РЕШЕНИЕ

 

                                                         23.12.2010г.

 

                                                       Гр.Берковица

 

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Берковският районен съд                                                    втори състав

На  двадесет и пети ноември                                 две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                        

                                                                                       Съдия  Юлита Г.

 

Секретар  Т.Й.

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 376  по описа на съда за 2010г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

  

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба на А.П. *** и ЕГН **********    против Наказателно постановление  №673 /28.06.2010г. на Началника на РУ „Полиция”-Берковица, с което    му е наложено административно наказание  лоба"   в размер на 200  лв. на основание чл.177 ал.1 т.2   от ЗДП ,глоба в размер на 10лв. на основание чл.183 ал.1,т.1 и глоба в размер на 50лв. на основание чл.183 ал.4 т.7 от ЗДвП.

         С жалбата декларативно се оспорва фактическата обстановка и се твърди, че са допуснати нарушения на процесуалните правила.Жалбоподателят твърди,че е представил писмено възражение,което не е взето предвид преди издаване на НП.Иска се отмяна на постановлението като неправилно, необосновано и незаконосъобразно. 

           В съдебно заседание , редовно призован,  се  явява лично, като поддържа жалбата и сочи че не е извършил посоченото административно нарушение,тъй като не е управлявал въпросния мотоциклет,а само е седял върху него с цел да чуе как работи двигателя му,поради оплаквания от страна на собственика.По същество се иска отмяна на наказателното постановление. 

         Въззиваемата страна,редовно призована не се представлява и не  ангажира становище по жалбата.

         След преценка на доводите на жалбоподателя и с оглед събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

         Жалбоподателят А.П.П. е правоспособен водач на МПС и притежава СУ.Същият обаче не притежава такова за съответната категория „А” за управление на мотоциклет.На 10.06.2010год. дежурен автопатрул в състав П.Д., Я.Ц. и Н.С. забелязали в района на бар „Дамс” по ул.”Огоста” да се движи мотоциклет,който спрял на паркинга.Отивайки на място,установили ,че   върху мотора седи жалбоподателя  ,без каска.При извършената проверка се установило,че жалбоподателят не притежава СУ от необходимата категория за управление на МПС.Установили също,че мотоциклета не е негова собственост.В момента на проверката жалбоподателят възразил,че не е управлявал мотоциклета. Там ,на място били и собственика на мотоциклета ,който предоставил документите за проверка. След извършената проверка против жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 673, в който нарушението му било описано и квалифицирано като такова  по  чл.137е,чл.150а,ал.1 и 2 ,т.2 и чл.100,ал.1,т.1 от ЗДП.При личното предявяване на акта, както и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН, въз.П. вписал,че го подписва с особено мнение.

          Въз основа на акта за установяване на административно нарушение, било издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административно-наказващия орган изцяло възприел фактическите констатации в акта, а именно че на 10.06.2010г. в 22,30 часа  , въз.А.П. *** управлява мотоциклет „Ямаха” с  ДК № М 13 79 АХ ,като не притежава   свидетелство за управление на МПС от категория „А” към която спада управляваното МПС,не представя контролен талон към СУ на МПС,водачът не използва обезопасителна каска по време на движение. Нарушението отново било квалифицирано като такова по чл.150а,ал.1 ,чл.137е и чл.10,ал.1,т.1 от ЗДП и за него на въззивника   било наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв. на основание чл.177 ал.1 т.2  от ЗДП, глоба в размер на 10лв. на основание чл.183,ал.1,т.1  и чл.183 ал.4 т.7 от същия. 

        Така установената фактическа обстановка  се оспорва, тъй като се навеждат доводи,че жалбоподателят не е управлявал мотоциклета. В подкрепа на твърденията си представя доказателства.

 На първо място,съдът установи,че проверяващите служители на РУП-Берковица са съставили АУАН при крайно неизяснена фактическа обстановка.Актът е съставен без да са разпитани свидетели-очевидци на нарушението,а самите актосъставители  не са установили по безспорен начин,че именно жалбоподателят е управлявал мотоциклета.Те забелязали движещ се мотоциклет ,който спрял на пракинга пред бар „Дамс”.Когато отишли на мястото,там сварили жалбоподателят да седи върху мотоциклета,а до него стоял неговият собственик.Това се установява от разпита на свид.Н.С. –свидетел по съставянето на акта  .Актосъставителят П.Д. и свид.Я.Л. не се явяват в съдебно заседание и не потвърждават отразената в АУАН фактическа обстановка.

     Актът за установяване на административно нарушение е съставен съобразно разпоредбите на ЗДП и ЗАНН и съгласно нормата на чл.189, ал.2 от ЗДП има доказателствена сила до доказване на противното. Жалбоподателят  в съдебната фаза  ангажира доказателства, които  оборват констатациите, изложени в акта, а именно, че той не е управлявал мотоциклета,а само е седял върху него при работещ двигател с цел да установи нормално ли работи.По тази причина не е бил поставил предпазна каска.

     Разпитаният в съдебно заседание собственик на мотоциклета –свид. Томислав Христов твърди,че в деня на проверката той и жалбоподателят,заедно с приятели седяли в бор „Дамс”.Той бил с мотоциклета си „Ямаха” с  ДК № М 13 79 АХ.Седяли и коментирали,че въпросния мотоциклет има някакъв проблем в двигателя.Тъй като жалбоподателят разбира от двигатели ,двамата се разбрали свид.Христов да направи кръгче с мотоциклета ,а жалбоподателят П. да слуша как работи двигателя.Свид.Христов запалил мотоциклета и направил кръгче,след което паркирал на паркинга пред заведението, но без да гаси двигателя, а жалб.П. дошъл при него.П. седнал върху мотоциклета ,за да дава газ и да слуша как работи двигателя.През това време дошли проверяващите ,извършили проверка и съставили АУАН на нарушителя,въпреки възражението му,че не той е управлявал мотоциклета.Свид.Христов твърди,че служителите на РУП-Берковица са видели него по време на управление на мотоциклета,но тъй като когато дошли ,сварили жалбоподателят върху него,решили,че именно той е лицето ,управлявало го преди това.С твърденията си свид.Христов изнася фактическа обстановка,съвсем различна от отразената в АУАН и издаденото въз основа на него НП и оборва доказателствената сила на същите.

  Съгласно чл. 14, ал. 2 от НПК, нарушителят се счита за невиновен до доказване на противното по безспорен начин. Това означава, че административно наказващият орган  следва в административно- наказателното производство да докаже по безспорен начин, с допустими от закона доказателства, че претендираното нарушение е извършено от посочения като нарушител и че същият го е извършил виновно. Ако административно наказващият орган не докаже твърдяните от него факти по безспорен начин, то Наказателното постановление ще бъде незаконосъобразно и ще следва да бъде отменено.

       От събраните доказателства по делото не се установява по безспорен и категоричен начин наличието на виновно извършено от жалбоподателя административно нарушение.

        Съдът намира,че неправилно административнонаказващият орган е санкционирал жалбоподателя за извършено нарушение по чл.150а,ал.2 от ЗДП. Жалбоподателят П. с деянието си, описано в АУАН и НП не е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушение по чл.150а, ал.1, чл.100,ал.1,т.1 и чл.137е  от ЗДП.

      Поради това съдът намира, че неправилно е бил санкциониран жалбоподателят за нарушение ,каквото всъщност не е извършил.

         Поради изложеното до тук съдът намира, че атакуваното наказателно постановление е неправилно, необосновано и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено изцяло.

         Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът  

 

                                                       Р  Е Ш  И:

          

   ОТМЕНЯ   Наказателно постановление №673 /28.06.2010г. на Началника на РУ „Полиция”-Берковица, с което   А.П. *** и ЕГН  ********** му е наложено административно наказание  лоба"   в размер на 200  лв. на основание чл.177 ал.1 т.2   от ЗДП ,глоба в размер на 10лв. на основание чл.183 ал.1,т.1 и глоба в размер на 50лв. на основание чл.183 ал.4 т.7 от ЗДвП.

           Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред  Административен съд-Монтана по реда на АПК.

            

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: