ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Берковица, 27.07.2009г.

Берковският районен съд, I състав в закрито заседание на двадесет и седми юли през две хиляди и девета година в състав:

Председател: К.Т.

като взе предвид молба от 20.07.2009г., подадена от "Детекс Трейдинг" ЕООД, гр.София — ищци по гр. дело № 285 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

С молбата "Детекс Трейдинг" ЕООД, гр.София, представлявани от Управителя Деян Т. Терзиев, заявяват, че се отказват изцяло от предявените искове срещу ответниците по делото „Кастел" АД, гр.Берковица и молят производството по делото да бъде прекратено.

Съдът намира, че са налице условията на чл.233 от ГПК - ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото, поради което следва да бъде прекратено производството по делото поради отказ от иска. Затова на основание чл.233 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 285 по описа на БРС за 2009г. поради ОТКАЗ ОТ ИСКА.

Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред ОС-Монтана в едноседмичен срок от съобщението до страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ:/