МОТИВИ:                                                                     НОХД 321 / 2009г.

 

          С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимият Е.Е.Т. е обвинен в това, че на 18.07.2009г. около 04.45 часа през нощта по ул.”Ашиклар” в град Берковица по посока на движение от ІІІ-то ОУ към центъра управлявал собствения си лек автомобил марка “Фиат Брава” с ДКН Е 06 02 ВР след употреба на алкохол и при концентрация на такъв в кръвта над 1.2‰, а именно 1.90‰ установено по надлежния ред – престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

          Прокурорът поддържа обвинението.

          Подсъдимият Е.Е.Т. се признава за виновен по предявеното му обвинение. Моли съда да му наложи наказание при условията на чл.55 от НК.

          Доказателствата по делото са писмени и гласни.

          Подсъдимият Е.Е.Т. е роден на 30.06.1984г. в град Гоце Делчев. Живее в село Абланица, област Благоевград. Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер. Същият е правоспособен водач на МПС категория В и се води на отчет в КАТ - град Благоевград. Наказван е един път по административен ред за допуснато нарушение на правилата за движение.

На 18.07.2009 година около 04.25 часа през нощта по ул. Ашиклар в град Берковица по посока на движение от ІІІ ОУ към центъра на града подсъдимият Е.Е.Т. управлявал собственият си лек автомобил марка „Фиат- Брава" с ДК№ Е 06-02 ВР. Спрян е от служители на РУ на МВР -  гр. Берковица за извършване на съответна проверка, включително и с техническо средство „Алкомер 931 с № 02243458, тариран и годен за работа до месец октомври 2009 година. Тъй като последното показало употребен алкохол 1.90%о е издаден талон за вземане на кръв и извършване на химическа експертиза,  но подсъдимият не се е явил в болницата в гр. Берковица в определеното време и не е дал кръв.

 Съставен е и акт № 47А/18.07.2009 година на РУ на МВР - град Берковица.

          Гореизложената фактическа обстановка се установява от самопризнанието на подсъдимия Е.Е.Т., свидетелските показания на П.А.Д., Д.К.К. и Д.М.З., на които съдът дава вяра като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства.

При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата съдът намира, че с деянието си подсъдимият Е.Е.Т. е осъществил от обективна страна престъпният състав на чл.343Б ал.1 от НК, като на 18.07.2009г. около 04.45 часа през нощта по ул.”Ашиклар” в град Берковица по посока на движение от ІІІ-то ОУ към центъра управлявал собствения си лек автомобил марка “Фиат Брава” с ДКН Е 06 02 ВР след употреба на алкохол и при концентрация на такъв в кръвта над 1.2‰, а именно 1.90‰ установено по надлежния ред.

          От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл - подсъдимият е съзнавал общественоопастният характер на деянието, предвиждал е настъплането на общественоопастните последици и е искал настъпването на тези последици.

          Причини за извършване на престъплението се свеждат до ниско правосъзнание и пренебрежително отношение към установените общозадължителни правила за движение по пътищата.

          Предвид гореизложеното съдът призна подсъдимият Е.Е.Т. за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение.

          Настоящият съдебен състав, като обсъди обстоятелствата, имащи значение за определяне отговорността на подсъдимия, прие за установено:

          Обществената опасност на деянието не е висока.

          Личната обществена опасност на подсъдимия е завишена – не е осъждан за извършени престъпления от общ характер, липсват по делото доказателство за отрицателни характеристични данни.

          Като смекчаващи вината обстоятелства  следва да се отчетат: не високата степен на лична обществена опасност на подсъдимия, признание на вината и критичното отношение към извършеното.

          Отегчаващи вината обстоятелства – няма.

Съдът намери, че в процесният случай са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, а именно: чисто съдебно минало, признание на вината и спомагане за разкриване на обективната истина по делото. Предвид това и най - лекото предвидено в закона /чл.343б ал.1 от НК/ наказание в случая би се оказало несъразмерно тежко за този подсъдим. Ето защо определи наказанието при условията на чл.55 ал.1 т.2, б.Б от НК, като замени наказанието лишаване от свобода с наказанието пробация.

С оглед личността  на подсъдимия и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че на подсъдимият Е.Е.Т. следва да бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ, като се определят следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1, 2 и т.6 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност три пъти седмично, “задължителни срещи с пробационен служител” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, както и “безвъзмезден труд в полза на обществото” от 100 часа за една календарна година.

Съдът счете, че следва да намери приложение и разпоредбата на чл.343г във връзка с чл.37 т.7 от НК, като лиши подсъдимият Е.Е.Т. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, считано от влизане в законна сила на присъдата, като приспада времето през което е бил лишен от това право по административен ред – считано от 18.07.2009г.

          С така наложените по вид и размер наказания съдът, счете, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

          Разноски по водене на делото не са направени, поради което не следва да се обсъжда въпроса за тяхното възстановяване.

Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: