МОТИВИ                                                            

 

Подсъдимият М.Г.К. е обвинен в това, че на 07.02.2008 година в град Вършец като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянието и можещ да ръководи постъпките си в съучастие с М.Й.С. и В.Б.Д. и с малолетния И.Г.Г. отнел от владението на Петър Д. Кралов 400.00 лева и движими вещи – 5бр. кабели с различна дължина, 4 бр. щепсели, 3 бр. контакти, една фасонка, една електрическа крушка, една брава, един меден тиган и едно медно котле без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да го присвои, като за запазване на владението върху откраднатите вещи и пари употребил сила – престъпление по чл.198, ал.3 във връзка с ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 и чл.63, ал.1, т.3 НК.

 

Подсъдимият В.Б.Д. е обвинен в това, че на 07.02.2008 година в град Вършец в съучастие с М.Й.С. и М.Г.К. и с малолетния И.Г.Г. отнел от владението на Петър Д. Кралов 400.00 лева и движими вещи – 5бр. кабели с различна дължина, 4 бр. щепсели, 3 бр. контакти, една фасонка, една електрическа крушка, една брава, един меден тиган и едно медно котле без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да го присвои, като за запазване на владението върху откраднатите вещи и пари употребил сила – престъпление по чл.198, ал.3 във връзка с ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 НК.

 

Подсъдимият М.Й.С. е обвинен в това, че на 07.02.2008 година в град Вършец като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянието и можещ да ръководи постъпките си в съучастие с М.Г.К. и В.Б.Д. и с малолетния И.Г.Г. отнел от владението на Петър Д. Кралов 400.00 лева и движими вещи – 5бр. кабели с различна дължина, 4 бр. щепсели, 3 бр. контакти, една фасонка, една електрическа крушка, една брава, един меден тиган и едно медно котле без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да го присвои, като за запазване на владението върху откраднатите вещи и пари употребил сила – престъпление по чл.198, ал.3 във връзка с ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 и чл.63, ал.1, т.3 НК.

 

         Представителят на обвинението поддържа фактите, изложени в обвинителния акт и пледира подсъдимите да бъдат признати за виновни. При определяне на наказанието да бъде определено наказание при прилагане разпоредбата на чл.55 НК.

 

         Подсъдимите се признават за виновни. Пред съда не дават подробни обяснения, но заявяват, че отразените факти в обвинителния акт отговарят на истината.

 

         След обективно, всестранно и пълно изследване на доказателствата по делото, съдът възприе за установена следната фактическа обстановка :   

         Петър Д. Кралов е на възраст 88 години и живее в град Вършец, кв. Заножене в местността „Редежа” сам в стара къща. На 07.02.2008 година подсъдимите решили да отидат до дома му и да откраднат вещи и пари, каквито намерят. Използвали обстоятелството, че пострадалият живее сам и около къщата му няма други съседи. В ранния следобяд, отивайки към  дома му, ги срещнал сина на пострадалия св.Д.. Подсъдимите влезли в къщата като счупили едно от стъклата на прозореца, а друго стъкло демонтирали и взели вещи, каквито намерили (описаните в обвинителния акт) и пари – 400.00 лева, които намерили под дюшека на леглото. В една от стаите на къщата попаднали на пострадалия Кралов. Последният опитал да ги  настигнал и в двора на имота си успял. Подсъдимите го ударили и блъснали на земята, а след това избягали. В близката гора захвърлили откраднатите вещи, а парите си разделили. След около 20 минути пострадалият успял да отиде до дома на сина си, откъдето съобщили за инцидента. По – късно полицаите намерили изхвърлените вещи, а пострадалия и сина му разпознали подсъдимите.

         Тази фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните на досъдебното производство доказателства, огледните протоколи, извършеното разпознаване, показанията на разпитаните свидетели, в т.ч. и тези на малолетния участник в групата И.Г., дадени пред съдия. Подсъдимите признават както вината си, така и фактите по делото.

         При така установените факти, съдът намери, че е налице състав на извършено престъпление и то именно това, за което на подсъдимите е повдигнато обвинение. От субективна страна подсъдимите са съзнавали противоправния характер на деянието си и са целели настъпване на вредоносния резултат. От изготвената медицинско психиатрична експертиза на досъдебното производство е установено, че подсъдимите М.К. и М.С., които към момента на деянието са били непълнолетни, са могли да разбират свойството и значението на постъпките си и да ръководят действията си.     

         Подсъдимият М.Г.К. е роден на *** ***. Към момента на извършване на инкриминираното деяние е бил непълнолетен и осъждан с една присъда с наказание „обществено порицание”. Към момента на постановяване на присъдата е с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража” по досъдебното производство по настоящото дело. Изтърпява и наказание „лишаване от свобода” по друга присъда.

         Подсъдимият М.Й.С. е роден на *** ***. Към момента на извършване на инкриминираното деяние е бил непълнолетен и осъждан с една присъда с наказание „обществено порицание”. Към момента на постановяване на присъдата е с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража” по досъдебното производство по настоящото дело.

         Подсъдимият В.Б.Д. е роден на *** ***. Към момента на деянието е бил осъждан с влязла в сила присъда, по която му е наложено наказание „пробация”. Към момента на постановяване на настоящата присъда изтърпява наказание „лишаване от свобода” по друга присъда.

 

         При индивидуализиране на наказанието съдът прие, че не са налице многобройни или значителни смекчаващи вината обстоятелства, поради което наложи наказания и на тримата при условията на чл.54 НК. По отношение на подс. С. и К. редуцира наказанието при условията на чл.63, ал.1, т.3 НК.  На тези подсъдими съдът наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от шест месеца. На подс. В.Д. съдът наложи минимално предвиденото в закона наказание, а именно – „лишаване от свобода” за срок от три години”. Тъй като и по отношение на тримата са налице условията на чл.66 от НК, съдът отложи изтърпяването на така наложените наказания за срок от три години, а на подс. Д. за срок от пет години. Подсъдимите са осъдени да заплатят и направените в производството разноски.     

 

       С така наложеното по вид и размер наказание съдът е убеден, че ще бъдат постигнати целите на личната и генерална превенция.

     

         При такива мотиви съдът постанови присъдата си.

                                                               

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: