МОТИВИ                                                            

 

       Подсъдимият С.В.Б. е обвинен в това, че на 25.05.2010 година в град берковица с помощта на техническо средство отнел от владението на Община Берковица 18 броя символи (цифри и букви) от месинг, които били монтирани на паметник, изграден в памет на Васил левски на стойност 900.00 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 във връзка с чл.194, ал.1 НК.

     

      В хода на съдебното производство представителят на обвинението поддържа фактите, изложени в обвинителния акт и пледира подсъдимия да бъде признат за виновен. При определяне на наказанието не възразява да бъде определено наказание под средния размер към минимума, както и посочва, че са налице условията на чл.66, ал.1 НК за отлагане изпълнението на наложеното наказание.

         Подсъдимият се признава за виновен и разказва подробно за случилото се. По същество не оспорва фактите, отразени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Изразява съжаление за стореното.

 

      След обективно, всестранно и пълно изследване на доказателствата по делото, съдът възприе за установена следната фактическа обстановка :   

        

Подсъдимият е роден през 1981 година в град Монтана и живее в град Берковица. Неосъждан. На 25.05.2010 година  в ранните часове на деня и под въздействието на алкохол с помощта на техническо средство демонтирал надписа върху паметника на Васил Левски, поставен в центъра на град Берковица. Надписът бил изпълнен от 18 броя цигри и букви от месинг. След демонтирането им подсъдимият ги занесъл в пункт за изкупуване на вторични суровини, където работела св. Ц.. Буквите и цифрите били върнати на представител на Община Берковица и по – късно почистени и поставени отново на паметника. Свидетелката е разпознала подсъдимия като лицето, донесло й буквите. Според изпълнената съдебно – икономическа експертиза стойността на отнетото е 900.00 лева.

Изложената фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство доказателства. В хода на съдебното следствие подсъдимият не отрича да е свалил от паметника месинговите букви и цифри. Разкайва се за стореното и твърди, че е бил под въздействието на алкохол.

 

         При така установените факти по делото, съдът намери, че от обективна  страна подсъдимият е извършил деяние, покриващо  състав на извършено престъпление по чл.194, ал.1 НК.  Употребата на техническо средство за демонтиране на буквите квалифицира деянието по чл.195, ал.1, т.4 НК. От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл - подсъдимият е съзнавал общественоопастният характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопастните последици и е искал настъпването на тези последици.

          Причините за извършване на престъплението се свеждат до ниско правосъзнание и пренебрежително отношение към установените общозадължителни правила на поведение, пренебрежително отношение към чуждата собственост.

         Ето защо съдът  призна подсъдимия за виновен.

 

         При индивидуализиране на наказанието съдът прие, че за постигане целите на индивидуалната превенция следва да бъде наложено  предвиденото в закона минимално наказание при условията на чл.54 НК. Съдът е мотивиран в това си решение от обстоятелството, че подсъдимият е с чисто съдебно минало, изразява съжаление за стореното, както и реалното възстановяване на щетите.

         Не са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК в процесния случай - подсъдимият е с отрицателна съдимост към момента на осъществяване на престъплението, наложеното му наказание  е до три години лишаване от свобода и съдът намира, че за постигане целите на наказанието по чл.36 от НК и особено за поправянето на подсъдимия, не е наложително същият да изтърпява ефективно наложеното му наказание. Ето защо  постанови изпълнението  му да се отложи за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на настоящата присъда.

 

         Подсъдимият е осъден да заплати и направените на досъдебното производство разноски, както и тези, направени за изслушване на вещото лице.         

      

 

         При такива мотиви съдът постанови присъдата си.

                                                               

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: