МОТИВИ                                                             НОХД  325/ 2009г.

                                                                                22.07.2009год.                      

 

       С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимият М.Й.Г.- роден на 11.10.1974 г. в гр.София, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно   образование,  безработен ,живущ ***,обл.Плевен ,ул.“Димо Хаджидимов” №20, с ЕГН **********  за ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2009 г. около 20,40часа вечерта по ул.”Хаджи Петър Илиев” в гр.Берковица по посока на движение от бензиностанция ОМВ към гр.Монтана , управлявал лек автомобил марка “Фолксваген Голф” с ДК № СА 66-52 МР, собственост на Детелина П. *** след употреба на алкохол, при концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 %о , а именно 1,33%о , установена с техническо средство „Алкомер 931” с №02243458  тариран и годен за работа до  месец октмври 2009год. -престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

      Прокурора поддържа обвинението така както е предявено.

      Подсъдимият  на досъдебното производство  се признава за виновен.В съдебно заседание  се явява лично и  дава   обяснения по случая като отново  признава вината си.

      Доказателствата по делото са писмени и гласни.

      Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

      На 19.07.2009 год. около 20,40 часа вечерта подс.Г. управлявал лек автомобил  марка “Фолксваген Голф” с ДК № СА 66-52 МР, собственост на Детелина П. *** с посока на движение от  бензиностанция “ОМВ” в гр.Берковица към гр.Монтана. Спрян е от служители на РУ на МВР-Берковица за извършване на съответна проверка поради превишена скорост.По време на проверката установили ,че водачът лъха на алкохол,поради което същият е изпробван  с техническо средство “Алкомер 931” ,тариран и годен за работа до месец октомври 2009год.Техническото средство показало наличие на алкохол в кръвта на подсъдимия ,а именно 1,33 промила .Издаден е и талон за кръвна проба, но подс.Г. не  се  явил в болницата в гр.Берковица и  не дал кръв за медицинско изследване.

     Гореизложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Цветан Цанов и Стилиян Богданов , които съдът кредитира като обективни,безпротиворечиви и безпристрастни,още повече че същите са поели отговорност на основание чл.290 от НК и няма индиция за тяхната заинтересованост,както и от събраните по делото писмени доказателства.

      При така установената фактическа обстановка по делото съдът намира,че подс. М.Й.Г. *** е осъществил  от субективна и обективна страна състава на чл.343б ал.1 от НК

      Причините за извършване на престъплението-пренебрежително отношение към установения правов ред,в частност към правилата за движение.

       Предвид гореизложеното съдът призна подс. М.Й.Г.    за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение и наложи съответното наказание от  ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

       При индивидуализирането на наказанието на  подсъдимия съдът отчете  от една страна като смекчаващи  вината обстоятелства чистото  съдебно минало на подсъдимия, проявената критичност и изразеното искрено съжаление за стореното, и обстоятелството, че установената концентрация е към долната граница,установена от закона.С оглед на изложеното съдът прие, че е налице превес на смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, без наличие на изключително или многобройни такива, водещи до несъразмерност на предвиденото в закона най-леко наказание. Затова и на основание чл. 54 от НК, съдът определи размерът на наказанието ЛОС към минималния размер, а именно- лишаване от свобода в размер от четири месеца .

     Не са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК в процесния случай-размерът на наложеното наказание е до една година лишаване от свобода и съдът намира,че за постигане на целите ,визирани в чл.36 от НК и преди всичко за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия не се налага същият да изтърпи ефективно наложеното му наказание.Ето защо и предвид гореизложеното съдът постанови изпълнението на гова наказание да бъде  ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок  от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане в законна сила на настоящата присъда.

       Подсъдимият  е правоспособен водач,поради което съдът  приложи разпоредбата на чл.343Г от НПК и му  наложи  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС  за срок от 13 /тринадесет/ месеца.

       С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита,че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция,наказанието да въздейства поправително,възпитателно и предупредително по отношение на този подсъдим,както и по отношение на останалите граждани.

       Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.                                                     

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: