Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 16.07.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,наказателна колегия в публично заседание на 16 юли………………………………………… през две хиляди и девета година……..……........…………………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.Ф.

 

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Ф.……….…………………………….АН.дело 313 по описа за 2009 г……………...………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.1 от УБДХ.

 

         С акт за констатиране на дребно хулиганство представителите на РУ на МВР са констатирали, че на 15.07.2009 година около 21.00 часа в центъра на с.Котеновци възникнал спор между нарушителя П.А. и Николай Христов. Присъствали и други лица. След като спорът прераснал в скандал, А. отишъл у дома си, взел газов пистолет и се върнал да се досаморазправя с компанията. Един от участниците Красимир Тасов се опитал да му отнеме пистолета, но не успял. А. произвел изстрел и обгазил Николай Христов. Намирайки, че с действията си А. е нарушил обществения ред, Актът е внесен за разглеждане в съда.

 

         Представител на РП – Берковица не се явява и не взема становище по случая.

 

         Нарушителят се признава за виновен, не оспорва констатациите в акта и съжалява за случилото се.

 

         След преценка на доказателствата, съдът намира за установено следното :

 

         Отразените в акта констатации и фактическа обстановка се доказват напълно. Установи се, че на 15.07.2009 година в центъра на с.Котеновци между група младежи възникнал спор. Влошените отношения между тях са по – отдавна. В резултат и на употребата на алкохол се разразява скандал пред погледите на всички преминаващи през центъра на селото. А., тъй като се чувствал беззащитен, отишъл до дома си и взел газов пистолет (по неговите думи на баща му). Върнал се при останалите младежи и продължили скандала. Един от тях – Красимир Тасов, се опитал да му отнеме оръжието, но А. се отскубнал. Произвел изстрел, насочен според обясненията му, във въздуха. В резултат на това, Николай Христов бил обгазен в лицето.

 

         При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че с действията си А. е нарушил обществения ред, демонстрирал е поведение, което се характеризира с явно неуважение към обществото и установения ред. Действията му са станали публично достояние. Съгласно разпоредбата на чл.1 от УБДХ за това си поведение А. следва да понесе административна отговорност. Съдът намира, че най – подходящо за него е наказание – задържане в поделенията на МВР за срок от три денонощия. При определяне на това наказание, съдът взе предвид чистото съдебно минало на нарушителя, разкачнието му, както и степента на засягане на обществения ред.

 

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

            Препис да бъде връчен на Началника на РУ на МВР – Берковица за изпълнение.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН  СЪДИЯ             :