МОТИВИ                                                            

 

Подсъдимият А.Д.С. *** е обвинен в това, че на 13.12.2010 г. по ул. Александровска управлявал МПС - лек автомобил „Опел Астра” с ДК № М 2533 АТ, негова собственост, след употреба на алкохол, с концентрация на такъв в кръвта над 1,2‰, а именно 2,95‰, установено с физико-химична експертиза, протокол № 201/16.12.2010 г. на НТЛ при ОД на МВР Монтана - престъпление по  чл. 343б, ал.1 от НК;

 

         Представителят на обвинението поддържа фактите, изложени в обвинителния акт и пледира подсъдимия да бъде признат за виновен. При определяне на наказанието не възразява да бъде определено наказание към минимума. Излага доводи, че не са налице предпоставките за отлагане изтърпяването на наложеното наказание по реда на чл.66 НК.

         Подсъдимият се признава за виновен и подробно обяснява за случилото се. Твърди, че действително употребил алкохол, но не е имал намерение да управлява автомобила. Преди околотри седмици починала майка му и той взел в заем пари за нейното погребение. Същевременно друго лице му дължало пари. На посочената дата му се обадило, за да му ги върне и това била причината, която го подтикнала да управлява автомобила.

 

         След обективно, всестранно и пълно изследване на доказателствата по делото, съдът възприе за установена следната фактическа обстановка :   

        

На 13.12.2010 година около 20.30 часа дежурните св.К. и Ц. забелязали лек автомобил, който се движел по средата на платното на ул. “Александровска”. Това породило в тях съмнение и спрели водача на автомобила за проверка. След изпробване с техническо средство, последното отчело наличие на алкохол в издишания въздух 3.5‰.  На подсъдимия бил издаден талон за кръвна проба. След изследване на същата по протокол 201/16.12.2010 година на НТЛ при ОД на МВР, Монтана била установена концентрация на алкохол в кръвта 2.95‰.

Тази фактическа обстановка се установи от събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства. Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните свидетели като безпротиворечиви, логически единни. Последната не се спори и от подсъдимия.

         При така установените факти по делото, съдът намери, че е налице състав на извършено престъпление и то именно това, за което на подсъдимия е повдигнато обвинение.

     

         Подсъдимият е роден на *** ***. Осъждан е и реабилитиран по право. Правоспособен водач на МПС.

          При индивидуализиране на наказанието съдът прие, че следва да определи минимално предвиденото в закона, като взе предвид смекчаващите отговорността обстоятелства – чистото съдебно минало, признанието на вината. Налице са всички условия за отлагане изпълнението на наложеното наказание, поради което съдът определи изпълнението му в хипотезата на чл.66 НК. С оглед разпоредбата на чл.343г НК съдът постанови и лишаване от право на подсъдимия да управлява МПС за срок от 18 месеца.

 

       С така наложеното по вид и размер наказание съдът е убеден, че ще бъдат постигнати целите на личната и генерална превенция.

     

         При такива мотиви съдът постанови присъдата си.

                                                               

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: