден" -15 лева, ръчен часовник марка"Омакс"-20 лева, офицерски кортик- 50 лева , прожектор- 3.00 лева, всичко на обща стойност 421 лева. Медната пръскачка предмет на втората кражба е на стойност 65 лева.

От субективна страна подсъдимите са извършили деянието при форма на вина пряк умисъл. Изпълнителното деяние е осъществено от тях с проникването в дома на св.Й. и отнемането на вещите. Това подсъдимите Ю.В.Г. и Р.Р.М. сторили при условията на продължавано престъпление,а първия и при условията на повторност.

При така изложената фактическа обстановка е видно, че в периода от 15.10.2009г. до 16.11.2009г. в село Долна Бяла Речка, област Монтана обвиняемите Е.Л.П., Ю.В.Г., Р.Р.М., като предварително се сговорили разрушили прегради здраво направени за защита на имот, отнели от владението на С.Б.Й. фотоапарат марка" Автомат" на стойност 25лева,телевизор "НЕО",модел ТV1477ТХ-14-37 на стойност 100 лева, приемник за цифрова телевизия на стойност 100 лева, три броя часовници марка "Ролекс"на стойност 60 лева,ръчен часовник "Жарден" на стойност 15 лева, ръчен часовник марка"Омакс"на стойност 20 лева, офицерски кортик на стойност 50 лева, прожектор на стойност 3.00 лева, всичко на обща стойност 421 лева, последното сторили без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвоят. В последствие в условията на продължавано престъпление обвиняемите Ю.В.Г. и Р.Р.М. отнели медна пръскачка на стойност 65 лева, като Г. извършил деянието повторно - престъпление по чл. чл.195 ал.l т.3,т.5, вр. с чл.194 ал.l от НК за обв.П., чл. чл.195 ал.l т.3,т.5,т.7 вр. с чл.194 ал.l вр. с чл.26 ал.l вр. с чл.28 ал.l от НК за обв.Г.,чл. 195 ал.l т.3 т.5 вр. с чл.194 ал. 1 вр. с чл.26 ал.l от НК за обв.М..

Разпитани на предварителното производство обвиняемите се признават за виновни и дават обяснения. Обвинението се доказва по категоричен и несъмнен начин от събраните доказателства- протоколи за разпит на свидетели, заключение на вещото лице по оценителната експертиза и други .

    Обвинението се доказва по категоричен и несъмнен начин от събраните доказателства - протоколи за разпит на свидетели, заключение на вещото лице по оценителната експертиза и други.

Смекчаващи вината обстоятелства - признание на вината. Отегчаващо вината обстоятелство - предишни осъждания.

Причини - пренебрежително отношение към установения правов ред и установени трайни престъпни навици.

          За извършеното от подсъдимите Ю.Г. и Р.М. престъпление съдът  наложи и на двамата съответното наказание от ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,а на подс.Е.Л.- ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

          По отношение на подс.Р.М. и Е.Л. съдът прецени, че не са налице законни пречки за приложението на чл.66,ал.1 от НК,тъй като същите не са  осъждани и отложи изпълнението на наказанието за срок от три години.

         По отношение обаче на подс.Ю.Г. предвид предходните осъждания и предвид обстоятелството,че същият е извършил деянието в изпитателния срок на осъждането си с присъда по НОХД №981/2007год. на Районен съд Враца,съдът определи наказанието да се изтърпи ефективно при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.На основание чл.68,ал.1 съдът приведе в изпълнение наложеното с тази присъда наказание от 1год. и 6 месеца,като на основание чл.59,ал.1 от НК зачете предварителното задържане по тази присъда.

       Тримата подсъдими са извършители на тежко умишлено престъпление по смисъла на чл.93 от НК. При определяне на вида и размера на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства  с  правно  значение  за  неговото  индивидуализиране.   Съдът намери, че в процесният случай са налице смекчаващи вината обстоятелства, а именно: признание на вината и спомагане за разкриване на обективната истина по делото. Предвид това и съгласно разпоредбата на чл.373,ал.2 от НПК съдът определи наказанието при условията на чл.55,ал.1,т.1  от НК .

          С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на тези подсъдими и по отношение на останалите граждани.

                  В тежест на подсъдимите са присъдени и направените разноски в процеса.

                   Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: