МОТИВИ:                                                                  НОХД 160 / 2010г.

21.06.2010год.

 

 

          С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимият подсъдимия И.Я.К.-*** Озирово, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с незавършено          начално образование, безработен, ЕГН ********** е обвинен  в това,че за времето от началото на месец април 2005 година до месец октомври 2005 година, в село Долно Озирово, обл. Монтана, макар и непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянието и можещ да ръководи постъпките си, действайки в условията на продьлжавано престъпление, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот отнел от владението както следва:

1. От владението на Г. ***, без съгласие на собственика и с намерение противозаконно да го присвои туристически обувки и кухненски нож,

2. От владението на В.Р.Ц. ***, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да присвои еднокасетъчен касетофон,

3. От владението на     И. *** Озирово,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да присвои тухли четворки- 100бр.,

4. От владението на     РПК "Напред" гр.Вършец , с МОЛ Красимира Славейкова И. ***, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да присвои: лютеница трапезна "Олинеза"­2 бр., майонеза "Олинеза”- 2 бр. консерва "Русенско варено, консерва "Скумрия"- 2бр., кашкавал "Витоша" 225гр., кюфте и кебапче печени, консерва „Копърка" 2бр., пластмасова бутилка минерална вода "Горна баня"- 2 бр., степчета -5бр., дъвки ''Орбит'' опаковка дражета, кутия локум, шоколадови бонбони "ПРОСТОР", кисело мляко "Млечен рай", флакон парфюм, монети и банкноти на обща стойност 60лв.

5. От владението на И.Г.И. ***, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да присвои­ кутия локум, консерва риба- 2 бр., дъвки "Орбит", опаковки-3 бр.,к онсерва пастет "Апетит"- 2бр., кроасани- 5 бр., запалка, двулитрова бутилка с 6езалкохолно, монети и банкноти на обща стойност 10 лв.

6. От владението на Л.П.С. ***, без съгласитето на собственика с намерение противозаконно да присвои  саморъчно изработен електрожен,

7. от владението на Г.Н. ***, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да присвои ­кабел, гумиран, четирижилен с дължина- 45м., кабел, бял, с пластмасова обвивка с дължина- 50метра, секретни брави - 2бр., кранчета за вода 3/4 цола- 46р. и ножица зa ламарина.

8. Oт владението на Г. ***, без съгласието на собственика и с намерението противозаконно да присвои- велосипед „Мони ридер”,

9. От владението на Георrи Mapинoв Н.,***, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да присвои­мотопед „Малагути” Ф2 Фантом,

10. От владението на Б. Aнгелов В.,***, без съгласието на        собственика и с намерение противозаконно да присвои- велосипед „Балкан", всичко на обща  стойност 1862,20 лв.- престъпление по чл.195,ал.1, т.3 във вр. чл. 194 ал.1 вр. с чл. 26, ал.1,вр. с чл. 63, ал.1 ,т .3 от НК .

          Представителят на Районна прокуратура поддържа обвинението.

          Подсъдимият И.Я.К. на досъдебното производство се признава за виновен и дава обяснения. В съдебно заседание не се явява.Поради това производството се разви при условията на чл.269 ,ал.3,т.1 и т.2 от НПК- в отсъствие на подсъдимия,тъй като подсъдимият се е отклонил от последния си посочен на досъдебното производство адрес и не е уведомил за това.В хода  на съдебните прения служебният защитник на подсъдимия моли съда да определи наказанието към минимума предвиден в закона,като на основание чл.66 от НК се отложи изпълнението на наказанието.  

          Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено следното:

         Подсъдимият И.Я.К. е роден на ***г***. С последен известен адрес е в село Лешниковци. Към момента на извършване на настоящото деяние не е бил осъден с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер .След това е имал едно осъждане-влязла в сила присъда от 14.11.2005 година на РС -Берковица, по НОХД № 143/2005 година ,за престъпление по чл. 195, ал.1 ,т 3 от НК и му е наложено наказание лишаване от свобода 1 г. условно, с 3-годишен изпитателен срок.

През 2005 година подс. И.Я.К. ***. Той произхожда от ромско семейство, което е с нисък социален статус и се издържа от социални помощи.

Подсъдимият е криминално проявена личност и се води на отчет в ДПС.

През периода от месец април 2005 година до месец октомври 2005 година той решил да извърши няколко кражби на чуждо движимо имущество от различни собственици както следва:

1. През нощта на 09. срещу 10.04. 2005 година подсъдимият проникнал в двора на свидетеля И. И. П., който живее в село Долно Озирово /починал към настоящия момент /. От там извършил кражба на 100 бр. тухли, четворки на обща стойност 60 лева. Натоварил ги в една каруца и откарал у дома си. Впоследствие тухлите били върнати на собственика.

2. На 13 срещу 14.04.2005 година разбил прозорец на пивницата в село Долно Озирово и от там отнел от владението на св. И.Г.И. следните вещи: кутия локум, консерва риба- 2 бр., дъвки "Орбит”, опаковки­ 3бр. консерва пастет "Апетит"- 2бр., кроасани-5бр., запалка, двулитрова бутилка с безалкохолно, монети и банкноти на обща стойност 10 лева или стока на обща стойност 20,45лв. Отнетите вещи занесъл в дома си и част от тях изконсумирал. При извършване на деянието оставил пръстов отпечатък на стъклото от прозореца, който счупил при проникването в помещението.

3. На 12 срещу 13.04.2005 година подсъдимият решил да извърши кражба от магазин в село Долно Озирово, собственост на РПК"Напред" гр.Вършец. За целта проникнал в магазина през покрива. От там отнел следните вещи: лютеница трапезна "Олинеза " -2бр. майонеза трапезна "Олинеза" 2бр., консерва "Русенско варено", консерва "Скумрия" -2бр., кашкавал "Витоша" 225гр., кюфте и кебапче печени, консерва "Копърка "-2бр. пластмасова бутилка минерална вода "Горна баня"- 2бр.,консерва "Русенско варено"консерви пастет "Апетит"- 2бр., степчета- 5бр., дъвки "Орбит" опаковка дражета, кутия локум, шоколадови бонбони "Простор” кисело мляко "Млечен рай", флакон парфюм и монети банкноти на обща стойност 60лв. или общо вещи на стойност 92,75 лева.

4. през месец април 2005 година обвиняемият проникнал в къщата, където живее свидетелят Р.Ц.. За целта счупил стъкло от прозореца. От къщата отнел еднокасетъчен касетофон на стойност 20 лева, собственост на св. В.Р..

5. По средата на месец април 2005 година подс.К. проникнал в квартирата на свидетеля Г.П.С.. Той живее в Долно Озирово. От неговата квартира отнел кожени обувки/маратонки I и кухненски нож на обща стойност 12 лева.

6. В началото на месец септември 2005 година подсъдимият проникнал в къщата на свидетеля Л.П.С.,***, но има къща и в село Долно Озирово. От тази къща  откраднал един електрожен, ръчно направен на стойност 150 лв.

7. през нощта на 3 срещу 4.10.2005 година Подс.К. проникнал в къщата на свидетеля Г. *** и от там откраднал велосипед, марка "Мони ридер" на стойност115лв. След намесата на органите на полицията същият е върнат на собственика.

8. В началото на месец октомври 2005 година  проникнал в работилницата на св. Г.Н. ***. От там взел следните вещи: кабел гумиран, четирижилен с дължина - 45 метра, кабел бял с пластмасова обвивка и дължина 50м., секретни брави -2бр., кранчета за вода % цола -4бр. и ножица за ламарина. Вещите възлизат на обща стойност 692лв.

9. На 08.10.2005 година  проникнал в къщата на св. Г.М.Н. ***. Откраднал собствения му велосипед, марка "Малагути Фантом" на стойност 650лв. Вещта е върната след намесата на полицейските органи.

10. през същият месец подсъдимият отнел от къщата на св. Б.А.В.,*** велосипед, марка "Балкан" на стойност 40 лв.

От заключението на вещото лице по назначената оценъчна експертиза е видно, че общата стойност на отнетите вещи възлиза на 1852,20лв.

Видно от експертно заключение по назначена на досъдебното производство съдебно / л.31-34 от сл.д №174/2005год. /– дактилоскопна експертиза изпълнена от вещо лице Емил Илиев се установява, че откритата дактилоскопна следа в дома на пострадалия И.Г.И. е оставена от лявата ръка на подсъдимия И.Я.К.. Съдът изцяло въприема експертното заключение, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.   

 

          Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава от свидетелските показания на Г.С.,В.Ц.,Л.п.,И.И., Г.Д.,Г.Н. , приобщени към доказателствения материал по делото на основание чл.281 ал.3 във връзка с ал.1 т.5 от НПК, на които съдът дава вяра, като обективни, логически издържани и намиращи се в унисон с останалия доказателствен материал. Фактическата обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени доказателства, експертното заключение по дактилоскопната експертиза, както и от самопризнанията на подсъдимия.

         След преценка на всички доказателства по делото, съобразно разпоредбата на чл.16 от НПК – поотделно и в тяхната съвкупност, съдът счита, че подсъдимият И.Я.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 195 ал.1 т.3  от НК във връзка с чл.194 ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК във връзка с чл.63 ал.1,т.3 от НК. 

          Субект на престъплението е вменяемо, непълнолетно към момента на осъществяване на деянието, неосъждано към момента на деянието физическо лице.

         Изпълнителното деяние се изразява в отнемането на инкриминираните вещи – пари и предмети  чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот. От доказателствата е безспорно, че подсъдимият е участвал в инкриминираното деяние.

         Изпълнителното деяние е довършено - подсъдимия е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и е целял тяхното настъпване.

         Като смекчаващо наказателната отговорност обстоятелство съдът счита, чистото съдебно минало към момента на деянието .

         Отегчаващи наказателната отговорност обстоятелства са множеството кражби извършени за непродължителен период от време.

          Причината за извършване на деянието са ниската правна култура  на подсъдимия и незачитане на обществените отношения, свързани с правото на собственост.

         Съдът, след като съобрази обществената опасност на деянието и тази на дееца, счете, че наказанието следва да бъде определено при условията на чл.54 от НК, но при превес на смекчаващи вината обстоятелства. Съдът, като взе предвид и личността на подсъдимия, начина на извършване на деянието и настъпилия вредоносен резултат, намира, че целите на наказанието могат да се постигнат с налагане на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА.

    Съдът намери,че не са налице законни пречки за приложението на чл.66,ал.1 от НК и отложи изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от три години. 

               С така наложеното по вид и размер наказание по отношение на  подсъдимия, съдът счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

          При този изход на делото и на основание чл.189 ал3 от НПК подсъдимиИван Я.К. със снета по-горе самоличност и ЕГН да ЗАПЛАТИ по сметка  на ВСС -София сумата от 232,00лв. за направени разноски по делото, както и 5 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

          Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: