МОТИВИ                                                            

 

       Подсъдимият Л.Е.Н. е обвинен в това, че на 27.07.2010 година в с.Замфирово, обл.Монтана противозаконно повредил чужда движима вещ – счупил с юмрук стъклото на задната лява врата и задно ляво стъкло на багажника на лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” с ДК № М 50 26 АР, собственост на П.Д.А. *** на обща стойност 245.00 лева – престъпление почл.216, ал.1 от НК.

     

      В хода на съдебното производство представителят на обвинението поддържа фактите, изложени в обвинителния акт и пледира подсъдимия да бъде признат за виновен. При определяне на наказанието не възразява да бъде определено наказание под средния размер към минимума, както и посочва, че са налице условията на чл.66, ал.1 НК за отлагане изпълнението на наложеното наказание.

         Подсъдимият се признава за виновен и разказва подробно за случилото се. По същество не оспорва фактите, отразени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Изразява съжаление за стореното.

 

      След обективно, всестранно и пълно изследване на доказателствата по делото, съдът възприе за установена следната фактическа обстановка :   

        

Подсъдимият Н. е роден през 1969 година в с.Замфирово и живее в същото село. Не е осъждан. Женен с пет деца.

На 27.07.2010 година подсъдимият правил помен на шестото си дете и тъща си. Употребил алкохол. Около 19.00 часа се прибирал към дома си и на кръстовището на ул. „Замфир Попов” и „Александър Стамболийски” влязъл в конфликт със свои съселяни. Тъй като силно залитал, последните го придържали и взаимно се дърпали. По това време по улицата се движел св. П.Д., управлявайки личното си МПС „Опел Астра” с ДК № М 50 26 АР. Той видял групичката дърпащи се мъже и намалил скоростта до минимум. Преминавайки покрай подсъдимия последният замахнал с юмрук и счупил левите странични стъкла на вратата и багажника на автомобила. Подсъдимият и свидетелят Д. не се познават, а последният с нищо не е предизвикал реакцията на подсъдимия.  По – късно, след като осъзнал стореното подсъдимият сам потърсил пострадалия, извинил се и предложил да възстанови щетите. Към момента на съдебното заседание пострадалият заяви,че нанесените на автомобила му вреди са репарирани.

Изложената фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство доказателства. В хода на съдебното следствие подсъдимият признава фактите, отразени в обвинителния акт. От заключението по назначената съдебно – икономическа експертиза  е установено, че стойността на повреденото имущество е 245.00 лева.

 

         При така установените факти по делото, съдът намери, че от обективна  страна подсъдимият е извършил деяние, покриващо  състав на извършено престъпление по чл.216, ал.1 НК.  От субективна страна престъплението е извършено с умисъл.

          Причините за извършване на престъплението се свеждат до ниско правосъзнание и пренебрежително отношение към установените общозадължителни правила на поведение, пренебрежително отношение към чуждата собственост. Причина е и въздействието на употребения алкохол и емоционалното състояние на подсъдимия.

         Ето защо съдът  призна Н. за виновен.

 

         При индивидуализиране на наказанието съдът прие, че за постигане целите на индивидуалната превенция следва да приложи разпоредбата на чл.55 НК, като отчита наличието на многобройни смекчаващи вината обстоятелства – чисто съдебно минало, съдействие за разкриване на обективната истина, разкаяние и обезщетяване на нанесените вреди. Ето защо замени предвиденото наказание лишаване от свобода с пробация. Съдът намери, че за постигане на целите на наказанието подходящи пробационни мерки са предвидените периодични срещи с пробационен служител и задължителна регистрация по настоящ адрес.

 

         Подсъдимият е осъден да заплати и направените на досъдебното производство разноски, както и тези, направени за изслушване на вещото лице.         

      

 

         При такива мотиви съдът постанови присъдата си.

                                                               

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: