Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 16.12.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 25 ноември………………………………………… през две хиляди и десета година……………………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АНД 454 по описа за 2010г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Делото е образувано по предложение на Районна прокуратура за освобождаване на А.В.А. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 234в, ал.1 НК.

         Фактическите констатации, визирани в предложението са следните: на 31.08.2010 г. в гр. Берковица в обитавания от подсъдимия дом на ул. „23-ти септември” №12 служители на „ЧЕЗ Разпределение България” АД установили, че в гипсокартона на стълбищната площадка между първия и втория етаж на къщата в нарочно пригодено долапче било направено отклонение в електрическата инсталация чрез проводник със сечение 4 квадрата, който преминавал през предпазител на 63А. При включване на предпазителя напрежението на тока минава през отклонението и захранва цялата къща с ел. енергия, като последната не се отчита от уреда за търговско измерване.

         В хода на досъдебното производство е направен оглед, разпитани са двама служители на енергоразпределителното дружество и вещо лице се е произнесло за ролята на намереното устройство. При тези събрани доказателства РП-Берковица е повдигнала обвинение на А., който живее в дома, за престъпление, квалифицирано по чл. 234в, ал.1 НК, а именно, че на 31.08.2010 г. в гр. Берковица в обитавания от него дом чрез допълнително монтиране на автоматичен предпазител осъществил неправомерно въздействие върху уреда за търговско измерване на ел. енергия, с която създал условия за непълно отчитане на потребителска енергия.

         В хода на съдебното следствие обвиняемият е представил НА 184, т.І, н.д. № 301/1966 г. и удостоверение за наследници. Тези доказателства установяват, че къщата на ул. „23-ти септември” №12 в гр. Берковица е закупена от бабата на подсъдимия, чийто единствен наследник е нейният син и баща на обвиняемия А.. Последният обяснява, че къщата се състои от два жилищни и един мансарден етаж и се обитава от две домакинства – неговото и това на баща му.

         При така установените факти по делото съдът намира, че в производството не е доказано по безспорен и категоричен начин, подсъдимият А. да е осъществил от обективна страна деяние, което да представлява състав на престъплението, за което е обвинен. Законодателят е криминализирал деяние, при което извършителят лично или чрез другиго е осъществява неправомерно въздействие върху уреда за търговско измерване на ел. енергия. В настоящето производство липсват каквито и да било доказателства, установяващи авторството на деянието. Всички доказателства, събрани на досъдебното производство установяват факта, че е налице въздействие върху измервателното устройство и не е събрано нито едно доказателство, чрез което да бъде установено, че А. лично или чрез другиго е осъществил това въздействие, както и кога е извършено последното.

         С оглед този анализ на доказателствата и на основание чл. 378, ал.4, т.2 от  НПК съдът

 

Р Е Ш И :

 

         ОПРАВДАВА А.В.А. с ЕГН ********** ***-ти септември” №12 за това, че на 31.08.2010 г. в гр. Берковица в обитавания от него  дом на ул. „23-ти септември” №12, чрез допълнително монтиране на автоматичен предпазител АР 63 А, осъществил неправомерно въздействие върху уреда за търговско измерване на ел. енергия, с което създал условия за непълно отчитане на потребителска енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 НК.

 

        

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Монтана в 15-дневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: